Ing. Peter Kolbányi
Manažér školy
   

Mgr. Andrea Novodomská
riaditeľka školy