Súkromné gymnázium Lučenec

Ako u nás zvoní na hodiny?

 1. hodina 7:50  - 8:35
 2. hodina 8:45  - 9:30
 3. hodina 9:50  - 10:35
 4. hodina 10:45  - 11:30
 5. hodina 11:40
 - 12:25
 6. hodina 12:35  - 13:20
 7. hodina 13:50  - 14:35
 8. hodina 14:40
 - 15:25
 
AKTUALITY
/galeria/2019_2020/Okresne_kolo_v_stolnom_tenise_ziakov_zakladnych_skol./01.jpg

Okresného kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl

21.11.2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola v stolnom tenise žiakov základných škôl. Naše družstvo v zložení Ivan Kulich (kvarta), Erik Čičmanec (tercia), Richard Engler (sekunda) a Matej Janšto (kvinta) sa postupne stretlo s troma školami.

Prvý zápas sme vyhrali 3:1 proti ZŠ Farská lúka z Fiľakova. Druhý zápas proti ZŠ M.R.Štefánika 3:0 a tretí zápas o víťazstvo v turnaji sme hrali proti ZŠ Vajanského.Vyhrali sme 3:1. Turnajom sme prešli bez prehry a postúpili sme do krajského kola, ktoré bude budúci rok vo februári.
BLAHOŽELÁME!

/galeria/2019_2020/Spomienka_na_Neznu_revoluciu/IMG_3098.JPG

Spomienka na Nežnú revolúciu ( 30 výročie) na SG

Naša spomienka na Nežnú revolúciu sa začala o niekoľko týždňov skôr. Nielenže sme sa v triedach rozprávali o období pred 17.novembrom 1989, ale nižšie ročníky sa na hodinách výtvarnej výchovy s p. učiteľkou Gertnerovou zamysleli nad tým, ako sa dá sloboda, voľnosť nakresliť, vyjadriť farbami.7. 11. štyria naši študenti boli súčasťou natáčania reportáže RTVS z Banskej Bystrice na tému Nežná 30.
Študenti vyšších ročníkov už 8.11. pomohli vytvoriť panely so symbolickým názvom: OD NESLOBODY KU SLOBODE, ktoré nielen obsahovo, ale aj farebne naznačovali v čierno-červených a bielo-zelených tónoch, ako si predstavujeme totalitu a demokraciu( aj s jej rizikami.) Symbolické kľúče s citátmi o slobode a stopy vedúce k zelenšej , nádejnej slobodnej budúcnosti pripravila trieda kvinta a 1.A..
Hlavnú časť podujatia sme si pripravili pre študentov 15.11. 2019. Trieda kvarta si pozrela film Eštébák a neskôr k nemu prebehla diskusia. Triedy od kvinty a 1. A. po oktávu a 4.A. sa stretli v priestoroch VŠE na prednáške November 1989. Prednášajúcim bol historik z ÚPN, odborník na obdobie 1968 -1989, p. Dubovský. Súčasťou prednášky bolo premietanie spomienok na revolučný rok 89, ktoré pripravila aj EÚ, ale aj film so spomienkami hlavných aktérov revolúcie u nás.
Potom sme sa presunuli do Mestského múzea v Lučenci, kde sme si najprv pozreli nami objednaný film Ukradnutý štát od Zuzany Piussi, zachytávajúci aktuálne problémy na slovenskej politickej scéne.Študenti sa potom oboznámili s výstižnou výstavu Nežná 30 v Lučenci a zvyšok spomínania bol už v ich réžii, nakoľko im bola prezentovaná ponuka aktivít Mestského múzea v Lučenci.
Ďakujeme všetkým, ktorí veľmi otvorene nasávali informácie, počúvali a zamýšľali sa nad súvislosťami a aj významom slobody v našich životoch, lebo: "Ak zaspíme v demokracii, môžeme sa zobudiť v totalite." Poďakovanie patrí aj študentom kvinty a sexty, ktorí vyzdobili aj odzdobili vestibul.Organizačne tieto aktivity zastrešovali p. p. V.Jakubove a p.p. S.Vargová. Viac foto

/galeria/2019_2020/Murgasove_dni/P1040710.JPG

9. ročník Murgašových dní

9. ročník Murgašových dní 18-19.2018 opäť na Súkromnom gymnáziu privítal fyzikárov z celého Slovenska. Fotky

/galeria/2019_2020/Inspirativny_Stefanik/IMG_3153.JPG

Inšpiratívny Štefánik

Do 3. 11. 2019 sme sa s niektorými študentmi SG zamýšľali nad odkazom M.R.Štefánika. MO SR vyhlásilo súťaž Inšpiratívny Štefánik, pričom jeho odkaz mohol byť spracovaný v rôznych žánroch a literárnych formách. Nakoniec sa z 5 študentov odhodlala k analýze odkazu tejto osobnosti našich dejín študentka 4.A Alexandra Bobáľová, ktorá formou úvahy vyjadrila svoj názor na jeho odkaz.
Súťaž je dvojkolová a ak by práca postúpila do druhého kola, o umiestnení už rozhodnú čitatelia na facebookovej  stránke MO SR.
Držíme Saši palce a ďakujeme za ochotu pracovať aj mimo vyučovania. Fotky
 
Mgr. S.Vargová
galeria/2019_2020/TVAT/IMG_6413_1.JPG

Týždeň vedy a techniky 2019 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku (už po trinásty krát). Prebiehal od 4. 11. do 10. 11. 2019.
Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie. Vo štvrtok 24. 10. 2019 sa študenti kvinty až oktávy zúčastnili na exkurzii, konanej v rámci blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky. Na letisko Sliač mohli zavítať prvý krát a dozvedieť sa všetko o jeho histórii, súčasnosti o jeho funkcii v rámci vojenského letectva NATO a mali možnosť nielen počuť informácie o lietadlách a stíhačkách na tomto letisku, ale mohli si dokonca vyskúšať let na trenažéroch stíhačky a lietadla. Potom sa presunuli na katedru geografie univerzity Mateja Bela, kde ich učitelia zasvätili do tajov tvorby máp mali možnosť si túto zručnosť po inštruktáži aj vyskúšať.
V ten istý deň 24.10.2019 sa študenti sekundy, tercie a kvarty zúčastnili exkurzie v Múzeu Slovenského Národného Povstania. 75.výročie SNP bolo aj pre nich jedným z dôvodov, aby si pamätník a expozície prezreli zvonku aj zvnútra a vypočuli si prednášku sprievodcu o jednom z dôležitých historických období slovenského národa.
16. 10. 2019- sa študenti zúčastnili prednášky Grow with Google o digitálnom marketingu, o nevyhnutných digitálnych zručnostiach pre budúcnosť.
18.10. 2019-na krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici našu školu reprezentovali : Matej Mázor a Zoran Trnka z oktávy so svojimi projektami.
Počas celého týždňa mali študenti možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, bývalí študenti, ale aj pozvaní hostia, medzi inými Lucia Becherová (Štúdium chémie), Ing. Zuzana Bartošová(Uhlíková stopa), Ing. Jaroslav Oster( Kiberšikana, počítačová kriminalita) Mgr. Veronika Chudjaková, JUDr. Andrej Cifra: Hodnotová gramotnosť
Priestor tiež dostal Výtvarný ateliér-„EKObižutéria"- s p. Ing.Adrianou Gertnerovou , vedomostná súťaž iBobor, Piškvorkový turnaj, EKOTOPFILM-festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné experimenty v laboratóriách, či celodenný projekt pre študentov „Veda v kuchyni", v ktorej mladších študentov učili starší študenti a tak mohli získať mnoho informácií na geografii, biológii, na chémii, fyzike, matematike. Počas tohto týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti prispeli k ochrane stromov v prírode.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2019_2020/Imatrikulacia/P1040684.JPG

Imatrikulácia

V rámci týždňa vedy a techniky sa v piatok 8.11.2019 uskutočnila imatrikulácia nových žiakov Súkromného gymnázia, ktorú organizovala Študentská školská rada, pod vedením pani učiteľky Mgr. Kovácsovej, L.. Témou tohtoročnej imatrikulácie boli "Krotitelia babylonu". Žiaci mali plniť rôzne úlohy, ktoré boli zamerané nielen na šikovnosť a tímovú spoluprácu, ale aj na rýchlosť a vedomosti. V závere imatrikulácie zložili noví žiaci imatrikulačný sľub a boli pasovaní za plnohodnotných žiakov Súkromného gymnázia. Fotky

25. výročie Súkromného gymnázia

/galeria/2019_2020/Advokatske_komory/Advokatske_komory_na_Slovensku.jpg

Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948

K štúdiu práva patrí aj záujem o vývoj právnych noriem či advokátskej praxe, a preto sa naši seminaristi z SPS -ky 22.10.2019 zúčastnili prednášky o advokátskych komorách na Slovensku v rokoch 1875 -1948. Súčasťou bolo stretnutie s autormi rovnomennej knihy, beseda s nimi a ak čerešnička na torte bola záujemcom k dispozícii kniha v hodnote 50€. Našim študentom bude určite sprievodcom po dejinách práva na Slovensku. Fotky

Mgr. S.Vargová, PhDr. V.Jakubove

/galeria/2019_2020/Exkurzia_k_TVaT_Sliac/P1040172_1.JPG

Exkurzia k Týždňu vedy a techniky- na letisko-Sliač a na UMB v Banskej Bystrici.

Vo štvrtok 24. 10. 2019 sa študenti kvinty až oktávy Súkromného gymnázia s pani učiteľkami Molnárovou, p. Kovácsovou s pánom učiteľom Vinarčíkom a p. Kleinom zúčastnili na exkurzii, konanej v rámci blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky. Na letisko Sliač mohli zavítať prvý krát a dozvedieť sa všetko o jeho histórii, súčasnosti o jeho funkcii v rámci vojenského letectva NATO a mali možnosť nielen počuť informácie o lietadlách a stíhačkách na tomto letisku, ale mohli si dokonca vyskúšať let na trenažéroch stíhačky a lietadla. Trenažérove lietanie ich veľmi zaujalo, ale následne aj lietadlá v hangároch, ako aj výklad nášho sprievodcu. Študenti si lietadlá a dielne zo záujmom prezreli, od sprievodcu dostávali aj odpovede na svoje otázky a dozvedeli sa o využití prírodovedných predmetov priamo v praxi, ako aj o možnostiach štúdia na povolanie letca či vojaka.
Potom sa presunuli na katedru geografie univerzity Mateja Bela, kde ich učitelia zasvätili do tajov tvorby máp a mohli si túto zručnosť po inštruktáži aj vyskúšať.
Ako to niekedy ale býva technika nám nielen slúži ale občas nám môže vypovedať aj svoje služby o čom sa mohli presvedčiť študenti na ceste domov. Autobus nám vypovedal službu, ale našťastie sa ho nakoniec podarilo šoférovi opraviť. Naši študenti boli, napriek tomu veľmi ohľaduplní a trpezliví-ako vidieť aj z fotografií –za čo by som im chcela aj touto cestou poďakovať. Nakoniec sme všetci šťastne prišli domov, za čo patrí vďaka p. Porubiakovi.
Ďalšie nové zaujímavé informácie a nahliadnutia do tajov vedy a techniky, tak potrebné pre rozšírenie obzoru a následnú správnu voľbu ďalšieho štúdia im po prázdninách prinesie Týždeň vedy s alternatívnymi formami vyučovania. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2019_2020/Kozaz_2019/IMG_20190918_112558.jpg

Kožaz 2019

Branecký výcvik - Kožaz ( Kurz ochrany života a zdravia) absolvovali naši študenti súkromného gymnázia Lučenec.

