Ing. Peter Kolbányi
Manažér školy
Denisa Kertésová DiS.art.
riaditeľka školy
 

Mgr. Katarína Gálová DiS.art.
vedúca PK elokovaného pracoviska v Haliči

Mgr. Tomáš Kríž
vedúci PK za VO
Svetlana Križáková
vedúca PK za spev, dychy, gitaru, bicie, husle
  Mgr. art. Beáta Becher
vedúca PK za klavír, keyboard a HN
  Katarína Ďaloková DiS.art.
Vedúca PK za spevácky zbor, LDO, TO
  Monika Kramecová
Vedúca PK elokovaného pracoviska v Cinobani