Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

 

Vážení rodičia, milí budúci prváci!

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

5. apríla 2019 (v piatok) od 14:00 h do 18:00 h

a

6. apríla 2019 (v sobotu) od 14:00 h do 18:00 h

 

v budove Súkromnej základnej školy na Gemerskej ceste č. 1 v Lučenci

(časť Opatová).

 

Zápisu sa zúčastňujú zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom. V prípade neprítomnosti jedného zo zákonných zástupcov sa vyžaduje jeho súhlas so zápisom dieťaťa do 1. ročníka (tlačivo sa nachádza v časti štúdium – tlačivá na stiahnutie).

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a preukázať sa občianskym preukazom.

 

Zároveň Vás pozývame na

Deň otvorených dverí dňa 20. 3. 2019 od 8:00 h do 15:00 h

a na Zábavné dopoludnie na SZŠ dňa 23. 3. 2019 od 9:00 h do 12:00 h

 

v budove Súkromnej základnej školy na Gemerskej ceste č. 1 v Lučenci

(časť Opatová).

 

Bližšie informácie ohľadne zápisu a štúdia na SZŠ u riaditeľky školy PaedDr. Márii Pálešovej. Kontakt: 0907 309 755, palesova@sgymlc.sk