Naplno sme sa venovali rôznym užitočným oblastiam života a zdravia. Všetko sa to začalo v stredu ráno presunom z Lučenca na Obručnú.

Prvú ukážku nám prišli predniesť policajti, ktorí boli ochotný ukázať všetky zbrane a porozprávať sa so študentmi, ďalej nasledovala krátka prednáška o drogách a živote bez nich. Poobede žiaci predviedli svoje zručnosti v streľbe na strelnici, kde si prišli na svoje nielen ostrostrelci, ale aj tí, čo držali v ruke zbraň po prvý raz.

Na druhý deň prišiel na rad orientačný beh v teréne a mala turistika, kde museli preukázať vedomosti z geografie, ale aj z iných predmetov.

Nasledoval kurz zdravotníckej prípravy, v ktorom si mohli študenti zopakovať vedomosti a svoje schopnosti. Napríklad ako by reagovali pri automobilovej nehode, ako zastaviť krvácanie, čo robiť s otvorenou či uzavretou zlomeninou.

Nesmiem opomenúť ani veľmi praktickú prednášku z topografie od pána Mgr. M. KLEINA, ktorý sa postaral o to, aby sme sa nikdy s mapou v ruke nestratili. ;)

V piatok bol deň príjemnejší, konal sa iba kvíz z rôznych oblastí - mimoriadne situácie a CO, prvá pomoc, pohyb a pobyt v prírode. Tým sme dali zbohom krátkemu, ale poučnému braneckému výcviku.

Kurz bol zameraný na zopakovanie a upevnenie vedomostí a zručností získaných počas účelových cvičení v 1. a 2. ročníku. Žiaci absolvovali – teoretická príprava, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí a technické činnosti a športy. Fotky

/galeria/2019_2020/OCAZ/IMG_20190905_113735.jpg

OČAZ

Začiatkom školského roka sa organizoval OČAZ v našom areáli Súkromného gymnázia. Žiaci si mohli vyskúšať svoje vedomosti a schopnosti v šiestich odvetviach a to: 1.Topografia 2.Zdravotna výchova 3 Streľba zo vzduchovky 4. Dopravná výchova 5. Športové aktivity 6. Prežitie v prírode - horolezectvo.
Touto cestou chcem poďakovať všetkých kolegom za pomoc a študentom triedy OKTÁVA, ktorí sa zhostili svojich úloh veľmi pozitívne. Fotky

/galeria/2019_2020/otvorenie_skolskeho_roka/P1030625.JPG

Otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 sa na Súkromnom gymnáziu, Súkromnej základnej škole a na Súkromnej základnej umeleckej škole slávnostne otváral školský rok 2019/2020. Za prítomnosti zriaďovateľa, riaditeľov, pedagógov, žiakov a ich najbližších si prítomní popriali veľa šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle a ctižiadostivosti v práci a veľa pekných nových zážitkov. Zvládnime ho teda spoločne všetci najlepšie, ako vieme. Fotky

Otvorenie školského roku 2019/2020

/galeria/2018-2019/Garden_party/P1020017.JPG

Záhradná slávnosť 2019

Opäť nastal deň neformálnych milých stretnutí študentov, učiteľov, rodičov a priateľov všetkých našich škôl vo vonkajších priestoroch našej školy. Boli ocenení tí najlepší, a program predviedli tí najšikovnejší. Počasie nám tento rok prialo, prítomní odmenili potleskom účinkujúcich i odmenených študentov. Cenu gymnázia tento rok získala študentka septimy –Sofia GREGOROVÁ, ktorá sa ako víťazka súťaže JUVENES TRANSLATORES za Slovenskú republiku zúčastnila 3.-6.apríla 2019 slávnostného udeľovania cien v Bruseli. Na Sofiu aj na všetkých úspešne reprezentujúcich študentov našej školy sme všetci hrdí a srdečne im gratulujeme.
Všetkým žiakom, rodičom, priateľom školy, vedeniu školy, učiteľom a personálu školy prajeme zaslúžené dni oddychu a krásne zážitky. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2018-2019/Vylet_Sekunda/IMG_20190624_200451.jpg

Koncoročný výlet – SEKUNDA

Po pár týždňoch opravovania si známok a driny v školských laviciach sme si všetci zaslúžili oddych v krásnej prírode na Kokave. Ešte pred tým, ako sme si mohli zložiť batohy na chate Kokava Hámor, museli sme si prejsť necelé tri kilometre. Napriek skromnému ubytovaniu, deti si užívali okolie chaty – kúpanie v bazéne, ale aj v potoku, futbalové ihrisko, hojdačky a večerné opekanie pri táborovom ohnisku. Príjemne sme sa cítili aj vďaka milému a pohostinnému personálu (nechýbali domáce šišky s lekvárom, vyprážané rezne, či špekačky). Fotky

Záhradná slávnosť

/galeria/2018-2019/Vencek/chalani.jpg

Venček kvarty 2019

Dňa 31. februára 2019 bol slávnostným plesom ukončený tanečný kurz triedy kvarty v spojení so ZŠ Vajanského. Prípravy na venček boli náročné, ale s výsledkom boli všetci nadmieru spokojní. V prvej časti tohto slávnostného večera žiaci predviedli svojim rodičom a učiteľom to, čo sa v kurze tanca naučili. Bola to ich prvá plesová slávnosť, kde ukázali, čo ich za posledné mesiace naučil tanečný lektor Pavel Imre z tanečnej školy Dance Attack. Žiaci sa počas kurzu naučili nielen veľa spoločenských tancov, ale aj niečo o spoločenskej výchove.
Pred začiatkom mali síce trochu trému, ale tá veľmi rýchlo opadla. Všetkým prítomným ukázali, že im to s tancovaním ide veľmi dobre. Predvádzali tance v dvoch skupinách, pretože, bolo viac dievčat ako chlapcov, takže si niektorí chlapci zatancovali aj s dvoma partnerkami. Celý večer bol veľmi dobre zorganizovaný, študenti boli úžasní a naši dvaja chlapci-Filip Varga a Matej Janšto uspeli dokonca aj v súťaži o najlepšieho tanečníka plesu. Po oficiálnej časti, sa začala spoločná zábava. Tancovali a zabávali sa naozaj všetci prítomní. Bol to super večer a ešte lepších niekoľko mesiacov tanečného kurzu, vďaka ktorému sa študenti naučili tancovať, posilnili triedny kolektív a vzájomné vzťahy a našli si aj veľa nových kamarátov zo základnej školy. Fotky

/galeria/2018-2019/Navsteva_p._Judity/IMG_2960.JPG

Návšteva p. Judity Landshut z Mníchova, rodáčky z Haliče, ktorej rodinu zasiahol holokaust

Dňa 14. mája 2019 sme po 2 rokoch príprav privítali na našej škole p. J.Landshut. Jej rodina pochádza z Kremnice, ona sa narodila po vojne v Haliči a dlho potom sa dozvedala čriepky zo života svojej rodiny počas 2. svetovej vojny. Symbolicky sme sa stretli tesne po spomienke na koniec tejto historickej udalosti – po 8. máji 2019.

V rodine pani J. Landshut sa zachoval aj vzácny denník jej uja, ktorý si zapisoval doň vzácne údaje o svojej malej dcérke Kitty, ktorá bola jednou z deportovaných vo veku 12 rokov, aj s celou rodinou. Každý životný príbeh je výnimočný, ale jej sa opäť symbolicky prelína s najznámejším denníkom z obdobia holokaustu – s Denníkom Anny Frankovej. Kitty je nielen meno fiktívnej priateľky Anny, ktorej adresuje svoje listy z úkrytu, ale Kitty transportovali v čase, keď sa Anna začala skrývať. Denník p. Lansdhut venovala Múzeu holokaustu vo Washingtone a vďaka tomu uzrela svetlo sveta v USA aj jeho zatiaľ jediná knižná podoba v anglickom jazyku.

P. Judita Landshut priblížila študentom kvarty až septimy nielen spôsob života rodín medzivojnového Lučenca, ich zvyky a židovské tradície, prečítala úryvky z denníka, ale sa snažila ukázať na príbehu jednej rodiny, ktorá zostala po vojne veľmi oklieštená, ako si človek nevyberá dobu, do ktorej sa narodí a ako môžu historické udalosti poznačiť život človeka, rodín, regiónu. Vzápätí sme tému aktualizovali a prepájali s témou migrácie v súčasnej Európe a v Nemecku. Rozprávanie bolo popretkávané hlbokou úctou k rodičom p. Judity, ktorá sa dnes už tak často nevidí.

Ďakujeme za výnimočnú návštevu, keďže p. Judita kvôli našim študentom priletela z Mníchova, kde teraz žije, a hneď sa vracala domov. Ďakujeme pútavé a úprimné rozprávanie. Fotky

Mgr. S.Vargová

Návšteva Bruselu ako odmena za aktivity v škole pre Dominiku Belkovú

V dňoch 8. až 10.4.2019 sa Dominika Belková, žiačka triedy septima, zúčastnila cesty do Bruselu, ktorú organizovalo hnutie Za slušné Slovensko. Dominika bola vybratá ako účastníčka za odmenu, nakoľko celý rok veľmi aktívne pracovala nielen v projektoch k ľudským právam, ale aj na svojej SOČ-ke, zapojila sa do súťaže Mladý historik a je všade tam, kde ju jej trieda či škola potrebuje.

Po náročnej 17- hodinovej ceste a krátkom odpočinku sa účastníci metrom presunuli do európskej štvrti  Joint Research Centre (JRC) pod záštitou Európskej komisie, kde sa stretli s generálnym riaditeľom JRC prof. Vladimírom Suchom, ktorý predstavil prácu JRC, témy a oblasti, ktorými sa JRC zaoberá a prienik medzi prácou v tejto významnej inštitúcii Európskej komisie. Po ňom nasledovalo privítanie s p. Dušanom Chrenkom, bývalým vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a bývalým slovenským diplomatom v Španielsku, ktorý sa vyjadril k téme poľnohospodárskej politiky v EU, ako aj k problémom, ktoré trápia farmárov na Slovensku. Na záver sa predstavil p. Rick Zednik, zakladateľ The Slovak Spectator na Slovensku. Momentálne pracuje ako výkonný riaditeľ platformy Women Political Leaders. Vo svojom príhovore objasnil dôležitosť médií v občianskej spoločnosti, úlohy aktivistov a ich neskoršia rola v spoločnosti.

 Po presune na Luxemburské námestie nasledovala návšteva budovy Európskeho parlamentu, konkrétne príhovory a diskusie s p. Pavlom Černochom, p. Ivanom Štefancom, p. Eduardom Kukanom, p. Janou Žitňanaskou, p. Pálom Csákym – aktuálnymi poslancami Európskeho parlamentu. Po ukončení diskusií so slovenskými politikmi mali účastníci možnosť diskutovať o súčasnej  politickej situácii na Slovensku s pani poslankyňou Sophie in´t Veld, vedúcou delegácie monitorovacej skupiny pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a s podpredsedníčkou Európskeho parlamentu pani Mairead McGuinness.

