Súkromná základná škola Lučenec

 

Ako u nás zvoní na hodiny?

1. hodina 7:50 - 8:35
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:50 - 10:35
4. hodina 10:45 - 11:30
5. hodina 11:40
- 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:50 - 14:35
8. hodina 14:40
- 15:25
 
AKTUALITY

25. výročie Súkromného gymnázia

galeria/2019_2020/Prijimanie_prvakov_a_novych_ziakov_do_ziackeho_cechu_/DSC01552.JPG

Prijímanie prvákov a nových žiakov do žiackeho cechu

22. október 2019 bol výnimočný pre prvákov a nových žiakov našej školy. Spolu s rodičmi na nich čakalo mestečko „Poznajkovo" v ktorom ich privítali „ veľkí štvrtáci". Žiaci z 1. A. a 1. B. hravo zvládli prečítať písmená, slabiky, číslice a zaspievali aj krásne piesne.
Nakoniec spoločne zložili slávnostný sľub a boli všetci pasovaní do „žiackeho cechu" našej súkromnej základnej školy. Držíme im palce, aby sa im v škole darilo každý jeden deň. Fotky

galeria/2019_2020/Timravina_studnicka/72178497_432811697352580_5105920931813916672_n.jpg

Timravina studnička

14.10. 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese prózy - Timravina studnička. Najlepší recitátori z jednotlivých tried súťažili v školskom kole o postup na okresné kolo.


I .kategória – Alison Spodniaková 1.B , Michaela Badíková, Ema Bahledová, Matúš Koreň 2.A, Lucia Franeková, Kiara Ráczová, Nikola Pálešová, Natália Kolbányiová 2.B, Viktória Beranová 3.A, Lesia Belková 3.B, Lenka Bahledová, Tamara Fehérová, Filip Korim 4.A.


II. kategória – Sofia Lékeová, Sara Žilová, Natália Dúbravická, Martin Mlynarčík, Andreas Engler 5.A.
I. kategória : 1. miesto – Filip Korim
2. miesto - Matúš Koreň
3. miesto - Natália Kolbányiová

II. kategória : 1. miesto - Martin Mlynarčík
2. miesto – Sofia Lekeová, Sara Žilová, Natália Dúbravická
Recitátori z prvých miest postúpili na okresnú súťaž. Všetkým recitátorom gratulujeme za ich výborné recitačné výkony.

Na okresnej súťaži 17.10. 2019 sa Filip Korim umiestnil v I. kategórii na krásnom 1. mieste. Postupuje na celoslovenskú súťaž Timravina studnička, ktorá bude u nás v Lučenci 15. 11.2019. Gratulujeme mu a držíme palce. Fotky

/galeria/2019_2020/gastany.jpg

Zber gaštanov

Rovnako ako po minulé roky sme sa aj tento rok zapojili do zberu gaštanov. Pekné počasie priam lákalo na jesenné vychádzky do prírody . Deti spojili príjemné s užitočným a tak sa im podarilo nazbierať množstvo gaštanov pre Poľovnícke združenie – Počúvadlo.

/galeria/2019_2020/Rodinne_hry/20191009_161736.jpg

Rodinné hry

V stredu 09.10.2019 sa na školskom dvore SZŠ stretli učitelia, vychovávatelia, rodičia a deti na druhom ročníku „Rodinných hier", ktorým zmyslom je podporiť nielen spoluprácu medzi školou a rodičmi ale aj medzi rodičmi a deťmi. Štyri tími sa postupne vystriedali pri hraní štyroch tímových hier ( Naháňačka snehová guľa, Dobýjanie hradu, Čínsky futbal a Plachtová prehadzovaná). Pekné počasie, dobrá nálada a smiech detí prispeli k tomu, že všetci odchádzali domov spokojní. Fotky

/galeria/2019_2020/OCAP/received_1673687699428477.jpeg

OČAP

Žiaci 1. stupňa SZŠ sa v rámci cvičenia v prírode zúčastnili vychádzky v okolí školy. Následne sme sa na školskom ihrisku hravou formou dobre zabavili na stanovištiach. Fotky

/galeria/2019_2020/Mesiac_ucty_k_starsim/71109366_397583184221633_2387882468024778752_n.jpg

Mesiac úcty k starším

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť našich seniorov. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľudom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku – bez rozdielu veku.
Tak, ako po minulé roky aj tento rok – dňa 04.10.2019 sme nezabudli na našich milých starých rodičov. Ako prejav úcty a vďaky si žiaci Súkromnej základnej školy pod vedením vychovávateliek v ŠKD pripravili darčeky. Keďže bol tento deň venovaný výnimočným ľuďom, ktorým v živote za veľa vďačíme, musel sa aj výnimočne začať. Do školského klubu zavítali starí rodičia, ktorí si mohli pozrieť SZŠ, kde sa ich vnúčatá vzdelávajú. Deti SZŠ pripravili pre starých rodičom prehliadku budovy školy. Taktiež ukázali tvorby, ktoré stihli od septembra spraviť pod vedením pedagógov a vychovávateliek. Keď školský zvonec ohlásil koniec, z ŠKD vychádzali starí rodičia, ktorým sa na tvárach zračila hrdosť i dojatie nad šikovnosťou ich vnúčat a prácou pani učiteliek a vychovávateliek. Fotky

/galeria/2019_2020/EDL/prvaci.JPG

Európsky deň jazykov

Dňa 26. 09. 2019 sa žiaci našej SZŠ zapojili do akcie Európsky deň jazykov (EDL).
Žiaci boli prostredníctvom prezentácie oboznámení s históriou, symbolikou a mottom EDL. Vypočuli si ukážky pozdravov aj známych rozprávok v niektorých európskych jazykoch (najmä v jazykoch našich bezprostredných susedov a jazykoch, ktoré sa deti na našej SZŠ učia).
Mohli si pozrieť aj suvenírové predmety z rôznych európskych miest a krajín.
V závere podujatia si každý ročník vytvoril plagát venovaný EDL. Fotky

/galeria/2019_2020/otvorenie_skolskeho_roka/P1030593.JPG

Otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 sa na Súkromnom gymnáziu, Súkromnej základnej škole a na Súkromnej základnej umeleckej škole slávnostne otváral školský rok 2019/2020. Za prítomnosti zriaďovateľa, riaditeľov, pedagógov, žiakov a ich najbližších si prítomní popriali veľa šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle a ctižiadostivosti v práci a veľa pekných nových zážitkov. Zvládnime ho teda spoločne všetci najlepšie, ako vieme. Fotky

