Súkromné gymnázium Lučenec

Ako u nás zvoní na hodiny?

 0. hodina
7:00
 -7:45
 1. hodina
7:50 -8:35
 2. hodina
8:45 -9:30
 3. hodina
9:45 -10:30
 4. hodina
10:40 -11:25
 5. hodina
11:35
 -12:20
 6. hodina
12:30 -13:15
 7. hodina
13:45 -14:30
 8. hodina
14:35
 -15:20
 
AKTUALITY

Píšu o nás

galeria/2017-2018/Spomienka_na_holokaust_v_Lucenci__aj_so_spoluorganizatorstvom_SG/DSC_5787.JPG

Spomienka na holokaust v Lučenci aj so spoluorganizátorstvom SG - 9.9.2017

Už od júla sme s rozpočtovou organizáciou LUKUS spolupripravovali Pamätný deň obetiam holokaustu v Lučenci. Nadácia EZRA podporila projekt mesta a premiéru nášho študentského filmu Holokaust v Lučenci, ktorý vznikol v roku 2016 pre potreby synagógy a má aj laikovi podať dostatočné informácie o židovskej komunite a holokauste v Lučenci. Predpremiéru mal film vlani, pri inštalácii pamätníka P.Kalmusa.
Spolutvorkyňami filmu boli študentky - dnes už absloventky D.Drozdová, M.Belovová, M.Mikušová a D.Danková. študentka septimy a dievčatá realizovali film aj v rámci SOČ. Prácu na filme zastrešovala S.Vargová, ktorá 9.9. v synagóge aj predstavila projekt AKO UČIŤ O HOLOKAUSTE, ktorého súčasťou film je.
Po odvysielaní filmu, ktorý už zostáva pre potreby synagógy dostupný v jej ponuke, sa účastníci spomienky presunuli pred synagógu, kde hostia celej akcie- p. Vajová(dcéra p. Fischerovej a p. Fischera- Rytiera čestnej légie) a p. viceprimátor mesta p.Baculík zasadili pamätný strom obetí holokaustu, symbolickú vŕbu a odhalili prvé 2 zo schodov Cesty neznámej - ako sa projekt pripomínania si tejto udalosti v Lučenci nazýva. Schody pochádzajú zo synagógy, na prvom je názov projektu a motto, ktoré je prevzaté z nášho projektu Ako učiť o holokauste: Vráťme číslam mená, menám príbehy... a druhý už obsahuje mená deportovaných začínajúce na A. Schody budú každým rokom pribúdať a budú sa na nich objavovať mená podľa písmen abecedy.Budeme tak vytvárať onú cestu neznámu, ktorou si museli prejsť všetci, ktorých život mal byť označený ako nežiaduci, nepotrebný. Aj my pri skúmaní ich príbehov ideme cestou neznámou...musíme si nazrieť do sŕdc, do myslí, do histórie vlastných rodín, do pamäte mesta. Nie je to jednoduché.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu projektu a určite výnimočné umelecké výkony koncertu na záver podujatia boli krásnou bodkou za touto akciou. Fotky