 Na záver nasledovalo stretnutie so Slovákmi pracujúcimi v Európskom parlamente a žijúcimi v Bruseli na Schumanskom námestí. Avšak pre veľmi nepriaznivé počasie sa tieto stretnutia skrátili a nasledovala opäť rovnako dlhá a náročná cesta domov. Ďakujeme za zážitky.

D.Belková, septima, Mgr. S.Vargová

Voľné pracovné miesta

 

galeria/2018-2019/Rozlucka_s_maturantmi/IMG_4541.jpeg

Rozlúčka s našimi maturantmi 17.5.2019

Prajeme im veľa šťastia. Fotky

/galeria/2018-2019/PV/IMG_20190514_095730.jpg

Plavecký výcvik

13 – 17. mája sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili plaveckého výcviku vo Veľkom Krtíši pod vedením pána učiteľa M. Berkyho.  Žiaci boli rozdelení do troch výkonnostných skupín a počas piatich dní sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch:  kraul, prsia a znak.  Tri skupiny trénovali pod vedením p.uč. Berkyho, p. Kleina a študenta sekundy Damiána Kovalančíka, ktorý sa prejavil nielen ako úžasný plavec, ale aj ako dobrý tréner. Damián sa v minulosti intenzívne venoval plávaniu a zúčastnil sa  medzinárodných pretekov a  majstrovstiev Slovenska. 

Posledný deň sme sa aj napriek pokazenému autobusu dostali na plaváreň a deti si otestovali svoje plavecké zručnosti.  Žiakom želáme ešte veľa preplávaných kilometrov. Fotky

galeria/2018-2019/Maly_futbal/IMG_20190506_085230.jpg

Krásne 3 miesto v malom futbale na regióne.

Naši študenti obsadili 3. miesto v malom futbale, ktoré sa uskutočnilo v R.Sobote. Žiaci predviedli pekný kombinačný futbal, škoda toho, že po smolnom zápase proti V.Krtisu prehrali a tým sa vyradili zabojovať o postup na krajské kolo. Touto cestou chcem poďakovať všetkým našim študentom. Fotky

galeria/2018-2019/Beh_MS/IMG_20190503_101749.jpg

Beh Matice slovenskej

Naši študenti SZŠ a SGym sa zúčastnili behu Matice slovenskej na námestí v Lučenci, kde obsadili krásne umiestnenia . Na prvých miestach boli vo svojich kategóriách : Michal Zachar, Miriam Cifrová , ďalej krásne tretie miesto Tereza Gáborová. Ostatní študenti svojimi výkonmi potešili. Za účasť im patrí veľká vďaka. Fotky

/galeria/2018-2019/Olympijsky_den/IMG_4304_1.JPG

Olympijský deň 2019

Túto krásnu myšlienku, ktorej hlavným cieľom je zapojiť do športovania a športového zápolenia čo najviac študentov a šíriť myšlienky olympionizmu a zdravého športového ducha, sme si osvojili aj my učitelia na Súkromnom gymnáziu. Motivovali sme žiakov k športovým výkonom tak, aby si pri športovaní uvedomili, že malými ale postupnými krokmi môžu niečo v živote dosiahnuť.
7. 5. 2019 sa na našej škole niesol celý deň v športovom-olympijskom duchu. Prialo mu aj počasie a tak sa mohol každý zapojiť do disciplíny, ktorá mu najviac vyhovovala. Keďže chlapcov je u nás neúrekom, je jasné, že najviac urputných bojov sa odohralo na trávniku. Prvé miesto si vybojovala trieda kvarta, druhé septima, tretia bola trieda oktáva a štvrtá skončila trieda kvinta. Dievčatá aj chlapci boli tiež zapojené do viacerých športov ako volejbal, badminton či stolný tenis. Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa z toho, že dnes študenti športujú, majú bojovného ducha, zmysel pre kolektív a riadia sa aj olympijským heslom Citius, Altius, Fortius (Rýchlejšie, vyššie, silnejšie). Fotky

Výsledky prijímacieho konania 8 ročné gymnázium

Počet prijatých žiakov je určený na základe schváleného rozpisu počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre šk.rok 2019/2020 (v súlade s ustanovením § 64 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní)

Zápis na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

22.5.2019 od 13:00 do 17:00 hodiny

 

Výsledky prijímacieho konania 1. kolo 4 ročné gymnázium

Zápis na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

22.5.2019 od 13:00 do 17:00 hodiny

 

/galeria/2018-2019/Postup_Mateja_Bartosa_na_celostatne__kolo__Biologickej_olympiady_/P1240244.JPG

Naši študenti opäť úspešní na krajskom kole Biologickej olympiády !!!

Dňa  7. 5. 2019  po výbornom výkone v krajskom kole Biologickej olympiády  kategórie E –

v odbore botanika, si študent sekundy Matej Bartoš suverénne vybojoval krásne 1. miesto a postúpil na celoštátne kolo Biologickej olympiády, ktoré sa uskutoční 12. – 13. júna 2019 v Tatranskej Lomnici. Alexandra Kolbányiová, získala pekné 4. miesto (bod ju delil od tretieho a 2,5 bodu od druhého miesta).  Obaja súťažili celý deň v ústnej, praktickej časti, písali test a identifikoval  druhy vybraných rastlín. Sily si zmerali s konkurenciou 17 starších súťažiacich z celého Banskobystrického kraja.

Obom srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a do ďalšieho kola prajeme Matejovi veľa úspechov.

Mgr. Helena Kovácsová

Fotky

Pozvánka

/galeria/2018-2019/Den_Zeme_na_Sukromnom_gymnaziu/P1240236.JPG

Deň Zeme na Súkromnom gymnáziu

22.apríl je od roku 1970 medzinárodným Dňom Zeme. Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Deň Zeme sa tak stal najväčším sekulárnym sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.
V piatok 26. apríla ho podporili svojimi aktivitami v priestoroch a okolí Súkromného gymnázia, aj všetci naši študenti, učitelia i pán školník.
Počas dňa študenti absolvovali úlohy, pri plnení ktorých si štafetu postupne odovzdávali študenti jednotlivých tried. Priložili ruku k dielu a všetci spoločne skrášlili svoje životné prostredie presadením črepníkových rastlín, vysadením kvetov, stromčekov, okopaním záhonov, či uprataním svojho okolia i okolia Opatovej, aj s príspevkom sadeníc stromčekov od mesta Lučenec.
Prežili pekný slnečný deň, ktorý im bude pripomínať rozkvitnutý záhon kvetov, farebné muškáty, črepníky plné kvetov či príjemné posedenie pod tieňom vysadených stromčekov.
Mgr. Helena Kovácsová

Fotky

galeria/2018-2019/Celostatne_SOC/58383523_792194504513244_6488510284951453696_n.jpg

Našich študenti nás úspešne reprezentovali na celoštátnom kole SOČ !!!

V dňoch 23. - 26. 4. 2019 študenti septimy Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a úspešne reprezentovali našu školu a obhajovali práce, vo svojich odboroch, v každom medzi 16nastimi súťažiacimi na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach.
Laura Mužilová súťažila v odbore Biológia s prácou: „Prevalencia endoparazitov psov v intraviláne mesta Lučenec" a vybojovala si zo16nástich súťažiacich krásne pódiové umiestnenie 5 miesto.
Gabriel Vikor súťažil v odbore - Ekonomika a riadenie s prácou „Kryptomeny –meny budúcnosti" a obsadil 6. miesto.
Dominika Belková súťažila v odbore História, filozofia, právne vedy a 6. miesto si vybojovala s prácou „Znovuobnovenie zaniknutej hrnčiarskej tradície v obci Halič"
Našim šikovným študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!
Mgr. Helena Kovácsová

Fotky

/galeria/2018-2019/Nasi_studenti_opat_uspesne_na_obvodnom_kole_biologickej_olympiady/IMG_20190417_121844.jpg

Naši študenti opäť úspešne na obvodnom kole biologickej olympiády!

Dňa 16. a 17.4. 2019 na obvodnom  kole biologickej olympiády kategórie E reprezentovali veľmi úspešnenašu školu žiaci sekundy. Všetci sa stali úspešní riešitelia.

V odbore botanika s najväčším dosiahnutým počtom bodov obsadil Matej Bartoš 1. miesto a pekné 3. miesto Alexandra Kolbányiová, čím si zabezpečili postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici7. 5. 2019.

V odbore zoológia Katka Mičianiková získalapekné 4.miesto a Michaela Matiašová  6. miesto. 

Študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy, srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole. Fotky

Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2018-2019/Brusel_Sofia/IMG_2648.JPG

Sofia ocenená v Bruseli

Sofia GREGOROVÁ sa ako víťazka súťaže JUVENES TRANSLATORES za Slovenskú republiku zúčastnila 3.-6.apríla 2019 slávnostného udeľovania cien v Bruseli.
Generálne riaditeľstvo pre preklad uhradilo výdavky na cestu a trojdňový pobyt pre víťaza, sprevádzajúcu dospelú osobu a jedného učiteľa z každého členského štátu.
28 víťazi zo všetkých členských štátov EÚ si prevzali ocenenia z rúk generálneho riaditeľa DGT pre preklad R. Martikonisa a komisára Európskej komisie pre rozpočet a ľudské zdroje G. H. Oettingera.
Pozdraviť a osobne zablahoželať Sofii k víťazstvu prišli aj zástupcovia slovenskej sekcie prekladateľov Európskej komisie z Luxemburgu.
Po slávnostnom obede sme si prezreli Dom európskej histórie, individuálne sme podnikli prehliadku historického jadra s gotickou radnicou, stredovekého kostola sv. Kataríny a večer sme sa všetci stretli na spoločnej večeri v reštaurácii Strofilia v historickom centre Bruselu.
V piatok dopoludnia sme navštívili Mini Európu, park miniatúr európskych pamiatok a prezreli sme si Atómium – jednu z najpopulárnejších atrakcií mesta.
Popoludní nás čakala prehliadka Generálneho riaditeľstva pre preklad, kde sme sa streli so slovenskými prekladateľmi, pracujúcimi pre EK. Prostredníctvom videohovoru sme sa spojili s hodnotiteľkou Sofiinho prekladu v Luxemburgu, pani Katarínou Horanskou, s prácou prekladateľov nás oboznámila pani Adriana Ward.
Po vyčerpávajúcom programe, plní zážitkov a nových skúseností sme sa v sobotu večer vrátili späť dúfajúc, že sa nám v budúcnosti podobný úspech podarí zopakovať. Fotky
Mgr. Božena Péterová

/galeria/2018-2019/SOC_postup/P1230967.JPG

Postup našich študentov na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 5. 4. 2019 študenti  Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentovali našu školu a obhájili svoje práce, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene.

Na projektoch pracovali počas celého roka spolu so svojimi učiteľmi(p.Vargová, Kovácsová) a vybojovali si vo svojich odboroch krásne umiestnenia a niektorí aj s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. - 26. apríla 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach.

