Základná škola Rimavská Sobota

V rámci vyučovania prírodovedy v 1. ročníku SZŠ v R. Sobote budeme raz mesačne navštevovať oddelenie prírodovednej a enviromentálnej oblasti CVČ - Ekorelax. Naše prvé stretnutie sa uskutočnilo 10. októbra 2013. V teoretickej časti sme si zopakovali zmeny v prírode počas ročných období, názvy mesiacov, vypočuli zaujímavosti o sťahovavých vtákoch, pozreli sme si krátke filmy o živote a prezimovaní bociana bieleho a medveďa hnedého. Najzaujímavejšou bola expozícia živých zvierat - minizoo. Spoznávali a učili sme sa o zvieratách rozdelených do akváriovo - teráriovej časti a časti, kde sa nachádzajú rôzne druhy hlodavcov a vtákov. Zvieratkám sme nezabudli doniesť všelijaké maškrty, za odmenu sme niektoré mohli pohladkať a pomojkať. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s tetou Dankou. fotky

 

ÚSPECHY