Tibor Borský
gitara
borsky@sgymlc.sk

Denisa Kertesová DiS.art.
keyboard, klavír
kertesova@sgymlc.sk

Bc. Svetlana Križáková DiS.art.
spev, spevácky zbor ( aj EP v Cinobani)
krizakova@sgymlc.sk

Bc. Róbert Šándori
bicie nástroje ( externe ), hudobná náuka
sandori@sgymlc.sk

 

Mgr. Art. Beáta Becher
klavír, korepetície
beatabecher@sgymlc.sk

Bc. Veronika Herbačeková Dis. art.
klavír, korepetície ( aj EP v Lovinobani )
herbacekova@sgymlc.sk

Mgr. Tomáš Kríž
výtvarný odbor ( aj EP v Lovinobani )
kriz@sgymlc.sk

Monika Kramecová
tanečný odbor, tanec ( aj EP v Cinobani )
kramecova@sgymlc.sk

Mgr. Anna Lukáčová
elokované pracovisko Halič
tanečný odbor  ( externe ) 

Jana Balogová Dis. Art.
dychové nástroje, HN ( aj EP v Haliči, v Cinobani)
botosova@sgymlc.sk

Katarína Ďaloková DiS.art.
klavír korepetície, HN, ( aj EP v Cinobani)
dalokova@sgymlc.sk

Mgr. Katarína Gálová DiS.art.
elokované pracovisko Halič
LDO, klavír, HN, korepetície

Mgr. Jela Hojtelová
výtvarný odbor - externe

Mgr. Izabela Najpaverová
výtvarný odbor ( aj EP v Haliči)
najpaverova@sgymlc.sk

 

Miroslav Uhrič, DiS.art.
husle ( externe )

  Alena Nikulicheva
spev ( externe )
  Daniela Kokavcová 
Tanečný odbor - EP v Lovinobani
  Ing. Ladislav Černák 
gitara