Laura Mužilová súťažila v odbore Biológia s prácou: „Prevalencia endoparazitov psov v intraviláne mesta Lučenec“ a vybojovala si postupové 1 miesto.

Matej Mázor a Tibor Varga súťažili v odbore Životné prostredie, geografia, geológia s prácou: „Recyklácia plastov v domácnosti“, a vybojovali sipekné 4 miesto.

Gabriel Vikor  súťažil v odbore - Ekonomika a riadenie s prácou „Kryptomeny –meny budúcnosti“ a obsadil postupové 2. miesto.

Dominika Belková súťažila v odbore História, filozofia, právne vedy  a postupové 1. miesto si vybojovala s prácou „Znovuobnovenie zaniknutej hrnčiarskej tradície v obci Halič“

V odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba si Denis Rovný vybojoval pekné 4.miesto s prácou“ Ženská móda v socialistickom Československu ako inšpirácia k recyklácii módy.“

Našim úspešným študentom, ktorí zvládli boj s pohodlnosťou a ukázali, že chcú pracovať a v živote niečo dosiahnuť srdečne gratulujeme a Laure, Dominike a Gabrielovi držíme palce na celoštátnom kole. Fotky

Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2018-2019/Rozpravkova_skrinka_v_Poltari/20190321_082314.jpg

Rozprávková skrinka v Poltári

Na chvíľku sme sa 21.2.2019 zamiešali medzi ochotníkov a naši POH - pohodoví ochotníci - HRDINOVIA ( Miško Zachar, Matej Janšto a Bibiana Dibalová) sa zmenili v Poltári opäť na Benka, Ester Vlkolinskú a samotného autora-rozprávača, aby napriek názvu prehliadky priniesli aj obraz medziľudských vzťahov na dedine v polovici 19.storočia na javisko.
Ďakujeme im za pekný výkon a milé divadlo poézie. Fotky

Mgr.Soňa Vargová

galeria/2018-2019/Prednaska_o_vypaleni_Lucenca_28.3.2019/IMG_9205.JPG

Prednáška o vypálení Lučenca 28.3.2019

Práve na Deň učiteľov sme nezaháľali a dopriali našim študentom ďalšie možnosti vzdelávania v podobe prednášky o 9-kach v našich dejinách. Takýmto rokom je aj vypálenie Lučenca v roku 1849. Výbornú a názornú prednášku, podporenú prezentáciou nám pripravila p. M.Adamove, ktorá prišla v sprievode p.M.Šestáka z OZ Hradište. Obaja nielen šíria mnohé informácie o regionálnej histórii, ale zároveň pripravili pre študentov test, ktorého výherca dostal plnú náruč kníh.
Najlepšie sa podarilo test vyplniť Samuelovi Bakovi, k čomu mu srdečne blahoželáme.
A ďakujeme za milé stretnutie s našou históriou, ktorá sa výrazne dotkla aj našej Opatovej. Fotky

Mgr. Soňa Vargová

40. ročník okresného kola Pytagoriády

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnil 40. ročník okresného kola Pytagoriády.

Naše Súkromné gymnázium v Lučenci reprezentovali títo žiaci:

Filip Ballo (príma), Richard Engler (príma), Alexandra Kolbányiová (sekunda) a Ivan Kulich (tercia).

Krásny úspech dosiahli dvaja žiaci, menovite:

Alexandra Kolbányiová z triedy sekunda (2. miesto) – za 28 minút vyriešila správne 12 príkladov z 15. Počet zúčastnených bolo 28. Ivan Kulich z triedy tercia (3. miesto) – za 16 minút vyriešil správne 10 príkladov z 15. Počet zúčastnených bolo 28.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým štyrom zúčastneným ďakujeme

za vzornú reprezentáciu našej školy.
Kapičáková

/galeria/2018-2019/DOD/01.jpg

Deň otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu

Dňa 28. 2. 2019 sa na našej škole konal deň otvorených dverí. Súkromné gymnázium si prišli pozrieť žiaci z rôznych základných škôl z Lučenca a z okolitých miest a obcí. V rámci DOD mohli žiaci nahliadnuť do tried, navštívili bohatú školskú knižnicu, v chemickom laboratóriu si vlastnoručne vyrobiť mydlo a v telocvični si mohli overiť svoje fyzické a koordinačné schopnosti.
Počas DOD sa fyzikálne laboratórium Súkromného gymnázia zmenilo na laboratórium vedychtivých návštevníkov, ktorí si vyskúšali fyzikálne pokusy a riešili v súvislosti s nimi rôzne problémové úlohy. Inštruktori (naši žiaci) - „amaveťáci" z nášho novozaloženého klubu Heuréka realizovali projekt Výmyselník „F", ktorý je podporovaný Amavetom v Bratislave a Ministerstvom školstva. Touto cestou im ďakujeme za podporu. Fotky

Vynikajúce 3. miesto na celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

Naša žiačka Súkromného gymnázia Chiara Riana Lepiešová sa 17.-18. marca 2019 zúčastnila celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku v Bratislave a získala krásne 3. miesto. Chiare blahoželáme za veľký úspech a ďakujeme za vzorné reprezentovanie školy!

/galeria/2018-2019/SGym_-_Postup_na_krajske_kolo_vo_futsale_/received_1263418890477858.jpeg

SGym - Postup na krajské kolo vo futsale

Žiaci Súkromného gymnázia Lučenec vyhrali regionálne kolo vo futsale ZŠ , kde porazili súperov. V 1 zápase sme vyhrali nad ZŠ RS 1:0 a v 2 zápase sme vyhrali nad ZŠ Kalinovo a tým sme si zabezpečili postup na krajské kolo vo futsale.
Všetkým našim študentom ďakujem za vzorne reprezentovanie školy. Fotky

galeria/2018-2019/Mladi_historici_na_SG/IMG_9080.JPG

3. ročník Stretnutia mladých historikov na SG

18. marca 2019 naša škola hostila mladých potenciálnych historikov, ktorí sa plánujú, niektorí už tretíkrát zapojiť do súťaže História Novohradu. P. M.Šesták, p. M.Adamove a p.Š. Chrastina privítali mladých bádateľov. Cieľom stretnutia bolo nielen pripomenúť štatút a pravidlá súťaže, ale aj poradiť a prekonzultovať vybraté témy. Zároveň konzultanti a porotcovia v jednej osobe odporučili spoluprácu s odborníkmi, ďalšie témy, metódy práce( napr. v genealógii) a zdroje informácií.
Stretlo sa asi 20 mladých ľudí, ktorým regionálna história nie je ľahostajná.
Práce majú byť odovzdané do konca mája 2019 a porota potom rozdelí vecné aj finančné ceny. Držíme všetkým súťažiacim palce. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2018-2019/HK_Chiara_Kapicakova.JPG

Hviezdoslavov Kubín - 15.3. 2019

Ďakujeme Chiare M. Kapičákovej za reprezentáciu školy v kategórii pre SŠ v tohtoročnom regionálnom kole HK. Jej umiestnenie v bronzovom pásme je dôkazom, že bola nielen najmladšia, ale aj začína zbierať skúsenosti v oblasti prednesu poézie, nakoľko predniesla v Dome MS náročnú báseň P.O.Hviezdoslava Priadka.
Ďakujeme.

/galeria/2018-2019/P_O_Hviezzdoslav_akademia/IMG_20190219_151157.jpg

Slávnostná akadémia k 170. výročiu narodenia P.O.Hviezdoslava

MO Matice slovenskej v Lučenci v zastúpení p. Ľ. Lacovej nás oslovil, či by sme sa nepodieľali na organizácii spomienky k výročiu velikána slovenskej poézie – P.O.Hviezdoslava. Napriek časovým obmedzeniam, chrípkovej epidémii sme sa zmobilizovali a pripravili nápadmi, výberom textov, nácvikom recitácií milú spomienku v priestoroch MO MS 19.2.2019.
Programom nás sprevádzala Kristína Binková z kvinty a zároveň realizovala počas celej akadémie rozhovor so zhmotneným autorom, ktorého veľmi pekne stvárnil a niektoré jeho verše zarecitoval bývalý študent SG, dnes člen výboru MO MS Ladislav Kováčik.
Sme veľmi radi, že napriek náročnosti textov P.O.Hviezdoslava sa našli dobrovoľní recitátori, ktorých sme ešte obliekli vďaka p. M.Janštovej do zapožičaných novohradských krojov: T. Číčelová v prímy interpretovala Zuzanku Hraškovie, CH. M. Kapičáková z kvinty jeho poklonu matke Priadka, V.Vinarčíková z tercie báseň Mňa kedys zvádzal svet mi hovoriac, M.Štefanec si pripravoval jeho Pozdrav z Hájnikovej ženy, ale pre chorobu nemohol vystúpiť.
Akadémia mala 2 vrcholné momenty: malé divadielko poézie, keď M.Janšto z kvarty ako rozprávač, B.Dibalová z kvinty ako Ester Vlkolinská a M.Zachar z 5.ročníka ako Benko zahrali výjav z Eža Vlkolinského a moment, keď sa pred divákov postavili študenti oktávy Igor Žilák s úryvkom z Krvavých sonetov v slovenskom jazyku a Ján Danko s ich prekladom do anglického jazyka.
Všetky vystúpenia veľmi pekne dopĺňali vstupy žiakov SZUŠ v Opatovej.
Ďakujeme p. Lacovej za podnet a spoluorganizáciu, študentom za prípravu a zážitok, ktorý nám sprostredkovali, divákom za účasť a za nácvik ďakujeme vyučujúcim SJL na SG: Božene Péterovej. Linde Kovácsovej, Soni Vargovej. Fotky
Mgr. S.Vargová,

OZ ŠTUDENT

OZ Študent  a Vaša podpora vzdelávania na SG vďaka darovaným dvom percentám 

 
Vážení darcovia a priaznivci. dovoľte mi v prvom rade sa Vám všetkým poďakovať za možnosť opäť skvalitniť vyučovanie na našej škole, ale aj odmeniť študentov, ktorí svojou snahou prekračujú rámec vyučovacej povinnosti. Sme veľmi radi, že vďaka Vašim darom sme mohli odmeniť a zakúpiť ceny v hodnote 1034€ a odovzdať ich na Záhradnej slávnosti  v júni 2018. 
Samozrejme, nezaháľame a podarilo sa nám podať projekt, ktorý bol zameraný na podporu športu na našej škole. Radostnou novinou pre nás v Rade OZ Študent bola správa, že projekt bol úspešný a získali sme pre tento účel 5 500€ zo štátneho rozpočtu s našou 5 percentnou spoluúčasťou. 20.11.2018 bol príspevok poukázaný na náš účet a nám sa už podarilo všetky prostriedky investovať , nakoľko verejné obstarávanie bolo uskutočnené už skôr. Pri výbere kandidátov podľa cenových ponúk boli prítomní p. Žiláková, p. Kolbányi a p. Vargová. Zápisnica je u štatutára OZ Študent.
Odbornú stránku nákupu zabezpečoval a jednotlivé položky pre projekt charakterizoval a spracoval p. M.Berky (TŠV). V prílohe k textu sa nachádza zoznam zakúpených športových potrieb od švédskej debny, stolnotenisového stola  cez žinenky po lopty, terče a bránky. Cena celej faktúry, zaplatenej 20.12.2018,   a hodnota pomôcok bola 5763, 85€.
Chceme Vás opäť poprosiť o Vašu priazeň a 2% z Vašich daní za rok 2018 na dobrý účel a vždy správne nápady, ktoré realizujeme pomocou všetkých vyučujúcich našich súkromných škôl.