Otvorenie školského roku 2019/2020/galeria/2018-2019/P1020017.JPG

Záhradná slávnosť 2019

Opäť nastal deň neformálnych milých stretnutí študentov, učiteľov, rodičov a priateľov všetkých našich škôl vo vonkajších priestoroch našej školy. Boli ocenení tí najlepší, a program predviedli tí najšikovnejší. Počasie nám tento rok prialo, prítomní odmenili potleskom účinkujúcich i odmenených študentov. Cenu gymnázia tento rok získala študentka septimy –Sofia GREGOROVÁ, ktorá sa ako víťazka súťaže JUVENES TRANSLATORES za Slovenskú republiku zúčastnila 3.-6.apríla 2019 slávnostného udeľovania cien v Bruseli. Na Sofiu aj na všetkých úspešne reprezentujúcich študentov našej školy sme všetci hrdí a srdečne im gratulujeme.
Všetkým žiakom, rodičom, priateľom školy, vedeniu školy, učiteľom a personálu školy prajeme zaslúžené dni oddychu a krásne zážitky. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2018-2019/Predprvacke/DSC01284.JPG

Predprvácke stretnutie

V sobotu 15. júna sa chodbami našej školy opäť ozýval džavot našich budúcich prváčikov, ktorí sa prišli zoznámiť so svojou pani učiteľkou. Spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou si kreslili, vyrábali zajačikov, spievali, tancovali aj športovali. Detičky boli aktívne a veľmi šikovné. Celý deň sa niesol s úsmevom na ich tvárach, čo nás veľmi teší. Fotky

galeria/2018-2019/Prvaci_pri_sokoliaroch/DSC01192.JPG

Prváci pri sokoliaroch

Naši prváci sa dočkali dlhoočakávaného dňa, kedy sa spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami vybrali na výlet k sokoliarom. V sprievode milej rodiny Kanátovcov, si v enviromentálnom programe žiaci zopakovali dôležitosť separovania odpadu a prešli sa lesom, kde hľadali rôzne stanovištia so zvieratkami. Žiaci sa okrem iného naučili veľa zaujímavostí o paroží srncov či jeleňov. Najatraktívnejšie pre detské oči však boli živé dravce, ktoré nám predviedli svoje „letecké kúsky". Všetkým deťom sa prelety orlov, sokolov, plamienky driemavej a výra skalného veľmi páčili. Fotky

galeria/2018-2019/PV/IMG_20190611_090443.jpg

Krtko z V. K. sa na nás usmial

Naša SZŠ Lučenec absolvovala základný plavecký výcvik , triedy 3.A a 4.A. Žiakov sme rozdelili do 4 skupín. Na plaveckom vycviku sme žiakov učili základy dýchania a plavecký spôsob kraul, prsia a znak. Niekomu to išlo lepšie a niekomu horšie, ale všetci úspešne zaplávali preteky. Veľká vďaka patrí mojim kolegom. Fotky

Zber papiera

V termíne od 20.5. – 24.5.2019 sa u nás na škole realizoval zber papiera. Celkovo sme vyzbierali 2092 kg. Odmeňovali sme jednotlivcov i triedy nasledovne:
Na treťom mieste sa umiestnila 4.A, ktorá nazbierala v priemere na jedného žiaka 15 kg. O druhé miesto sa podelili triedy 1.B a 2.A s 20kg na žiaka a víťazmi boli žiaci 1.A triedy, ktorí priniesli v priemere 47,5 kg .
Medzi jednotlivcami sa na treťom mieste umiestnila Natálka Slocíková s 216kg, druhé miesto si vybojovala Sofi Lékeová s 234kg. Prvé miesto si spravodlivo podelili súrodenci Emka a Filipko Novotkovci, ktorí spolu priniesli 245 kg.
Tým, že sme sa zapojili do zberu zachránili sme 34 stromov a prispeli sme tak malou troškou k ochrane prírody.

galeria/2018-2019/Den_rodiny/DSC00889.JPG

Rodina – pre každé dieťa je tá najdôležitejšia na svete.

Dňa 29.5. 2019 sme na našej škole slávili Deň rodiny krásnym programom, ktorý pripravili všetky deti z 1. stupňa základnej školy. Téma programu bola veľmi zaujímavá. Preniesli sme sa v čase, do života spisovateľa Julesa Verna . Žiaci 4. ročníka sa stali hercami a ostatní žiaci spievali a tancovali. Na záver deti obdarovali rodičov krásnymi darčekmi. Fotky

/galeria/2018-2019/Slavik/DSC00543.JPG

Slávik Slovenska

Na škole máme aj výborných speváčikov a speváčky. Na školskom kole sa zúčastnili žiaci z každého ročníka. Všetci sa snažili a potešili svojim spevom. Najlepšie spevuľky postúpili na okresné kolo Slávik Slovenska – Halinka Géčová – 4.ročník a Lenka Bahledová 3. ročník. Fotky

Dejepisná exkurzia na Fiľakovský hrad

Dňa 27.5.2019 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie na Fiľakovský hrad pod vedením pani učiteľky Mgr. Lindy Kovácsovej a vychovávateľky Anny Millnerovej. Počas exkurzie navštívili pôvodný protiletecký úkryt pod hradným vrchom, v ktorých je inštalovaná výstava s regionálnym zameraním na miestne dianie počas obdobia 2. svetovej vojny.
Z úkrytu sa žiaci presunuli na prehliadku 2 stálych expozícií v Bebekovej bašte. Tu si naši žiaci prezreli paleontologickú výstavu s názvom Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova, kde videli skameneliny bezstavovcov, odtlačky rastlín a lastúrnikov, či kostrové pozostatky vyhynutých živočíchov.
Expozícia Stáročia Fiľakovského hradu im poskytla stručnú históriu mesta a hradu, od prvej písomnej zmienky po zničenie hradu v roku 1682. Exkurzia sa zakončila chutnou odmenou v podobe zmrliny. Žiaci si z výletu odniesli nielen nové vedomosti, ale aj skvelý zážitok z cestovania vlakom. Fotky

/galeria/2018-2019/Den_deti/DSC00943.JPG

Deň detí

V piatok 31.05.2019 sme na školskom dvore súkromných škôl prežili veselý deň detí, ktorý bol plný smiechu a radosti. Žiaci obdarovaní ceruzkami a sladkou pozornosťou, neskôr sledovali zásah dobrovoľných hasičov zo Starej Haliče. A v poobedňajších hodinách si žiaci hodiny v rámci ŠKD spestrili hraním sa v skákacom hrade. Fotky

galeria/2018-2019/Svp/1.jpg

Škola v prírode

Žiaci 2.ročníka sa v týždni od 13.mája zúčastnili päťdňovej školy v prírode v nádhernom prostredí Oravy. Príjemné ubytovanie a výbornú stravu v horskom hoteli Belez nám mierne narušili utorkové vrtochy počasia. Ale napriek tomu sme toho stihli dosť. Navštívili sme Oravský hrad a múzeum slovenskej dediny vo Vlkolínci. Škola v prírode sa niesla v pirátskom duchu, deti museli celý čas plniť najrôznejšie úlohy, ktoré vyvrcholili nájdením pokladu ukrytého v blízkom lese. Hoci mnohí žiaci boli od rodičov preč na dlhšie prvýkrát, skvelá partia dospelákov aj menších členov „pirátskej" rodiny spôsobila veľmi rýchle plynutie času, počas ktorého bol minimálny priestor na nezvládnuteľnú túžbu po domove.. Fotky