Mgr. S.Vargová

/galeria/2017-2018/Citanie_mien_obeti_holokaustu/89.JPG

Čítanie mien obetí holokaustu - 7.9.2017 - Bratislava

Ako škola sme boli v polovici júla milo prekvapení, keď nás ako odmenu za projekt Ako učiť o holokauste pozvali na každoročné Čítanie mien obetí holokaustu do Bratislavy. Dokonca sme získali od pozývajúcej organizácie sponzorský dar v podobe preplatenia celej dopravy.Každoročne táto akcia, ktorú iniciovala novinárka L.Lesná, prebieha od roku 2009.Žiakov sprevádzali B.Péterová a S.Vargová.
Preto sme mohli vziať celú triedu kvartu a sextu a odmenených žiakov za prospech v dejepise a za osobný záujem v tejto téme z tried tercia a kvinta.
Kým sme sa zúčastnili čítania mien z 9. a 11. transportu, stihli sme prezrieť Židovskú ulicu v Bratislave, Pamätník obetiam holokaustu a miesto bývalej bratislavskej synagógy, navštívili sme výstavu na mestských hradbách : Významné židovské osobnosti Bratislavy a už nás čakalo Múzeum Chatama Sofera.
Od múzea sme sa presunuli do Divadla P.O.Hviezdoslava, kde sa pietny akt čítania mien uskutočňuje.Ešte pred začatím bola ukážkami pred divadlom predstavená kniha Deti holokaustu, z ktorej úryvky prečítal aj náš študent Jakub Landl z kvarty.
Svoj postoj proti neľudskosti prišli vyjadriť rôzne známe osobnosti slovenskej kultúry a čítaním vždy 10 mien si uctili pamiatku tých, ktorým arogancia a extrémizmus vzali domov, rodinu, zmenili ich na čísla a záznam v zozname transportu. Program boli doplnený dokumentárnymi zostrihmi oral history dvoch 96- ročných preživších, pôsobivými piesňami a rozhovormi.
Po skončení sme sa pripojili k svetelnému posolstvu, vznikajúcemu na dlažbe pred divadlom, z ktorľho účastníci čítania vytvorili Dávidovu hviezdu.
Dokonca sme zažili aj pár minút slávy a naši študenti Anna Ďurišová z kvinty a Leonard Danko z kvarty sa objavili na obrazovke TA3 v rozhovore s redaktorkou televízie. Ich reakcie na tento deň ste si mohli pozrieť na TA3 8.9. v správach o 6,18.
Ich slová ľútosti nad osudmi nespravodlivo odvlečených a potreba bojovať proti všetkým, ktorí rozdeľujú a diskriminujú, boli pre nás dostatočným dôkazom, že takéto akcie majú význam a dávajú mladým ľuďom priestor na premýšľanie. Fotky

Mgr. S.Vargová

/galeria/2017-2018/Slavnostne_otvorenie_sk_roka/P1170069.JPG

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Spoza oblakov privítalo zubaté septembrové slnko nových aj staronových žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia v Lučenci.
Hymnou Slovenskej republiky sme otvorili ďalší školský rok, hudbou a poéziou boli privítaní prváci a ich rodičia, noví kolegovia ako aj všetci pracovníci súkromných škôl.
Po príhovore riaditeľky SZŠ, ktorá predstavila nových žiakov, pedagógov i vychovávateľov a krátko predstavila aktivity, ktoré ich počas nasledujúceho roku čakajú, sa ujala slova riaditeľka SG. Poďakovala pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom za prípravu nového školského roku a po predstavení svojich kolegov zaželala všetkým úspešný školský rok. Následne pozvala netrpezlivých žiakov so svojimi triednymi učiteľmi do tried, aby sa dozvedeli že ich zajtra
čakajú triednické hodiny, nové učebnice, nový školský poriadok a hlavne veľa nových zážitkov. Fotky

Holokaust 9.9. 2017 - náš film

9.9. 2017 Vás srdečne pozývame do synagógy v Lučenci na predstavenie školského filmu Holokaust v Lučenci a uvedenie projektu Cesta neznáma.

/galeria/2016-2017/Garden_party/IMG_6296.JPG

Záhradná slávnosť 2017

 je voľným pokračovaním každoročnej milej udalosti v živote Súkromných škôl v Lučenci, Garden Party. V tomto školskom roku sa uskutočnilo dňa 29. júna 2017. Na tejto slávnosti sa schádzame najmä preto, aby sme pred rodičmi, študentmi a priateľmi škôl vyzdvihli úspechy tých najusilovnejších, poďakovali sa im za celoročnú snahu a aby všetci priaznivci školy mali príležitosť stráviť pár spoločných chvíľ pri neformálnych rozhovoroch, či pri dobrom guľáši. Práve tie sú neraz podnetom pre skvalitňovanie spoločného cieľa, aby naši študenti dostávali hodnotné vzdelanie v priateľskom prostredí a aby sa tak stávali úspešnými počas štúdia i v pracovnom živote, a to doma i v zahraničí.
V tomto školskom roku by sa Záhradná slávnosť neuskutočnila bez sponzorov a priateľov škôl, ktorým ešte raz ďakujeme: pánovi Milanovi Spodniakovi, pánovi Jánovi Dankovi, pánovi Vladimírovi Mužilovi, rodine Bődovej a partiám guľášmajstrov. Úvodného pozdravu sa ujal pán viceprimátor mesta Lučenec, pavol Baculík, ktorý zúčastneným odovzdal pozdrav pani primátorky Alexandry Pivkovej. A hoci počasie v tento deň bolo premenlivé a mnohé zo starostlivo pripravených sprievodných aktivít sa nemohli konať, tešili sme sa hojnej účasti rodičov, hostí, študentov a absolventov našich škôl.
Výročné ceny za školský rok 2016/2017 boli jednotlivými súkromnými školami udelené nasledovne: Súkromná základná umelecká škola – Denisa Kertésová za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v hudobnom a výtvarnom odbore, Súkromné gymnázium – Peter Nociar za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle, Súkromná základná škola – Matúš Kružliak za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.
Na Záhradnej slávnosti sme zároveň udelili niekoľko diplomov študentom, ktorí dosiahli veľmi výrazné a kvalitné úspechy nielen na štátnej úrovni, ale aj v zahraničí, čím zvýšili povedomie o Súkromných školách v Lučenci na fórach s medzinárodnou účasťou. Všetkým študentom srdečne gratulujeme a prajeme príjemné prežitie letných prázdnin. Fotky
T. Bahledová