Príloha

Ďakujem.
S.Vargová, štatutár OZ Študent

/galeria/2018-2019/Ples_Sukromnych_skol__Lucenec__Opatova/obálka 2019.jpg

Ples Súkromných škôl

Ako  býva dobrým zvykom, aj tento rok sa konal Ples Súkromných škôl, v poradí už dvadsiaty tretí.  A tak, na konci pracovného týždňa, 8. februára, sme sa stretli v príjemnej spoločnosti a zabávali sa až do skorých ranných hodín. Veľké poďakovanie patrí sponzorom plesu, ktorí prispeli vecnými darmi do bohatej tomboly.

Sponzori:

p. Ladislav Becher
p. Pálešová Mária
p. Ďaloková Beáta
p. Gombalová Henrieta
p. Žilová Petra
p. Václavíková Miriam
p. Ďaloková Katarína
p. Kandrová Zlata
p. Zachar Ján
rod. Budáčová
rod. Balogová
rod. Kmetíkovcov ( firma Cililing )
p. Stanislav Šproho ( firma BIO FLAME s.r.o. )
p. Kucej Peter ( firma Slovexpres )
p. Vladimír Mužila ( firma Agro CS Slovakia )
p.Jaroslav Tóčik z firmy Zámočníctvo, Kováčstvo Halič
p. zriaďovateľ Branislav Becher
p. Kolbányi Peter

Fotky

 

/galeria/2018-2019/LV/IMG_20190121_154300.jpg

Lyžiarsky výcvik

V januári absolvovali žiaci Súkromného gymnázia lyžiarsky a snowboardový výcvik, ktorý sa konal od 21.1 do 25.1. v Tatrách. Dobré počasie, veľa snehu a veselá nálada boli samozrejmosťou výcviku. Žiaci mali zabezpečený bohatý program, o ktorý sa staral pedagogický dozor. Po dni strávenom na svahu, mali deti možnosť zrelaxovať telo i myseľ vo vírivke, v saune, či v bazéne. V rámci aktívneho odpočinku sme sa vybrali na Hrebienok, kde sme si obzreli ľadové sochy umelcov z celého sveta a nádhernú kópiu Baziliky sv. Petra. Fotky

/galeria/2018-2019/IMG_20190215_094545_resized_20190215_113708104.jpg

Úspech na krajskom kole Olympády v Nemeckom jazyku

Chiara Lepiešová - 1. miesto na krajskom kole Olympiády v Nemeckom jazyku s postupom na celoštátne kolo. Blahoželáme!

/galeria/2018-2019/Juventes_translatores/P1230850.JPG

Sofia – slovenská víťazka JUVENES TRANSLATORES 2018

Sofia víťazne do Bruselu
Tohtoročnou víťazkou prekladateľskej súťaže Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad v Bruseli sa stala študentka septimy SOFIA GREGOROVÁ.
22.novembra 2018 od 10.00 hod do 12.00 hod bruselského času vo všetkých zúčastnených školách naraz prekladali mladí ľudia text, ktorého nosnou témou bolo kultúrne dedičstvo.
Študenti si mohli vybrať ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, z ktorého a do ktorého chceli prekladať.
Preklady boli ešte v ten istý deň naskenované a nahrané do databázy Juvenes Translatores.
Profesionálni prekladatelia vyhodnotili preklady študentov stredných škôl v Európskej únii a z každého členského štátu vybrali jeden víťazný preklad.
Sofia a ďalší 27 víťazi sa stretnú na slávnostnom udeľovaní cien v Brusel.
Sofii k tomuto veľkému úspechu z celého srdca blahoželáme a prajeme šťastnú cestu do Bruselu!
Mgr. Božena Péterová

Fotky

 

23. reprezentačný ples

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku má každoročne najviac účastníkov v rámci súťaží v cudzích jazykoch. Preto je konkurencia veľmi silná a žiak musí ukázať svoje vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach : konverzácie , počúvania s porozumením, čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky.
Tento rok nás naši žiaci reprezentovali na okresnom kole v takmer všetkých kategóriách a umiestnili sa nasledovne:
1A kategória: Eduard Marák – 4. miesto
1B kategória: Terezka Gáborová – 8. miesto
2A kategória : Adrian Novodomský – 1. miesto
2B kategória: Ester Maráková – 2. miesto
V nemeckom jazyku nás reprezentovala Chiara Lepiéšová v 1A katekórii, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, a teda nás bude reprezentovať spolu s Adrianom Novodomským v krajskom kole.

Vážení rodičia, študenti, priatelia,

srdečne Vás pozývame na 23. reprezentačný ples Súkromnej základnej umeleckej školy, Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia v Lučenci, ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2019 o 19.00 hod. v hoteli Slovan v Lučenci. Tešiť sa môžete na tanečnú zábavu, ale tiež na program, v ktorom budú vystupovať žiaci a učitelia Súkromnej základnej umeleckej školy. Príjemným spestrením večera bude vystúpenie folklórneho zoskupenia GOLD Orchestra, a kapely Mr. 56 rockabilly, ktorej členmi sú tiež rodičia našich škôl. Cena vstupenky je 30€, pre študentov 20€.

Nebude chýbať tombola, v rámci ktorej máte možnosť prezentovať seba alebo svoju firmu prostredníctvom tombolového daru.

Tešíme sa na Vašu účasť!

/galeria/2018-2019/Naboj_Junior/IMG_20181123_093753.jpg

Náboj Junior

Dňa 23.11.2018 sa žiaci tercie a kvarty (Ivan Kulich, Radim Babiak, Filip Burin a Samuel Ďuriška) v CVČ Lučenec zúčastnili Medzinárodnej fyzikálno - matematickej súťaže Náboj Junior. V časovom limite 2 hodín vypočítali 13 náročných príkladov z rôznych tém a preukázali vynikajúcu schopnosť pracovať ako jeden tím, ako aj svoj prehľad v týchto vedných odboroch. Súťaže sa zúčastnilo 15 tímov z okresov Lučenec, Rimavská Sobota a Poltár a nášmu tímu, pod vedením RNDr. Moniky Kapičákovej, sa podarilo umiestniť sa na krásnom 6. mieste. Fotky
Srdečne blahoželáme!

/galeria/2018-2019/Vianocne_pecenie_v_SEKUNDE/IMG_4505.JPG

Vianočné pečenie v SEKUNDE

Pečenie perníkov patrí k Vianociam , a tak sme si ukradli z hodín angličtiny a upiekli sme si ich síce podľa slovenského receptu, no s následným rozborom v angličtine. Miesenie cesta, vaľkanie, výroba polevy, zdobenie , ale aj umývanie riadu zvládli nie len dievčatá ,ale aj chlapci. Ďakujeme Ľubke, že nám umožnila medovníčky upiecť v bufete a dohliadla, aby neprihoreli J Prikladám fotky Vašich šikovných detí.

/galeria/2018-2019/Nasi_chlapci_opat_uspesne_!_/P1230333.JPG

Naši chlapci opäť úspešne!

6.12.2018 sa naši basketbalisti stretli s gymnazistami z Hnúšte v rozhodujúcom zápase o postup na krajské kolo v basketbale. Výsledok 42:25( po štvrtinách 9:2,12:9, 6:4,15:10) v prospech našich jasne hovorí, kto tu bol NAJ! Chlapci si tak dali na Mikuláša ten najkrajší darček a postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Lučenci vo februári. Chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za výborný spoločný výkon. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2018-2019/FB_IMG_1543524497258.jpg

OKRESNÉ KOLO V STOLNOM TENISE ŽIAKOV ZŠ

V utorok 27.11. sa naša škola zúčastnila okresného kola stolnotenisového turnaja základných škôl chlapcov. V našej zostave boli Ivan Kulich, Adam Papp, Marko Beran a Matej Janšto. Prvý zápas sme hrali proti ZŠ Farská Lúka z Fiľakova. Kulich bodoval 2-krát a v rozhodujúcom zápase vyhral Papp tesne 3:2, takže sme Fiľakovo porazili 3:2.
Druhý zápas sme hrali proti ZŠ Vajanského. Kulich dal prvý bod, potom Janšto síce prehral, ale Beran nám opäť vrátil vedenie. Kulich prehrával v rozhodujúcom zápase 1:2, ale nakoniec to zvládol a vyhrali sme 3:1.
V treťom zápase nás čakala ZŠ M.R.Štefánika, vlaňajší víťaz. Kulich opäť vyhral obidva zápasy, ale Papp aj Beran svoje zápasy prehrali a tak sme súperom podľahli 2:3.
Posledný zápas proti ZŠ internátnej sme vyhrali ľahko 3:0.
V závere rozhodovalo skóre zo vzájomných zápasov. A tak sa nám aj s trochou šťastia podarilo vyhrať okresné kolo a postúpiť na kraj.

/galeria/2018-2019/TVaT/P1230204.JPG

Týždeň vedy a techniky 2018 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku (už po dvanásty krát). Prebiehal od 5. 11. do 11. 11. 2018.
Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie. 29.10. 2018 p. Kovácsová, p. Molnárová a p.Vinarčík pripravili pre kvartu až oktávu exkurziu do závodu Continental vo Zvolene. 5. 11. 2018- sa študenti kvinty až oktávy zúčastnili na predstavení Pygmalion v podaní Anglického divadla účinkujúceho v divadle vo Zvolene, ktoré zorganizovali p. Jánošíková, p. Palkovičová, p. Kubányiová.
Významnou aktivitou tohto týždňa bola aj reprezentácia nášho študenta - Petra Nociara v dňoch 7-10. 11. 2018 na celoštátnom kole Festivalu vedy s odbornou prácou:
„Manažment, ochrana a údržba významného biotopu", ktoré prezentoval počas troch dní pred odbornou komisiou.
Počas celého týždňa mali študenti možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, bývalí študenti, ale aj pozvaní hostia, medzi inými Karol Lacina (Zdravý životný štýl), šachový odborník a tréner Alexander Lavrenčík (šachový turnaj) Stano Kaniansky( Za hviezdami), Mgr. Ľubica Morková ( Fyzika hrou- fyzikálne experimenty),Mgr. Ján Kluka,PhD.( štúdium na VŠ), Mgr. Michal Klein.( Úžasná káva) , Mgr. Marcela Janštová (Tanec je veľká veda?), Eva Srníková (tvorivé dielne s hlinou).
Priestor tiež dostal výtvarný ateliér s p. Michaelou Gazíkovou , vedomostná súťaž iBobor, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné experimenty v laboratóriách, či súťaž pre študentov „Voda nad zlato", v ktorej mladší súťažili a pracovali v skupinách, starší študenti ich učili a tak získali mnoho informácií o vode na geografii, biológii, chémii, fyzike, matematike. Pre mladších spolužiakov si pripravili odborné prednášky aj ich starší spolužiaci a ukázali im cestu, ktorou sa môžu v ďalších rokoch uberať aj oni. Počas tohto týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti prispeli k ochrane stromov v prírode.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2018-2019/Dominika_Balkova/IMG_8410.JPG