Beh Matice slovenskej

Naši študenti SZŠ a SGym sa zúčastnili behu Matice slovenskej na námestí v Lučenci, kde obsadili krásne umiestnenia . Na prvých miestach boli vo svojich kategóriách : Michal Zachar, Miriam Cifrová , ďalej krásne tretie miesto Tereza Gáborová. Ostatní študenti svojimi výkonmi potešili. Za účasť im patrí veľká vďaka. Fotky

/galeria/2018-2019/Za_krasami_podzemneho_sveta/20190430_103815.jpg

Za krásami podzemného sveta

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa v utorok 30. apríla vybrali do podzemného sveta jaskýň. Navštívili dve jaskyne. V prvej - najdlhšej jaskyni Slovenského krasu – Domici, obdivovali jedinečnosť kvapľovej výzdoby. Príroda im tu predviedla svoju silu a farebnosť. Druhá jaskyňa - Ochtinská aragonitová, odhalila svoj unikátny prírodný fenomén, bohatú a rôznorodú aragonitovú výzdobu. Fotky

/galeria/2018-2019/Kniha_je_.../1.JPG

Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť

Dňa 9. mája sa naši žiaci presvedčili o tom, že čítanie kníh môže byť ozaj jedna veľká zábava. V tento deň k nám zavítala vzácna návšteva. Pán Tibor Hujdič, známy pod pseudonymom "Mrkvička" prišiel našim žiakom pútavými príbehmi predstaviť niekoľko detských kníh. Dramatizované čítanie pána Mrkvičku je v skutku zábavné a nezasmiať sa počas počúvania príbehov sa snáď ani nedalo. Fotky

galeria/2018-2019/Dobronoc/DSC00567.JPG

Dobronoc

Posledný aprílový týždeň bol týždeň čítania rozprávok P. Dobšinského, hlavne rozprávky – Ako išlo vajce na vandrovku. Prečítaná rozprávka bola vstupenkou na Dobronoc – spanie v škole. Každá trieda po prečítaní rozprávky mala za úlohu nakresliť obrázky a nalepiť ich na svoje dvere triedy.
Po prípravách a vybaľovaní vecí na spanie sme si všetci čítali svoje rozprávkové knihy. Potom sme mali zábavné aktivity k téme – rozprávke Ako išlo vajce na vandrovku. Končili sme večernou prechádzkou v okolí školy. Fotky

galeria/2018-2019/Navsteva_kniznice/DSC00351.JPG

Návšteva knižnice

Prváci navštívili knižnicu a študenti z PaSa im pripravili prekvapenie – zahrali im divadielko – rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku.
Potom sme si prezreli detskú knižnicu a pasovanie čitárov. Fotky

galeria/2018-2019/Citame_si_knihy/DSC00318.JPG

Čítame si knihy

Mesiac marec a apríl sa niesol v krásnom znamení – KNÍH. Tieto dni sme si na základnej škole spestrili rôznymi aktivitami v spolupráci so žiakmi gymnázia,učiteľmi a vychovávateľmi ZŠ a rodičmi žiakov ZŠ.
Moja obľúbená kniha - učitelia a vychovátelia základnej školy čítali v našich triedach úryvky zo svojich kníh z detstva. Veľmi príjemná a pekná aktivita, deti spoznali vyučujúcich aj ako rozprávačov svojich spomienok a rozprávok z detstva.
V každom ročníku prebiehala veľmi milá aktivita – Rodičia deťom – rodičia prišli prečítať rozprávku zo svojej knihy z detstva. Deti sa na to veľmi tešili, chceli sa popýšiť svojimi rodičmi, ktorí sa odvážili prísť. Odvahu prečítať zo svojej obľúbenej rozprávkovej knihy našli aj žiaci gymnázia – trieda kvarta.
V každej triede si žiaci čítavajú zo svojich kníh
Zistili sme, že výrok „ Kniha priateľ človeka" je naozaj pravdivý. Fotky

/galeria/2018-2019/Den_zeme/DSC00464.JPG

Deň Zeme

Dňa 25.04.p.Kupcová spolu s p. Spodniakom z poľovníckej komory v Lučenci prišli pri príležitosti Dňa zeme medzi deti , aby im priblížili život zvierat v našich lesoch. Pre deti bolo veľmi zaujímavé chytiť si vypreparované kosti, parožie, rohy, vidieť odliatky zo stôp medveďa ako aj počuť vábenie či zvuky jednotlivých vtákov. Aktivity ku Dňu zeme pokračovali aj na druhý deň, kedy sa deti prvého až piateho ročníka presunuli do mestského parku. Mali možnosť obkresľovať si stopy zvierat, spoznávať semienka jednotlivých stromov, tvoriť plánik prírody so všetkým čo do nej patrí alebo nepatrí, vidieť ako sa bagrovaním čistí potok. Žiaci počas týchto dvoch dní tak pričuchli k prírode o niečo viac ako po iné dni. Fotky

/galeria/2018-2019/Velkonocne_trhy/DSC00415.JPG

Veľkonočné trhy 2019

Pred veľkonočnými prázdninami sme si urobili radosť a naši šikovní žiaci pripravili rozmanité a zaujímavé výrobky, ktoré predávali na veľkonočných trhoch za dobrovoľný príspevok. Výrobky potešili všetkých okolo idúcich a zdobili nejednu domácnosť počas veľkonočných sviatkov. Fotky

/galeria/2018-2019/Nase_ziacky_zaspievali_piesne_na_velkonocnych_trhoch_mesta_Lucenec./20190412_154304.jpg

Vystúpenie na Veľkonočných trhoch

Naše žiačky zaspievali piesne na veľkonočných trhoch mesta Lučenec. Fotky

/galeria/2018-2019/Hk.jpg

Hviezdoslavov Kubín

V utorok 9. apríla sa konal 65. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori regiónu mali možnosť svoje umenie predviesť v priestoroch historickej radnice. Všetci recitátori výborne zvládli svoje texty. Našu školu reprezentovali traja žiaci. Eva Kaličiaková a Filip Korim v I. kategórii a Michal Zachar v II. kategórii. Všetkým trom ďakujeme za krásny umelecký zážitok. Chlapci nás budú reprezentovať na prehliadke v Banskej Bystrici. Blahoželáme!!!