/galeria/2016-2017/projekt_ambasadorska_skola/logo_EP.png

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS)

29. júna 2017 predvečerom boli organizátormi zverejnené výsledky tohto programu, lebo program bol zároveň súťažou zúčastnených škôl (15 zúčastnených stredných škôl z celého Slovenska). naši ambasádori junior sa síce neumiestnili na prvých dvoch miestach (školy na prvých dvoch miestach získali Ocenenie najlepší ambasádorský tím, spojené s exkurziou do sídla EP v Štrasburgu a udelením Plakety Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a boli to Ambasádorský tím Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci Ambasádorský tím Gymnázia v Snine), ale v hodnotení škôl sa umiestnili na 3. – 5. mieste, čo je krásny výsledok. Slávnostné odovzdanie osvedčení ambasádorov a plakiet pre školy vzdelávacieho programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu sa uskutoční v piatok 29. septembra 2017 o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (tam ideme všetci ambasádori junior – študenti kvinty, 1. A, sexty a septimy a ambasádorky senior PhDr. Viera Jakubove a Mgr. Terézia Bahledová, PhD.).
V súvislosti s týmto umiestnením získali naši najaktívnejší ambasádori junior nasledovné možnosti (výber uskutočnili organizátori):

Esther Maráková a Pavol Ďuriš spolu s PhDr. Vierou Jakubove sa zúčastnia Letnej školy demokracie ľudských práv 7. 9. - 10. 9. 2017 v Modre Harmónii.
Esther Maráková, Pavol Ďuriš a Laura Mužilová sa spolu s PhDr. Vierou Jakubove a Mgr. Teréziu Bahledovou zúčastnia v dňoch 24. - 26. októbra 2017 pobytu v Štrasburgu, kde sa zúčastnia zasadnutia Európskeho parlamentu.

 

/galeria/2016-2017/Garden_party/IMG_6272.JPG

KNIHOMOĽ I. 2017

Sme veľmi radi, že sme mohli na Záhradnej slávnosti mohli vyhodnotiť našu čitateľskú súťaž, ktorá plynule nadviazala na Marec - mesiac knihy a Literárne dni. Do súťaže, ktorá trvala od 1.4. do 15.6., sa zapojilo 32 študentov a vytrvalo 23.
S radosťou môžeme konštatovať, že všetci spolu prečítali 128 knižných titulov a 35 030 strán.
A toto sú najúspešnejší z nich: titul KNIHOMOĽ I:2017 za počet prečítaných titulov získala SOFIA GREGOROVÁ za 13 kníh a KRISTÍNA VIDLIČKOVÁ za 4776 strán. Obe z kvinty.
Titul VICEKNIHOMOĽ získali v nasledovnom poradí:
FILIP VARGA - 10 kníh a 4150 strán (sekunda)
DIANA DANKOVÁ - 9 kníh a 3325 strán( sexta)
LAURA MUŽILOVÁ - 8 kníh a 2852 strán( kvinta)
TEREZA GÁBOROVÁ - 6 kníh a 2542 strán(sekunda)
KAROLÍNA MRAVCOVÁ - 10 kníh a 2363 strán(tercia)
DOMINIKA BELKOVÁ - 7 kníh a 1818 strán(kvinta)
ESTER MARÁKOVÁ - 6 kníh a 1697(sexta)
CH. M. KAPIČÁKOVÁ - 7 kníh a 1338 strán( tercia)
a titul MINIKNIHOMOĽA získala VERONIKA VINARČÍKOVÁ z prímy- 4 knihy a 610 strán.
Blahoželáme všetkým, ktorí i prekonal volanie mobilov, počítačov a čítal s nami.
Dočítania, milí čitatelia.

Fotky

Mgr. S.Vargová

Žiacka knižka