Dominika Belková - mladá historička z SG v súťaži História Novohradu 2018

24. 11. 2018 sa v sobotňajšie popoludnie stretli historici, pracovníci regionálnych inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami aj regiónu: NMG, Mestského múzea, oblastného archívu, Novohradskej knižnice , ale aj nadšenci histórie a priatelia dejín zo širokého okolia v Hradišti. Pred týmto zhromaždením zazneli nielen prednáška o kalvínskom gymnáziu v Lučenci, predstavenie nových publikácií k dejinám regiónu, ale aj vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže História Novohradu 2018. Medzi najlepších 5 sa dostala aj naša Dominika Belková, ktorá si odniesla práve z 5. miesta od odbornej poroty, sponzorov a hlavného organizátora M.Šestáka nielen šek na 50€, ale aj množstvo kníh, publikácií, ale aj životné skúsenosti a publikovanie práce o zabudnutej železničke Halič - Lučenec v pripravenom Zborníku zo stretnutia historikov v Hradišti.
Blahoželáme jej a želáme ešte veľa chuti do mravenčieho historického bádania, ktoré realizuje opäť v téme Posledný hrnčiar v Haliči. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2018-2019/Studenti_po_stopach_totality_16_11/IMG_7851.JPG

Študenti po stopách totality - vyvrcholenie projektu v Bratislave - 16.11.-18.11. 2018

Projekt , na ktorom študenti pracovali pod vedením p.p. V.Jakubove od februára tohto roku, bol svojím ukončením symbolicky načasovaný k 17.novembru a výročiu Nežnej revolúcie.Po Žiline a Košiciach sme nasadli na vlak do Bratislavy. Cestovali sme už 15.11., aby sme ráno v Bratislave od 8,30 v budove Umelky( známej ako miesto, kde stál fotograf Ladislav Bielik a odfotil výnimočný záber: muža s odhalenou hruďou v roku 1968) mohli prezentovať aj s našimi partnerskými školami v projekte na stanovištiach výsledky výskumu.
Nám pripadala neľahká úloha, kedy sme okrem našich výsledkov museli žiakom bratislavských škôl priniesť teoretické poznatky o emigrácii v totalite, jej priebehu, etapách, podmienkach a o etablovaní sa utečencov v nových krajinách.Nebolo to jednoduché, študenti si vyskúšali nielen erudovaný výklad, ale aj nekonečný prúd návštevníkov, keď aj 12-13-krát prezentovali danú tému.Na študentov sa prišli pozrieť zamestnanci ambasády USA a osobne aj .p. veľvyslanec. Musíme s hrdosťou pochváliť našich študentov, najmä Lauru Mužilovú a Denisa Rovného, ktorí bez zaváhania a predchádzajúcej jazykovej prípravy všetky odborné vedomosti plynule v anglickom jazyku podali p. veľvyslancovi a odkomunikovali celú prácu na projekte. Čakalo nás potom Námestie SNP, kde sa stretlo 18-tisíc spomínajúcich v predvečer výročia revolúcie, ale aj angažovaní ľudia s pokusmi vytvoriť slušné Slovensko.Večer po 19-tej ešte prebehol seminár pre vyučujúcich o vyučovaní o komunizme, totalite.
Nadácia M. Šimečku nám pripravila 17.11. nielen zhodnotenie projektu, ale aj návštevu Divadla Ticho, kde študenti študentom zahrali divadelné predstavenie Remember November o súčasných pohnútkach mladých ľudí k emigrácii. Už o 17. hodine a 11. minúte sa začalo udeľovanie Bielych vrán, kde nominovaných vyberá organizácia Fair play. Nasledoval koncert pre všímavých, ktorý odštartovala Jana Kirchner.
Každý, kto chodil po Bratislave s otvorenými očami a srdcom, si mohol nielen z projektu, ale aj z ďalších akcií vziať ponaučenie, postreh, vedomosti, skúsenosti, pocit - podľa vlastného rozhodnutia. Ponúk bolo neúrekom. Určite sme zistili, že sloboda je krehká, potrebuje ochranu a bdelosť, aby sa nestalo, že ak zaspíme v demokracii, môžeme sa ľahko prebudiť v totalite.
Ďakujem študentom septimy za realizáciu projektu a reprezentáciu školy: Dominike Belkovej, Laure Mužilovej, Denisovi Rovnému, Mariánovi Vaškovičovi, Matúšovi Hlásnikovi, Samuelovi Bakovi, v Bratislave sa k nim pridali Daniel Csúz, Eduard Vantruba.
Samozrejme, najväčšia vďaka patrí p.p. Jakubove za zanietenú realizáciu a vedenie študentov a Nadácii M.Šimečku za to, že podobné projekty pre študentov organizuje. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2018-2019/Spisovatelka_Veronika_Homolova/IMG_7824.JPG

Spisovateľka Veronika Homolová - Tóthová na besede na SG

14. novembra 2018 bol ten deň, kedy sa nám po dlhom úsilí podarilo nájsť spoločný termín a určite zaneprázdnená a vyťažená p. novinárka, dokumentaristka, spisovateľka. Veronika Homolová - Tóthová mohla prísť k nám, na Súkromné gymnázium porozprávať o svojej  novej  knihe Mama milovala Gabčíka, ale aj o príbehu našej rodáčky p. V. Fischerovej a jej strastiplnej ceste počas druhej svetovej vojny a aj po nej. Témou stretnutia bola aj dokumentaristické práce autorky, historický výskum, ktorý im predchádza v Yad Vashem, Berlíne, Washingtone, Bratislave. 
Dotkli sme sa aj vážnych aktuálnych tém: smrť Jána Kuciaka, ohrozenie demokracie či práca v redakcii a  prax pri informovaní  a overovaní si informácií uverejnených  v médiách.
Študenti ocenili erudovanosť, zaujímavý výber faktov k príbehom a ich prerozprávanie, otvorenosť pri odpovediach na otázky, dlhodobý výskum v témach a ich spracovanie aj pre laickú verejnosť, prínos pre región.
Ďakujeme za podnetné a obzory rozširujúce stretnutie. Fotky
 
Mgr. S.Vargová
galeria/2018-2019/Prekladova_sutaz/IMG_2523.JPG

JUVENES TRANSLATORES 2018

Štyria žiaci narodení v roku 2001 mali možnosť zúčastniť sa prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad pre školy v Európskej únii.
Prekladový test bol uskutočnený simultánne naraz vo všetkých vybraných školách štátov EÚ
od 10.00 do 12.00 hod. bruselského času.
Študenti si mohli vybrať ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, z ktorého a do ktorého chceli prekladať.
Júlia Szókovácsová prekladala zo slovenského jazyka do maďarčiny
Sofia Gregorová z nemeckého jazyka do slovenčiny
Dominka Belková a Daniel Csúz z anglického jazyka do slovenčiny.
Preklady boli následne odoslané do Bruselu a nám už zostáva len čakať na rozhodnutie profesionálnych prekladateľov EÚ, ktorí vyberú z každého členského štátu jeden víťazný preklad.
Fotky

/galeria/2018-2019/Imatrikulacia/IMG_2450.JPG

Imatrikulácia

16. novembra sme do našich radov prijali 14 prímanov a 5 žiakov do vyšších ročníkov gymnázia.
Trieda tercia pripravila program v duchu „Milujeme Slovensko, milujeme SG" a zábavné úlohy, v ktorých si nových spolužiakov otestovali.
Imatrikulovaní museli preukázať svoje schopnosti a zručnosti v disciplínach ako spev, tanec, orientácia na slepej mape – plán školy, kvíz o škole, hrali pantomímu, či svojím výtvarným talentom priblížili múdre rady a skúsenosti našich predkov v podobe prísloví a porekadiel.
Spolupatričnosť k Slovensku a tradíciám umocňovali všadeprítomné čičmanské vzory a najmä naše najkrajšie slovenské ľudové piesne.
Na záver zložili noví spolužiaci sľub, prevzali imatrikulačné listy, tričká, s láskou upečené koláče a svojím podpisom do školskej kroniky potvrdili, že sú právoplatnými členmi našej veľkej rodiny SG.
Fotky

/galeria/2018-2019/Vystavka_v_Mestskom_muzeu_v_Lucenci/logo.png

Projekt Študenti po stopách totality

Výstavka v Mestskom múzeu v Lučenci

 24. 10. 2018, v predvečer  vernisáže výstavy s názvom Nenechali sa zlomiť (výstava portrétov ľudí prenasledovaných komunistickým režimom zachytených objektívom fotografky Kataríny Acél – Gálikovej), v priestoroch historickej radnice nainštalovali študenti projektu výstavku dokumentujúcu totalitný socialistický režim v Československu a jeho praktiky. Zároveň tak projektový tím oboznámil verejnosť s témami, ktorým sa v rámci tematického zamerania projektu na emigráciu v rokoch 1948 a 1968 venoval: železná opona v Československu a jej obete, prenasledovanie občanov, cenzúra, útoky režimu na cirkvám v Československu, zinscenované procesy s politickými odporcami i osobami nepohodlnými režimu, činnosť ŠTB a perzekúcia obyvateľstva, cenzúra a pod. Študenti pokračujú v projektových aktivitách napriek tomu, že začiatkom októbra prebehol hodnotiaci seminár v Košiciach a projekt bude čoskoro slávnostne ukončený v Bratislave. Poďakovanie za inštaláciu výstavky patrí členke projektového tímu Dominike Belkovej zo septimy a pani profesorke Mgr. Soni Vargovej, ktorá študentov sprevádzala aj na trojdňovom hodnotiacom seminári v Košiciach. Fotky