/galeria/2018-2019/Zapis_buducich_prvacikov/DSC00255.JPG

Zápis budúcich prváčikov

Veľkou udalosťou v živote dieťaťa je nástup do základnej školy. Tomuto predchádza zápis do 1. ročníka, ktorý sa na našej škole konal v dňoch 5. a 6. apríla 2019. Veľmi nás teší, že nás v tieto dni navštívilo veľa šikovných detičiek v sprievode svojich rodičov. Každému dieťaťu sa plne venoval jeden pedagóg, ktorý s ním viedol rozhovor a tak mohol budúci školák bez strachu predviesť, čo v ňom je a ako je pripravený na zvládnutie každodenných školských radostí i povinností.
Samotnému zápisu predchádzali dve podujatia, a to Deň otvorených dverí a Zábavné dopoludnie na SZŠ, kde deti so svojimi rodičmi mohli vidieť, ako prebieha vyučovanie na Súkromnej základnej škole a tiež mali možnosť zažiť zábavné dopoludnie pri rôznych aktivitách, ktoré sme si pre deti pripravili v našich triedach a telocvični.
Väčšina zo zapísaných detí tak už od septembra zasadne do školských lavíc v dvoch krásne upravených prváckych triedach. Fotky

galeria/2018-2019/Recitacna_sutaz_Puskinov_pamatnik/DSC00251.JPG

Recitačná súťaž Puškinov pamätník

Dňa 4. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy "Puškinov pamätník". Žiaci 4. a 5. ročníka Súkromnej základnej školy si pripravili básne Alexandra Sergejeviča Puškina. Príprava trvala 3 týždne. Žiaci predviedli krásne výkony. Ťažká úloha stála aj pred pani učiteľkou ruského jazyka Anastasiou Krivoruchko - výber dvoch víťazov, ktorí budú ďalej súťažiť v mestskom kole. Všetkým žiakom blahoželáme a Natálke Dubravickej, žiačke 4. ročníka a Rudkovi Slivkovi, žiakovi 5. ročníka budeme držať palce. Fotky

/galeria/2018-2019/Den_boja_proti_rasizmu_/54730723_1829076963859136_6231719421593780224_n.jpg

Deň boja proti rasizmu

Aj na našej škole sme si spolu s deťmi pripomenuli Deň boja proti rasizmu rôznymi aktivitami. Do týchto aktivít sa zapojili deti 1-7 oddelenia ŠKD. Deti ti si vďaka nim uvedomili, že každý z nás je jedinečný a výnimočný. Fotky

/galeria/2018-2019/SM/20190329_125722_Burst01.jpg

Šaliansky Maťko

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Týmito vetami sa všetkým prítomným prihovára MUDr. Svetozár Hikkel- krstný otec tejto recitačnej súťaže. V piatok 29. marca do Šale prišiel predniesť svoju povesť aj žiak našej školy Filip Korim. Porotu svojím bravúrnym výkonom okúzlil natoľko, že mu udelili 1. miesto vo svojej kategórii. Gratulujeme, veď reprezentoval nielen našu školu, ale aj mesto Lučenec a Banskobystrický kraj. Fotky

Zápis do prvého ročníka

Pytagoriáda

Každý rok žiaci základných škôl majú možnosť vyskúšať si svoje sily v tejto matematickej súťaži. Okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Účastníkom vyššieho- okresného kola súťaže môže byť len žiak, ktorý úspešne absolvoval školské kolo.
V utorok 26. marca mali možnosť  úspešné matematické hlavičky našej školy precvičiť si správnosť a rýchlosť počítania v okresnom kole.  Naši žiaci  tretieho, štvrtého a piateho ročníka nás svojimi výkonmi príjemne prekvapili.  Gratulujeme VŠETKÝM  riešiteľom!                                                                                                

Tretiaci:   úspešní riešitelia    
1. miesto- Vivien Kokavcová
5. miesto- Tamara Kokavcová
9. miesto-  Oliver Kollár
11. miesto- Tamara Fehérová

Štvrtáci:   úspešní riešitelia
4. miesto- Eva  Kaličiaková
13. miesto- Michal Papp
19. miesto- Martin Mlynarčík

Reprezentovali aj: E. Cifrová, N. Dubravická, M. Sojková

Piataci:       úspešná riešiteľka
12. miesto- Simona Gondová

Reprezentovali aj: D. Korim, L. Nováková

 

 

 

galeria/2018-2019/LO/20190320_090617.jpg

Logická olympiáda

Už po siedmykrát sa v Prešove 20.3. 2019 uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2400 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci štvrtého ročníka. Jakub Janšto a Eva Kaličiaková. Ďakujeme im za trpezlivé riešenie logických úloh a reprezentáciu školy.

/galeria/2018-2019/Den_vody/20190325_125603-1.jpg

Svetový deň vody

Aj na našej škole sme si v tento deň rôznymi aktivitami pripomenuli, aká je voda dôležitá. Žiaci 1.stupňa robili rôzne pokusy s vodou, maľovali život kvapky v mori a v rámci vychádzky pozorovali životné prostredie v okolí školy. Na prírodovedných predmetoch sme sa venovali kolobehu vody v prírode a na matematike sme prostredníctvom slovných úloh počítali dažďové kvapky. Žiaci sa v tento výnimočný deň dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií. Fotky

OZ ŠTUDENT

galeria/2018-2019/Zabavne_dopoludnie_na_SZS/DSC00170.JPG

Zábavné dopoludnie na SZŠ

Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel. To hovorí stará múdrosť našich predkov. A veru nedá sa s tým nesúhlasiť. V dnešnej modernej dobe je snáď vhodnejšie povedať; čo sa v škole naučíš, v dospelosti akoby si našiel. Presne takto upravená múdrosť bola akýmsi nevysloveným mottom podujatia- Zábavné dopoludnie na našej Súkromnej základnej škole dňa 23. 3. 2019. Dobrá škola je ten najlepší základ budúceho úspechu každého človeka. O tom, že práve Súkromná základná škola spĺňa tento predpoklad, sú presvedčení naši pedagógovia, ktorí pripravili pre budúcich prvákov a ich rodičov zábavné interaktívne predpoludnie. Budúci prváčikovia si mohli vyskúšať v triede edukačné hry na tabletoch, zašportovať si v telocvični, či preveriť svoje zručnosti v tvorivých dielňach. A keďže dietky sú hravé stvorenia, bolo pre nich nachystané množstvo hier, maľovanie na tvár a skákací hrad so šmýkačkou. Absolvovanie každej z pripravených aktivít bolo potvrdené veselou nálepkou do kartičiek, ktoré deťom pri vstupe rozdávali milé hostesky zo 4. ročníka, ktoré deti, za nazbierané nálepky, odmenili sladkosťou. Deti sú naša budúcnosť a preto je veľmi dôležité dať im ten najlepší základ do života. Je azda úplne jedno, či sa v tento deň v areáli školy spolu hrali budúci prezident, lekárka, alebo laureát Nobelovej ceny, či úradník. Podstatné je, že sa možno práve počas tohto dňa rodičia týchto detí rozhodli dať svojím deťom najlepší štart ich budúcej kariéry. Fotky

Karneval

Túžbou každého cestovateľa je aspoň raz navštíviť Afriku. Nám, učiteľom a vychovávateľom zo SZŠ, sa to podarilo. S cestovnou kanceláriou „Hurá Afrika" sme ako cestovatelia vstúpili priamo do stredu Afriky. A to sme nemuseli ani ďaleko cestovať. Stačilo vstúpiť do našej telocvične a ocitli sme sa uprostred levov, leopardov, slonov, krokodílov, papagájov a iných zvierat, banánovníkov, múmií, faraónov a Kleopatier, cestovateľov, černochov a domorodcov. Dve domorodé ženy (naše úžasné vychovávateľky) nás naučili ako prežiť v divočine a pomohli nám dostať sa domov, keď sme sa stratili. Samozrejme sme si spoločne aj zatancovali. Prežili sme proste úžasné popoludnie na našom školskom karnevale.

