Adresa: Súkromná základná umelecká škola, Gemerská cesta č.1, 98401 Lučenec
IČO: 45024049
DIČ: 2022696379

Email: sekretariat@sgymlc.sk

Ing. Peter Kolbányi
mobil:
0915 84 94 18 - manažér školy,
e-mail: kolbanyi@sgymlc.sk

Denisa Kertészová
mobil:
0908132435- riaditeľka,
e-mail:
kertesova@sgymlc.sk