/galeria/2018-2019/Hodnotiaci_seminar/IMG_6584.JPG

Projekt Študenti po stopách totality

Emigrácia

Hodnotiaci seminár v Košiciach 1. - 3. október 2018

Začiatkom októbra sa v Košiciach uskutočnil hodnotiaci seminár projektu Študenti po stopách totality, kde jednotlivé projektové tímy mali odprezentovať svoju niekoľkomesačnú prácu na projekte jednak pred ostatnými školami a jednak pred odbornou hodnotiacou komisiou a predstaviť aj konečný výstup projektu. Projektový tím z nášho gymnázia v zložení Dominika Belková, Laura Mužilová, Samuel Bako, Matúš Hlásnik, Denis Rovný a Marian Vaškovič svojimi vystúpeniami ako aj konečným výstupom projektu skutočne zaujal. Hodnotiaca komisia pozitívne hodnotila najmä to, že študenti pracovali s archívnymi materiálmi a použili základné metódy historikovej práce ako heuristickú metódu – vyhľadávanie a zhromažďovanie prameňov, metódu kritiky prameňov, metódu interpretácie – výklad, analýza a rozbor a nakoniec metódu syntézy – zhrnutie poznatkov. Kladne bolo hodnotené aj to, že použili metódu „oral history“. Pri prezentovaní svojej práce preukázali všetci členovia projektového tímu veľmi dobré prezentačné schopnosti ako aj komunikačné a argumentačné schopnosti. Vystupovali kultivovane a pri rôznych doplnkových aktivitách boli aktívni a spoločenskí. Ako formu konečného výstupu svojho projektu si študenti zvolili krátky film (Príbeh jedného emigranta) a prezentáciu ako učebnú pomôcku pre základné a stredné školy, ktorá obsahuje nielen informácie ohľadom roku 1968, ale aj chronológiu udalostí od roku 1948 až 1989, ktoré potvrdzujú nedemokratický a totalitný charakter režimu v socialistickom Československu. Podľa slov študentov hlavný prínos projektu pre nich spočíval v tom, že sme si uvedomili, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, že nie sú zadarmo a že ich treba strážiť a ochraňovať, lebo hranica medzi slobodou a demokraciou a neslobodou a totalitou je veľmi krehká!!! Link Fotky

galeria/2018-2019/Continental/P1220979.JPG

Exkurzia k Týždňu vedy a techniky- do závodu Continental vo Zvolene

V pondelok 29. 10. 2018 sa študenti kvarty až oktávy Súkromného gymnázia s pani učiteľkami Molnárovou, p. Kovácsovou a pánom učiteľom Vinarčíkom zúčastnili na exkurzii, konanej v rámci blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky. Zvolenský závod nemeckej spoločnosti Continental je súčasťou divízie Continental Automotive Systems a je najväčším závodom Continentalu pre oblasť automotive vo východnej Európe. Podobné, avšak menšie závody, už stoja v Rumunsku, Maďarsku a Česku. Brzdové telesá vyrobené vo Zvolene spoločnosť dodáva automobilkám- údajne sú v každom 5tom vyrobenom automobile. Do tajov výroby brzdových komponentov pre automobily, ich distribúcie a vyvinutých modelov boli študenti zasvätení v školiacom stredisku a následne priamo v závode sa mali možnosť presvedčiť o úžasnom technickom pokroku pri ich výrobe. Väčšina liniek bola automatizovaná a pracovníkov výroby sme mali možnosť vidieť, len v malom množstve. Najviac ich bolo pri záverečných fázach, kde dochádzalo k finalizácii výroby a kontrole hotových brzdových komponentov. Študenti si výrobu zo záujmom prezreli, od sprievodcu dostávali aj odpovede na svoje otázky a dozvedeli sa o využití matematiky, fyziky či chémii priamo v praxi.
Ďalšie nové zaujímavé informácie a nahliadnutia do tajov vedy a techniky, tak potrebné pre rozšírenie obzoru a následnú správnu voľbu ďalšieho štúdia im po prázdninách prinesie Týždeň vedy s alternatívnymi formami Fotky

Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2018-2019/Murgasove_dni/IMG_2369.JPG

Murgašové dni vysielali opäť vlny k J. Murgašovi.

V dňoch 18.-19.októbra 2018 počas Murgašových dňoch na Súkromnom gymnáziu v Lučenci sme napĺňali Murgašov odkaz: „Keď má človek silnú vôľu a chuť do práce, nemôže ho znechutiť žiadna prekážka". Chuť do práce a radosť z objavovaného nechýbala ani fyzikárom z rôznych miest Slovenska.
9. Murgašové dni pod taktovkou pani Morkovej zahájila a srdečne privítala fyzikárov na pôde školy pani riaditeľka S. Palkovičová a na pôde mesta Lučenec p. primátorka A. Pivková. Počas dvoch dní plných prednášok a úžasných fyzikálnych experimentov sa v laboratóriu vystriedali zanietenci z fyziky. Boli to hlavne lektori z Prírodovedeckej fakulty v Bratislave
p.V. Lapitková, ktorá zaujala svojimi pokusmi z hydromechaniky a elektriny a fyzikálnymi aktivitami pre žiakov 6. a 9.ročníka, p. K. Velmovská nešetrila svojimi silami aj silami v experimentoch, p. P.Horváth určoval prostredníctvom programu Tracker brzdnú dráhu auta v závislosti od jeho rýchlosti, doktorant J. Čevajka využil aplikáciu mobilného telefónu na určenie frekvencie zvuku a rýchlosti zvuku pomocou programu G- strings.
Naše unavené mozgy zaktivizovala p. D. Výbohová, ktorá prepojila televízne súťaže a zábavné programy s fyzikou, chémiou aj biológiou.
Druhý deň sa niesol Dňom monitorovania vody, ku ktorému p. Ľ. Morková pripravila pokusy z hydromechaniky, ktoré si fyzikári mohli vyskúšať a overiť si svoje hypotézy, správnosť fyzikálnych zákonitostí alebo si mohli vytvoriť v súvislosti s pokusmi problémové úlohy.
Potom P. Rapavý pozval fyzikárov do Astroparku vo hvezdárni v Rimavskej Sobote, kde si návštevníci môžu vyskúšať priamo veľmi zaujímavé astropokusy .
Všetkých účastníkov Murgašových dní pod svojou strechou vo vybavených laboratóriách, prednáškových priestoroch hostilo Súkromné gymnázium, za čo patrí veľká vďaka zriaďovateľovi školy p. B. Becherovi a p. manažérovi P. Kolbányimu aj učiteľskému zboru.
K spokojnosti a pohode fyzikárov prispel aj p. Tóth – hotel Clavis, organizátori Murgašových dní MPC B. Bystrica a.i.
Srdečná vďaka patrí sponzorom p. M. Kucejovej, p. Kucejovi – Slovexpres, R. Grendovi – Autogrenda, Mestskému informačnému centru v Lučenci, p. Z. Šufliarskej, Amavetu a všetkým, čo mali chuť pomôcť.
Nech vlny vysielané fyzikármi na Murgašových dňoch hovoria na miesto J. Murgaša. Fotky

Účastníci Murgašových dní.

galeria/2018-2019/Beseda_k_zidovskej_otazke/IMG_7120.JPG

Beseda k židovskej otázke s americkou vedkyňou M.Vadkerty

Opäť sme sa dotkli historickej témy a zúčastnili sme sa dopoludnia i popoludní na prednáške a besede k téme: Ľudia píšu Tisovi o židovskej otázke. Pani M. Vadkerty, ktorá nemá slovenské korene, pri návšteve Slovenska v rokoch 2002-2003 zaujali listy, adresované prezidentskej kancelárii a ich spoločnou témou bol strach a obavy o život, prácu, rodinu židovských občanov alebo pokusy o arizáciu a pridelenie majetkov od nežidovského obyvateľstva.
Vrátila sa z Ameriky, aby skúmala tieto listy a výber z nich uzrie svetlo sveta aj knižne.Okrem úryvkov z listov sme sa dozvedeli aj o osudoch pisateľov, po ktorých intenzívne pátra. Zároveň nám historické súvislosti objasňoval p. historik I.Kamenec.Z listov čítala publicistka Soňa Gyarfášová.
Besedy sa zúčastnila trieda kvinta + 1.A a výber oktávy. Fotky

Mgr.S.Vargová

galeria/2018-2019/Za_kulturou_do_Martina/IMG_20181019_122522.jpg

Za kultúrou do Martina - literárno - historická exkurzia

Raz za štúdium musí každý študent SG navštíviť Martin ..., tak sme sa 19.10.2018 vybrali do Martina. Najprv nás čakalo Literárno-historické múzeum so svojou prednáškou Telegram z Martina, kde sme sa vrhli do vôd histórie od vypuknutia 1. svetovej vojny po jej koniec, na ktorom bola 30.10.1918 aj Martinská deklarácia. Informáciami nabitú prednášku sme vystriedali za svižný výstup k Slovenskej národnej knižnici.
Práve tu sme sa dozvedeli podrobnosti o fungovaní informatických systémov, o úlohe a poskytovaných službách knižníc. Nahliadli sme do faksimile či originálov Štúrových spisov, Bernolákovho slovníka, Slávy dcéry či kroniky Juraja z Turca.Vyskúšali sme si atmosféru študovne, nazreli do katalógov a objavili digitalizáciu dokumentov.
Zo SNK sme sa vybrali uctiť si pamiatku našich významných osobností návštevou Národného cintorína. Odtiaľ už naše kroky viedli späť, do Lučenca. Fotky

Mgr.. S.Vargová

galeria/2018-2019/Timravina_studnicka_s__Matom/IMG_7432.JPG

Timravina studnička s Maťom Janštom a Literárny Lučenec s Kikou Binkovou- 25.10. 2018

Už sa rozbehlo recitačné koleso a prvou zastávkou a možnosťou nazbierať skúsenosti je obvodné kolo Timravinej studničky. My za reprezentáciu v ňom ďakujeme M. Janštovi z triedy kvarta. Zároveň za reprezentáciu ´dakujeme Kristíne Binkovej z kvinty, ktorej básne sa porote Literárneho Lučenca veľmi páčili a bola oslovená, aby spolupracovala s literárnym klubom V.L.A.S.

Mgr. S.Vargová

/galeria/2018-2019/Postup_Petra_Nociara/P1220949.JPG

Postup Petra Nociara na celoslovenské finále Festivalu Vedy a techniky AMAVET !!!

Dňa 19. 10. 2018 Súkromné gymnázium reprezentoval na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici študent oktávy- Peter Nociar. Po výbornom výkone pri prezentácii a obhajobe svojej práce pred odbornou komisiou si Peter vybojoval postup na celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa uskutoční v Bratislave 8.11.-9.11.2018.
Petrovi ďakujeme za jeho dlhoročnú prácu aj mimo vyučovania a výbornú prezentáciu.
Srdečne gratulujeme a do ďalšieho kola prajeme veľa úspechov.
Mgr. Helena Kovácsová

Fotky

/galeria/2018-2019/Stretnutie_mladych_historikov_na_SG/IMG_6938.JPG

Stretnutie mladých historikov na SG už po tretíkrát - 8.10.2018

Už tretíkrát sa u nás na SG stretli mladí historici, aby si nielen vypočuli odborné komentáre ku svojim prácam z minulého ročníka od p. M.Šestáka a p. Adamove, ale aby zároveň mohli naštartovať ročník nový. Tém z regiónu na spracovanie je naozaj dosť a odborní garanti majú veľký záujem o spoluprácu.Jednou z cien je aj publikovanie príspevku v zborníku prác, a tak a sa meno študenta objaví v spoločnosti erudovaných historikov. Niektorých záujemcov skolila choroba, ale vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže História Novohradu sa opäť uskutoční pri príležitosti stretnutia historikov v Hradišti 24.11.2018, preto dúfame, že sa dovtedy uzdravia.
Našou mladou historičkou je aj v tomto roku Dominika Belková zo septimy s prácou o zabudnutej železničke v Haliči.Novými mladými historikmi budú S.Ernst zo sexty a J.Ďuroš z 1.A.
Držíme im pri náročnom historickom bádaní palce. Fotky