Šaliansky Maťko

V utorok 12. marca mesto Lučenec privítalo účastníkov krajského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Mesto Lučenec a našu školu reprezentoval žiak tretieho ročníka Filipko Korim. Jeho prednes zaujal porotu natoľko, že sa rozhodla udeliť mu prvé miesto.

Srdečne mu blahoželáme a tešíme sa do Šale, ktorá privíta najlepších ,,Maťkov“ z celého Slovenska.

Naši recitátori

Vo štvrtok (14.3.) – v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína  recitátori predviedli, že svoj prednes zvládajú bravúrne a nezľaknú sa ani veľkého obecenstva. Urobili nám všetkým veľkú radosť. Porota ich zaradila do pásiem nasledovne:

Zlaté pásmo - Evička Kaličiaková, Filipko Korim, Miško Zachar

Strieborné pásmo -  Sárka Žilová

Recitátori, ktorí boli zaradení do Zlatého pásma budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Držíme im palce!

Hviezdoslavov Kubín

Každoročne sa v marci stretnú odvážlivci, ktorí sa neboja predviesť  svoj recitátorský talent.  Jedenásteho marca sa v našom školskom kole stretli recitátori, ktorí sa sem ,,prerecitovali“ z triednych kôl. Odvážne sa pustili do prednesu svojich textov.  Porota mala veľa práce s určením poradia. Každý recitátor svoj text predniesol odvážne a oduševnene. Nakoniec rozhodla, že  reprezentovať našu školu pôjdu nasledovní žiaci:                                 

I. kategória  poézia- Sárka Žilová a Filipko Korim                                                                                 

 próza- Evička Kaličiaková             

II. kategória  próza- Michal  Zachar   

  Výsledky školského kola:

I. kategória, poézia:

1. miesto - Sárka Žilová a Filipko Korim

2. miesto-  Emka Bahledová, Martinka Sojková

3.miesto-    Matúško Vasiľ, Matúško Koreň

  I. kategória, próza:

1.miesto- Evička Kaličiaková

2.miesto- Lesi Belková, Lenka Bahledová

3.miesto-  Peťko Brhlík

Všetkým recitujúcim ĎAKUJEME a tešíme sa, že do recitácie sa úspešne zapojili aj naši prváci.

/galeria/2018-2019/23_reprezentacny_ples/obálka 2019.jpg

Ples Súkromných škôl

Ako  býva dobrým zvykom, aj tento rok sa konal Ples Súkromných škôl, v poradí už dvadsiaty tretí.  A tak, na konci pracovného týždňa, 8. februára, sme sa stretli v príjemnej spoločnosti a zabávali sa až do skorých ranných hodín. Veľké poďakovanie patrí sponzorom plesu, ktorí prispeli vecnými darmi do bohatej tomboly.

Sponzori:

p. Ladislav Becher
p. Pálešová Mária
p. Ďaloková Beáta
p. Gombalová Henrieta
p. Žilová Petra
p. Václavíková Miriam
p. Ďaloková Katarína
p. Kandrová Zlata
p. Zachar Ján
rod. Budáčová
rod. Balogová
rod. Kmetíkovcov ( firma Cililing )
p. Stanislav Šproho ( firma BIO FLAME s.r.o. )
p. Kucej Peter ( firma Slovexpres )
p. Vladimír Mužila ( firma Agro CS Slovakia )
p.Jaroslav Tóčik z firmy Zámočníctvo, Kováčstvo Halič
p. zriaďovateľ Branislav Becher
p. Kolbányi Peter

Fotky

 

/galeria/2018-2019/Lyzovanie/13.jpg

Zimné športovanie

Tridsiateho januára sa deti prvého až piateho ročníka zúčastnili zimného športovania , ktorého súčasťou bolo lyžovanie, sánkovanie a korčuľovanie. Deti si zvolili aktivitu, ktorá im bola srdcu najbližšia . Tí, ktorí sa rozhodli pre lyžovanie a sánkovanie sa odviezli na Kokavu Líniu , kde sa mohli do sýtosti na snehu vyblázniť. Korčuliari prežili šťastné chvíle na mestskom zimnom štadióne. Všetci sa vrátili spokojní, vyšportovaní a príjemne unavení . Fotky

Žiaci Súkromnej základnej školy opäť úspešní,

na celoslovenskom testovaní žiakov 5 ročníka základných škôl.

Z predmetu Matematika dosiahli o 14,9% lepšie výsledky a z predmetu Slovenský jazyk a literatúra o 11,8% lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.

Blahoželáme!

Výsledková listina školy

 

/galeria/2018-2019/Saliansky_Matko.jpg

Šaliansky Maťko

V utorok 22. januára sa otvorila brána Domu Matice slovenskej. Vo svojich priestoroch privítal účastníkov 26. ročníka populárnej recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí.

Do čias minulých nás zaviedli recitátori v troch kategóriách. S ich pútavými príbehmi sme sa vydali do dávnej minulosti. Do čias, v ktorých bývali spolu s ľuďmi dobroprajné bytosti, zázračné rybky a sudičky. Spoznali sme minulosť niektorých našich hradov a zámkov, vrchov a dolín....

Našu školu reprezentovali Filipko Korim (I. kategória) a Natália Dubravická (II. kategória). Veľmi pekne im ďakujeme za pekný prednes. Blahoželáme Filipkovi, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a okres Lučenec bude reprezentovať v krajskom kole.

Výsledky školského kola:

I. kategória

1. miesto Filip Korim

2. miesto Lesia Belková, Viktória Beranová

3. miesto Martin Bari

II. kategória

1. miesto Natália Dubravická

2. miesto Natália Jančovičová, Kvetoslava Mičianiková

3. miesto Laura Nováková

Fotky

Vážení rodičia, študenti, priatelia,

srdečne Vás pozývame na 23. reprezentačný ples Súkromnej základnej umeleckej školy, Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia v Lučenci, ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2019 o 19.00 hod. v hoteli Slovan v Lučenci. Tešiť sa môžete na tanečnú zábavu, ale tiež na program, v ktorom budú vystupovať žiaci a učitelia Súkromnej základnej umeleckej školy. Príjemným spestrením večera bude vystúpenie folklórneho zoskupenia GOLD Orchestra, a kapely Mr. 56 rockabilly, ktorej členmi sú tiež rodičia našich škôl. Cena vstupenky je 30€, pre študentov 20€.

Nebude chýbať tombola, v rámci ktorej máte možnosť prezentovať seba alebo svoju firmu prostredníctvom tombolového daru.

Tešíme sa na Vašu účasť!

