Adresa: Súkromná základná škola, Gemerská cesta č.1, 98401 Lučenec
Elokované pracovisko RS, Šrobárova 23, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 45024057
DIČ: 2022696324

Email:
sekretariat@sgymlc.sk

Ing. Peter Kolbányi
mobil:
0915 84 94 18 - manažér školy,
e-mail: kolbanyi@sgymlc.sk

Mgr. Andrea Novodomská
mobil: 0905348790 - riaditeľka,
e-mail: novodomska@sgymlc.sk