Knižnica Súkromnej základnej školy

Knižnica SZŠ sa nachádza v samostatnej triede na prízemí súkromných škôl. Máme v nej okolo 500 knižných titulov a detské časopisy. Deti ju môžu navštevovať počas vyučovania a tiež poobede v ŠKD v sprievode učiteľa / vychovávateľa. Zároveň majú možnosť požičať si knihy domov.

 

Podmienky zapožičania kníh:

  • záujem o požičanie je potrebné oznámiť učiteľovi/vychovávateľovi
  • učiteľ/vychovávateľ zapíše do výpožičného zošita číslo knihy, meno dieťaťa, dátum požičania
  • kniha sa vracia učiteľovi/vychovávateľovi, ktorý to zapíše do výpožičného zošita
    ideálna doba požičania je 1 mesiac (možnosť dohody)