/galeria/2018-2019/Vianocne_trhy/49213345_2507315385951749_2184582892603047936_n.jpg

Vianočné trhy

K vianočnej atmosfére patria aj vianočné trhy.A ako je to zvykom na našej škole, aj tento rok naše deti vytvorili vianočné dekorácie, ozdoby, darčeky, snehuliakov,sobov.Deti vítali vo vestibule školy svojich rodičov, ktorí mali možnosť si vybrať z detských výrobkov a prispieťtak dobrovoľným finančným príspevkom za čo im veľmi pekne ďakujeme. Fotky

Prajeme Vám

23. reprezentačný ples

/galeria/2018-2019/RZP/20181210_110737.jpg

Záchrana ľudského života

Kam zavolať, čo povedať a ako podať prvú pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú nám vysvetlili študentky Strednej zdravotnej školy v Lučenci. Ďakujeme za zaujímavú hodinu prvouky Fotky

/galeria/2018-2019/Vychovny_koncert_FG/1.jpg

Hudobno-výchovný koncert o finančnej gramotnosti

Je potrebné vedieť rozumne naložiť s peniazmi, vedieť si ich zarobiť, usporiť aj spočítať. Žiaci sa vzdelávajú v oblasti finančnej gramotnosti už od detstva a to nie len na hodinách matematiky.
O tom, či vedia naši žiaci čo to o eurách, si mohli sami overiť na hudobno-výchovnom koncerte o finančnej gramotnosti. Okrem spievania piesní museli žiaci neraz odpoveď na otázky ohľadom získania peňazí, šetrenia či míňania vlastných úspor. Fotky

/galeria/2018-2019/NOSka/1.jpg

Opäť v dielničke u Evičky

Žiakom našej školy sa veľmi páči v tvorivej dielničke. Pod vedením skúsených lektorov a remeselníkov sa opäť posunuli v čase o niekoľko rokov späť. Vyskúšali si svoju šikovnosť pri hrnčiarskom kruhu a maľovali kukačkou a štetcami vzory inšpirované ľubietovskou keramikou. Evičke ďakujeme za ďalší tvorivý deň. Fotky

/galeria/2018-2019/Exkurzla_LM/DSCN0883.JPG

Exkurzia

Žiaci 2.,3. a 4.ročníka našej základnej školy sa zúčastnili koncom novembra exkurzie do Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Cesta síce trvala dlhšie, ale rozhodne stálo za to ju absolvovať. Toto moderné múzeum, ktoré je ale zároveň plné historicky autentickej atmosféry nás všetkých očarilo. Fotky

/galeria/2018-2019/Mikulas/5.jpg

Mikuláš

Na balíčky od Mikuláša sa tešia všetky deti. Na tie naše čakalo 6. decembra okrem balíčka aj veľké prekvapenie. Mikuláš si pre ne prišiel priamo do školy na svojom AUTOBUSE. Povozil ich po meste a zoznámil so svojim sobíkom aj čertíkom. Deti mu za to zaspievali rôzne pesničky. Dokonca si sami upravili text našej školskej hymničky tak, aby potešili Mikuláša. Za spoluprácu pri tejto milej akcii veľmi pekne ďakujeme spoločnosti SAD Lučenec. Fotky

/galeria/2018-2019/Imatrikulacia/IMG_20181127_161122.jpg

Prijímanie prvákov do žiackeho cechu

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na nové pani učiteľky a vychovávateľky. Zvládnuť nové povinnosti, pravidlá, skamarátiť sa s písmenkami a číslicami. Aby na toto obdobie deťom zostali milé spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Rodičia detí sa tak 27. novembra stali svedkami výnimočnej udalosti – pasovania žiakov 1. ročníka do „cechu školského". Veľkí piataci a štvrtáci ich privítali v Poznajkove. Prváci- žabky a včielky sa tu stretli s písmenkami a slabikami, ktoré už bez problémov zvládli prečítať. Dokonca všetkým ukázali, že dokážu aj krásne spievať a tancovať. Po zložení sľubu mohli byť žiaci 1. A a 1. B prijatí do „cechu školského" našej základnej školy. Držíme im palce, aby sa im slová sľubu podarilo dodržiavať každý školský deň. Fotky

galeria/2018-2019/TBD/20181203_121813.jpg

Týždeň boja proti drogám

V týždni od 19.11. do 23.11. sa aj naša škola pripojila k aktivitám Európskeho týždňa boja proti drogám. Celý týždeň sme sa snažili deťom priblížiť túto tematiku rôznymi spôsobmi. Pri tých najmenších sme sa zamerali hlavne na správne využívanie voľného času. V rámci ŠKD sme preto zorganizovali Popoludnie plné nápadov. Deti si mohli vybrať ako chcú čas v ŠKD stráviť. Boli pre nich pripravené zaujímavé aktivity ako napríklad maľovanie soľou, sypané mandaly, hra na špiónov, hra na konštruktérov, vybíjaná, hudba a rytmus. Známe heslo „Zober loptu a nie drogy" sme si tiež trošku upravili. Stretli sme sa všetci v telocvični so svojimi švihadlami a pod heslom „Zober švihadlo a nie drogy" sme si s chuťou zaskákali. So staršími deťmi sme si protidrogovú tematiku priblížili aj prostredníctvom riadených aktivít a následným rozhovorom. Prostredníctvom plagátu sme sa naučili najjednoduchší spôsob boja proti drogám a to jednoduchým slovíčkom NIE. Všetky deti sa tiež zúčastnili výchovného koncertu, ktorý si pre nás pripravili žiaci SZUŠ. Fotky

/galeria/2018-2019/Vazeni_rodicia/DSCN0386.JPG

Vážení rodičia.

Chceme Vám pripomenúť akciu, ktorú sme prežili spoločne. V októbri sme v triedach SZŠ spoločne vyrezávali tekvice. Vznikli zaujímavé diela, zábavné, strašidelné, ale predsa krásne. Tieto tekvičky zdobili schody našej školy. A vaša prítomnosť bola príjemným spestrením dňa. Ďakujeme. Fotky

/galeria/2018-2019/Prvaci_muzeum/1.jpg

Prváci v múzeu

Počas týždňa vedy a techniky absolvovali svoju prvú školácku exkurziu aj naši malí prváci, ktorí navštívili Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Mimoriadne bohatá stála expozícia z oblasti zoológie, archeológie či geológie malých žiačikov veľmi zaujala.
Rovnako sme si však prezreli aj výstavu minerálov, ktorou sme si priblížili rozmanitosť a krásu neživej prírody. Fotky

/galeria/2018-2019/Den_Jablka/20181019_065840.jpg

Deň jablka

Jablká milujú všetci, okrem Snehulienky. A keďže do našej školy žiadna Snehulienka nechodí, rozhodli sme sa spoločne osláviť „Deň jablka". Počas „Týždňa zdravia" deti vyrábali jablká rôznymi technikami a z rôznych materiálov, z ktorých sme potom urobili mini výstavu vo vestibule školy. V piatok ráno 19. 10. sa dievčatá zo štvrtého ročníka obliekli do krojov a vítali všetkých vo vestibule školy s nakrájanými jabĺčkami. Poobede oslava pokračovala v jednotlivých oddeleniach ŠKD ochutnávkou rôznych jablkových dobrôt. Fotky

