Hudobný odbor
Vyučovacie predmety odboru:

 • klavír
 • keyboard
 • organ
 • gitara
 • husle
 • spev
 • dychové nástroje
 • bicie nástroje

Výtvarný odbor
Vyučovací predmet odboru:

 • výtvarná výchova

Literárno - dramatický odbor
Vyučovacie predmety odboru:

 • literárno - dramatická príprava
 • dramatika a slovesnosť
 • detský divadelný súbor
 • pohyb
 • prednes

Tanečný odbor
Vyučovacie predmety odboru:

 • tanečná príprava
 • tanec