/galeria/2018-2019/Tyzden_vedy_a_techniky/DSCN0515.JPG

Týždeň vedy a techniky

Tradícia celoslovenského Týždňa vedy a techniky opäť neminula ani našu základnú školu. Ako je u nás zvykom, okrem zaujímavostí z vedy sa deti dozvedeli nové informácie aj z prírody, ktorá je bezpochyby najväčšia čarodejka. Deti absolvovali pokusy vo fyzikálnom laboratóriu, pracovali s hrnčiarskym kruhom a hlinou, tancovali dupáky, dozvedeli sa zaujímavosti o mineráloch na Slovensku, včelách, hubách, hradoch a zámkoch, poľovníctve ...Vďaka patrí aj Súkromnému gymnáziu, ktorého študenti boli nápomocní v 3. a 4.ročníku.Bolo toho naozaj dosť a aj tento rok splnila táto akcia svoj cieľ na 100%, pretože zanechala v deťoch najpozitívnejšie zážitky. Fotky

galeria/2018-2019/Na_slovicko/20181018_101902.jpg

Na slovíčko

V príjemnom prostredí Novohradskej knižnice sa vo štvrtok 18.10. 2018 žiaci štvrtého ročníka stretli so spisovateľom Danielom Hevierom. Žiakom predstavil svoju pripravovanú knihu, porozprával im o svojej inšpirácii, dokonca deťom ukázal, že mu nie je cudzí ani spev. Fotky
ĎAKUJEME

/galeria/2018-2019/TIMRAVINA__STUDNICKA/20181025_121701.jpg

Timravina studnička

Jedenásteho októbra sa priestory našej školy rozozvučali hlasmi našich nádejných recitátorov. Pokúsili sa zaujať porotu a priblížiť nám čaro slovenských rozprávok a príbehov. Porota nemala jednoduchú úlohu. Nakoniec však rozhodla, že postupujúcou recitátorkou sa stane Evička Kaličiaková. Evička našu školu reprezentovala v okresnom kole a umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!!!! Fotky

galeria/2018-2019/Rodinne_hry/43336571_175066006752048_4435092236119572480_n.jpg

Rodinné hry na SZŠ

Keďže jeseň bola tohto roku krásna, rozhodli sme sa jedno popoludnie stráviť nielen s našimi deťmi ale aj s ich rodičmi. Pozvali sme ich preto na športové popoludnie, ktoré sme nazvali „Rodinné hry". Pripravené boli štyri tímové hry, v ktorých nešlo o športové výkony ale hlavne o spoluprácu rodiča s dieťaťom. Sme radi, že sa hry ako Bludisková naháňačka, Dobýjanie hradu, Živý stolný futbal či Plachtová prehadzovaná deťom aj rodičom páčili a všetci sa dobre zabavili. Na záver boli deti odmenené diplomom a malým darčekom a rodičia pocitom, že aktívne strávili čas so svojim dieťaťom. Fotky

/galeria/2018-2019/Cvicenie_s_fyrioterapeutkou/44101619_984069088461000_4928532687930523648_n.jpg

Cvičenie s fyzioterapeutkou

Dnes si žiaci prvého stupňa našej školy zacvičili preventívne a nápravné cvičenia pod vedením fyzioterapeutky Hanky Pentkovej. Tieto cvičenia boli zamerané na chybné držanie tela a ploché nohy. Každé cvičenie bolo ukončené krátkou relaxáciou, kde sa žiaci uvoľnili a nabrali nové sily. Fotky

galeria/2018-2019/Cvicenie_v_prirode/20180928_102116.jpg

Cvičenie v prírode

Prváci a druháci si dňa 28.9.2018 užávali babie leto. Prechádzka do Vidinej sa im veľmi páčila. Fotky

galeria/2018-2019/P1220453.JPG

Divínsky Boyard 2018

Po úspešnom absolvovaní semifinálového kola a zvládnutí všetkých nástrah DIVÍNSKEHO BOYARDU 2018 sa žiaci našej školy(od piatakov až po kvartu-skombinovaných v 4roch družstvách) vďaka svojej telesnej zdatnosti, ale aj šikovnosti, umnosti a nadobudnutým vedomostiam kvali¬fikovali z 3. miesta do finále súťaže, ktorá sa konala 28. septembra 2018, kde súťažilo 6 najlepších škôl zo semifinálových kôl.
Čakala ich dlhšia, adrenalínovejšia a športovejšia trasa, plná športových a rôznych adrenalínových aktivít (streľba z megapraku, chodúle, kárové preteky, väzenský beh, rozšírený Adrenalínový park pod Veľkým vrchom) a samozrejme veľa zábavy. Na trase to už nebolo o vzdelávaní, ale o súťaži, pohybe a aktivitách, za ktoré získavali žiaci body.
Z hľadiska zachovania motívu súťaže, ktorým bola podpora prevencie kriminality, pripravili organizátori pre deti prezentáciu ukážok aktivít záchranných a bezpečnostných zložiek SR, ich technického a materiálové vybavenia a simuláciu pri zachytení drogového dílera, jeho zadržanie a deportáciu ozbrojeným komandom zásahovej jednotky Finančnej správy SR. Nechýbala veru ani streľba... Čas, kým neboli deti na trase, im vypĺňali zaujímavé a rozmanité tvorivé dielne a počas semifinále aj športové aktivity na nádvorí Zichyho kaštieľa a tiež kultúrne obohatenie celého dňa o vystúpenie hudobného hosťa –superstáristky Dominiky Mirgovej a počas semifinále dua Jaro Gažo (skupina Arzén) a Radko Pažej (skupina AYA) Súťaž geograficky zaberala 4 okresy – Lučenec, Poltár, Detva a Zvolen. Spolu sa súťaže zúčastnilo 240 detí z 12 škôl.
Aj keď sa nám vo finále nepodarilo skončiť do tretieho miesta, ďakujeme organizátorom tohto pekného podujatia, za príjemne, veselo, súťažne strávené 2 krásne septembrové slnečné dni.
Našim urputne bojujúcim súťažiacim srdečne gratulujeme k úžasným výkonom a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2018-2019/Dopravne_ihrisko/44051340_1140090596147521_6611799339817762816_n.jpg

Deti si vytvorili svoje vlastné dopravné ihrisko

Teplé septembrové dni sa v našej škole niesli v duchu poznania i zábavy. Žiaci SZŠ prejavili svoju šikovnosť a zručnosť pri príprave vlastného dopravného ihriska. Otestovali ho za pomoci bicyklov a kolobežiek, kde preukázali svoje poznatky o dopravných značkách a riadili sa pravidlami cestnej premávky. Fotky

/galeria/2018-2019/Novohradske_podzamcie/IMG_2309.JPG

Novohradské podzámčie

Dňa 20.9.2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie, ktorej zámerom bolo predstaviť tri okolité obce Novohradu. Naše spoznávanie začalo v Lehôtke, kde nás srdečne privítal pán starosta. Počas prechádzky obcou sme videli zvonicu, napili sme sa z miestneho prameňa a vošli sme do miestnej modlitebne, ktorá v minulosti slúžila ako škola. Návšteva tejto obce bola ukončená veľmi príjemným pohostením. Kroky nášho spoznávania viedli do obce Mašková, kde nám pani starostka ukázala ako vyzerali zošity, knihy, výšivky ale aj predmety dennej potreby z polovice minulého storočia. Zastavili sme sa aj pred staručkou budovou ľudovej školy. Poslednou obcou nášho spoznávania bola obec Halič, do ktorej nás priviezol samotný pán starosta. Po vychádzke ku rybníku pod zámkom, sme nazreli do múzea a nakoniec sme si pozreli divadelné predstavenie žiakov základnej školy. Naše cestovanie sme ukončili v areáli ZŠ maľovaním erbu na drevo, jazdou na koni a sledovaním kynológov. Dnes sme bližšie spoznali tri obce Novohradu a zistili sme, že za krásou nemusíme cestovať len do zahraničia. Fotky

/galeria/2018-2019/Beseda_s_Koskovou/koskova2.jpg

Beseda so spisovateľkou Hanou Koškovou

V stredu 19. septembra sa v SZŠ a SG v Lučenci uskutočnila pre žiakov 4. A, 5. A a primy beseda so spisovateľkou Hanou Koškovou. Hana Košková sa narodila 7. júna 1942 v Tuhári. Študovala na SZŠ (stredná zdravotná škola) v Lučenci. Určitú dobu pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici v Lučenci. Neskôr bola redaktorkou okresných novín Ipeľ. Od roku 1992 pôsobí ako spisovateľka. Písala pre dospelých, ale i pre deti a mládež.
Ako sama povedala, najskôr písala v škole veršovačky, bolo to v treťom ročníku. Aj jej slohy boli zaujímavé a pán učiteľ jej povedal, že raz z nej niečo bude. Keď bola sestričkou, tak často písala na nástenku rôzne básničky, napríklad o jari alebo o Vianociach. Tak postupne začala písať do rôznych časopisov. Do časopisu Maxík napísala príbeh o dievčatku, ktoré veľmi chcelo jazdiť na koni, a tak každý deň po škole chodilo ku starkému ku koňom.
Pani spisovateľka nám čítala aj úryvky z jej kníh pre deti. Nápady na príbehy do knihy Mlynárske povesti mala z rozprávania jedného uja včelára, ku ktorému chodila so starkou na med.
Jej tvorba pre deti a mládež:
Mara medvedia – povesti a legendy z Novohradu, Príbehy z Ľudožrútskej ulice – vtipné príbehy detí, Vitajte v Krkaháji, Uľa-Fuľa krotí farby, Jednozubý úsmev, Piešťanko a pani Nitková, Repujúci grep, Mlynárske povesti.
Toto milé posedenie bolo zakončené autogramiádou. fotky
Nina Vargová a Laura Nováková, 5. A

Milí rodičia, kolegovia, študenti a žiaci našich škôl,

v mene pána zriaďovateľa Branislava Bechera a vedenia Súkromných škôl v Lučenci by som sa veľmi rád poďakoval rodičom a starým rodičom našich študentov, žiakov a absolventov, ktorí nás veľkorysým spôsobom podporili pri vybudovaní a rekonštrukcii parkoviska a pozemných komunikácií, čím veľký dielom prispeli k definitívnemu vyriešeniu kritickej a nebezpečnej dopravnej situácie v areáli našich škôl, ktorá nás trápila už viac rokov.

Konkrétne by sme sa radi poďakovali za materiálnu podporu a pomoc pánovi Novákovi zo spoločnosti Ipeľské tehelne, a.s., pánovi Mužilovi zo spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s., pánovi Miroslavovi Drugdovi, pánovi Kelemenovi zo spoločnosti Ipeľské štrkopiesky, a.s. a pánovi Ing.arch Mlynarčíkovi za cenné odborné rady.

Dovolil by som si vrátiť sa k prvotnej myšlienke a nápadu, ktoré sa zrodili na základe predchádzajúcich negatívnych skúseností z kritických situácií zažitých  - a našťastie bez ujmy na zdraví našich detí prežitých, priamo v dopravnom chaose vládnucom na našom školskom dvore v čase minulom.

Z tohto dôvodu vznikla myšlienka vybudovania jednosmernej organizácie dopravy spojená s postavením kruhového objazdu, presunom parkovania zamestnancov mimo hlavné parkovisko, vytvorenia nového bočného vstupu pre chodcov a rozšírenia úzkeho vjazdu na vstupe do areálu škôl, ktorú sme si všetci spoločne odsúhlasili

(stretnutie zástupcov rodičov s vedením v decembri 2017, následne blog s možnosťou vyjadrenia sa).

Z osobnej skúsenosti a zo spätnej väzby od niektorých rodičov-vodičov a kolegov-vodičov sme dospeli ku konštatovaniu, že nový systém je TAKMER funkčný.

Všetci sme sa zhodli na tom, že stále existuje reálna šanca, aby systém našej novej organizácie dopravy bol funkčný ÚPLNE.

Stačí, aby všetci účastníci premávky - vodiči rešpektovali nasledovné pravidlá:

  1. Rešpektovať dopravné značenie počas celého dňa bez ohľadu na hodinu - NEJAZDIŤ DO PROTISMERU a NEJAZDIŤ DO ZÁKAZU VJAZDU
  2. Rešpektovať organizáciu parkovania, ktorá je aktuálne vo fáze tvorby/maľby
  3. V exponovaných časoch, keď vzniká riziko vzniku dopravnej zápchy, pri výjazde z areálu ODBOČOVAŤ DOPRAVA. Čerstvo vybudované parkovisko pred hlavným vstupom do areálu POĽANY každému vodičovi umožňuje komfortnú zmenu smeru jazdy (otočenie sa) bez porušenia dopravných predpisov s možnosťou elegantného návratu do centra Lučenca. Čakaním na obočenie doľava sa o 50% zvyšuje riziko vzniku dopravnej zápchy (osobne som 3 x zažil kolónu tiahnúcu sa až popod okná našich druháčikov - ZBYTOČNE)
  4. Chodcov prosíme, aby používali nový bočný vstup, resp vstup od Daxnerovej ulice. Najmä v čase dopravnej špičky vstupovaním cez hlavný vjazd do areálu ohrozujú svoje zdravie a komplikujú dopravu.

 

Rešpektovaním týchto pravidiel máme šancu dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku: ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A OCHRANA ZDRAVIA NAŠICH DETÍ A NÁS. Rád by som zdôraznil, že KOMFORT JE AŽ DRUHORADÝ.

V prípade opakovaného a pretrvávajúceho nerešpektovania vyššie uvedených pravidiel budeme nútení areál našich škôl pre vjazd vozdiel uzatvárať, nakoľko bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou.

Za porozumenie Vám všetkým vopred ďakujem.

S úctou,

Peter Kolbányi, manažér Súkromných škôl

Otvorenie školského roka