Mgr. S.Vargová

/galeria/2018-2019/Divinsky_Boyard/P1220453.JPG

DIVÍNSKY BOYARD 2018

Po úspešnom absolvovaní semifinálového kola a zvládnutí všetkých nástrah DIVÍNSKEHO BOYARDU 2018 sa žiaci našej školy(od piatakov až po kvartu-skombinovaných v 4roch družstvách) vďaka svojej telesnej zdatnosti, ale aj šikovnosti, umnosti a nadobudnutým vedomostiam kvali¬fikovali z 3. miesta do finále súťaže, ktorá sa konala 28. septembra 2018, kde súťažilo 6 najlepších škôl zo semifinálových kôl.
Čakala ich dlhšia, adrenalínovejšia a športovejšia trasa, plná športových a rôznych adrenalínových aktivít (streľba z megapraku, chodúle, kárové preteky, väzenský beh, rozšírený Adrenalínový park pod Veľkým vrchom) a samozrejme veľa zábavy. Na trase to už nebolo o vzdelávaní, ale o súťaži, pohybe a aktivitách, za ktoré získavali žiaci body.
Z hľadiska zachovania motívu súťaže, ktorým bola podpora prevencie kriminality, pripravili organizátori pre deti prezentáciu ukážok aktivít záchranných a bezpečnostných zložiek SR, ich technického a materiálové vybavenia a simuláciu pri zachytení drogového dílera, jeho zadržanie a deportáciu ozbrojeným komandom zásahovej jednotky Finančnej správy SR. Nechýbala veru ani streľba... Čas, kým neboli deti na trase, im vypĺňali zaujímavé a rozmanité tvorivé dielne a počas semifinále aj športové aktivity na nádvorí Zichyho kaštieľa a tiež kultúrne obohatenie celého dňa o vystúpenie hudobného hosťa –superstáristky Dominiky Mirgovej a počas semifinále dua Jaro Gažo (skupina Arzén) a Radko Pažej (skupina AYA) Súťaž geograficky zaberala 4 okresy – Lučenec, Poltár, Detva a Zvolen. Spolu sa súťaže zúčastnilo 240 detí z 12 škôl.
Aj keď sa nám vo finále nepodarilo skončiť do tretieho miesta, ďakujeme organizátorom tohto pekného podujatia, za príjemne, veselo, súťažne strávené 2 krásne septembrové slnečné dni.
Našim urputne bojujúcim súťažiacim srdečne gratulujeme k úžasným výkonom a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

Výberové konanie

/galeria/2018-2019/Branne/DSC_0787.JPG

OČAZ v inom - stredovekom - šate

21.9.2018 sa naše SG presunulo na časovej osi do stredoveku.
Na celé dopoludnie sa študenti stali mešťanmi- obchodníkmi a po prekonaní dlhej obchodnej cesty do prútených košov hádzali meštcom peňazí.
Ako obchodníci sa museli zorientovať na stredovekej mape a poskladať na nej súčasný stav Európy. Aby bola overená aj ich orientácia v teréne, dostali indíciu a museli nájsť zapečatenú správu - recept na elixír, ktorú doručili bylinkárkam. Na tomto stanovišti sa porozprávali o stredovekých metódach liečby, pristavili sa pri bylinkách, ktoré určovali v čerstvej i usušenej podobe podľa vzhľadu, vône, farby. Ochutnali žihľavový čaj, zapečatili listinu a vyriešili (tí menší) hádanky o liečivých účinkoch bylín aj pomocou herbára.. Nakoniec s najlepšími skupinami sme urobili recept na vlastný elixír.
O chvíľu sa študenti premenili na stredovekých rytierov: nielen trénovali streľbu z luku, ale na inom stanovišti stavali časť stredovekého opevnenia a úloha bola splnená až vtedy, keď popod opevnenie prešla celá skupina.Sprievodcami v tejto úlohe boli arabskí obchodníci, nakoľko aj Arabská ríša bola súčasťou silnej stredovekej politickej scény.
Na ďalšom stanovišti vládol náš absolvent, študent medecíny Ivan Adam, ktorý si pre študentov pripravil prvú pomoc pri životohrozujúcich stavoch, aj s praktickými ukážkami.
Trochu sme zmenili šat nášho OČAZ-u, ale myslíme si, že zostala zachovaná základná funkcia - nadobudnúť dané zručnosti a možno, v prípade potreby, aj pomôcť a zachrániť.
Ďakujeme študentom oktávy, ktorí boli nielen poctivými sprievodcami úlohami, ale v ľudovom odeve vytvárali stredovekú atmosféru. A Patrik Predajniansky v kostýme Zklínača bol neprehliadnuteľný. Ďakujeme aj všetkým kolegom, ktorí na túto hru času pristúpili a buď pomáhali s prípravou alebo realizáciou počas dňa. Tento deň bol zároveň aj našim príspevkom ku Dňu mobility. Fotky

Za realizačný tím Mgr. S.Vargová

Milí rodičia, kolegovia, študenti a žiaci našich škôl,

v mene pána zriaďovateľa Branislava Bechera a vedenia Súkromných škôl v Lučenci by som sa veľmi rád poďakoval rodičom a starým rodičom našich študentov, žiakov a absolventov, ktorí nás veľkorysým spôsobom podporili pri vybudovaní a rekonštrukcii parkoviska a pozemných komunikácií, čím veľký dielom prispeli k definitívnemu vyriešeniu kritickej a nebezpečnej dopravnej situácie v areáli našich škôl, ktorá nás trápila už viac rokov.

Konkrétne by sme sa radi poďakovali za materiálnu podporu a pomoc pánovi Novákovi zo spoločnosti Ipeľské tehelne, a.s., pánovi Mužilovi zo spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s., pánovi Miroslavovi Drugdovi, pánovi Kelemenovi zo spoločnosti Ipeľské štrkopiesky, a.s. a pánovi Ing.arch Mlynarčíkovi za cenné odborné rady.

Dovolil by som si vrátiť sa k prvotnej myšlienke a nápadu, ktoré sa zrodili na základe predchádzajúcich negatívnych skúseností z kritických situácií zažitých  - a našťastie bez ujmy na zdraví našich detí prežitých, priamo v dopravnom chaose vládnucom na našom školskom dvore v čase minulom.

Z tohto dôvodu vznikla myšlienka vybudovania jednosmernej organizácie dopravy spojená s postavením kruhového objazdu, presunom parkovania zamestnancov mimo hlavné parkovisko, vytvorenia nového bočného vstupu pre chodcov a rozšírenia úzkeho vjazdu na vstupe do areálu škôl, ktorú sme si všetci spoločne odsúhlasili

(stretnutie zástupcov rodičov s vedením v decembri 2017, následne blog s možnosťou vyjadrenia sa).

Z osobnej skúsenosti a zo spätnej väzby od niektorých rodičov-vodičov a kolegov-vodičov sme dospeli ku konštatovaniu, že nový systém je TAKMER funkčný.

Všetci sme sa zhodli na tom, že stále existuje reálna šanca, aby systém našej novej organizácie dopravy bol funkčný ÚPLNE.

Stačí, aby všetci účastníci premávky - vodiči rešpektovali nasledovné pravidlá:

  1. Rešpektovať dopravné značenie počas celého dňa bez ohľadu na hodinu - NEJAZDIŤ DO PROTISMERU a NEJAZDIŤ DO ZÁKAZU VJAZDU
  2. Rešpektovať organizáciu parkovania, ktorá je aktuálne vo fáze tvorby/maľby
  3. V exponovaných časoch, keď vzniká riziko vzniku dopravnej zápchy, pri výjazde z areálu ODBOČOVAŤ DOPRAVA. Čerstvo vybudované parkovisko pred hlavným vstupom do areálu POĽANY každému vodičovi umožňuje komfortnú zmenu smeru jazdy (otočenie sa) bez porušenia dopravných predpisov s možnosťou elegantného návratu do centra Lučenca. Čakaním na obočenie doľava sa o 50% zvyšuje riziko vzniku dopravnej zápchy (osobne som 3 x zažil kolónu tiahnúcu sa až popod okná našich druháčikov - ZBYTOČNE)
  4. Chodcov prosíme, aby používali nový bočný vstup, resp vstup od Daxnerovej ulice. Najmä v čase dopravnej špičky vstupovaním cez hlavný vjazd do areálu ohrozujú svoje zdravie a komplikujú dopravu.

 

Rešpektovaním týchto pravidiel máme šancu dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku: ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A OCHRANA ZDRAVIA NAŠICH DETÍ A NÁS. Rád by som zdôraznil, že KOMFORT JE AŽ DRUHORADÝ.

V prípade opakovaného a pretrvávajúceho nerešpektovania vyššie uvedených pravidiel budeme nútení areál našich škôl pre vjazd vozdiel uzatvárať, nakoľko bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou.

Za porozumenie Vám všetkým vopred ďakujem.

S úctou,

Peter Kolbányi, manažér Súkromných škôl

galeria/2018-2019/Stolpernstein/IMG_6144.JPG

Stolpernstein - Kamene, o ktoré sa potknete

Projekt kameňov, ktoré vracajú pamäť nám všetkým, je už známy v celej Európe, ktorá je posiata nenápadnými, ale dôraznými posolstvami nemeckého umelca, vsunutými do chodníkov mnohých krajín. Máme sa o ne občas opticky "potknúť" a nezabudnúť.

V niektorých krajinách sa o tieto nemé pamätníky starajú školy či študenti, keďže v domoch, pred ktorými sú umiestnené, už dávno nežijú potomkovia rodín, z ktorých pochádzali obete vojny a holokaustu. Naše SG prevzalo po dohode s potomkami záštitu nad stolpernstein v Haliči  a S.Ernst, študent sexty, sa postaral o ich znovuuvidenie aj pri príležitosti 9.9.2018.

Ďakujeme aj za takúto formu dobrovoľníctva.(viac foto)

 

Mgr. S.Vargová

galeria/2018-2019/Cesta_neznama_II/DSC_7031.JPG

Cesta neznáma II. – 9.9. 2018

Opäť sme sa ocitli v synagóge a 9.9.(aj keď v nedeľu o 15.00) sme realizovali 2. ročník Cesty neznámej, projektu, ktorý vzniká v spolupráci s LUKUS-om a jeho mottom je motto nášho školského projektu: Vraciame číslam mená, menám príbehy.

Projekt nesie tento názov preto, lebo cestou neznámou sa vybrali ľudia, ktorí boli pre spoločnosť zrazu od 9.9. 1941 nepotrební ako odborníci, ako občania, ako ľudské bytosti. Cestou neznámou ideme aj my, keď odkrývame ich príbehy.

Odkryli sme ďalšie v schody, ktoré zvýšili z rekonštrukcie synagógy a na ktoré každý rok gravírujeme mená obetí - tento rok okolo 80 mien na B. Tieto schody vytvárajú cestu neznámu tiež - symbolicky -okolí synagógy. Potom sme sa premiestnili do budovy, kde nás najprv privítala moderátorka popoludnia p. V.Homolová-Tóthová, ale aj Presburger Klesber Band.

Tohto roku sme chceli priblížiť knižne spracované príbehy obetí holokaustu z Lučenca, ktorých rozprávanie zastupuje všetko, čo sa odohralo, všetky obete, lebo nie každý , kto prežil, bol ochotný a schopný rozprávať. Postupne sme predstavili 4 knihy, ktoré zachytávajú holokaust v Lučenci, v chronológii, tak, ako vznikli:

1. Nemý vták - kniha bola napísaná v roku 2003 , autorkou je Oľga L. Gály . Knihu predstavila p. K.Gály, dcéra autorky aj pomocou krátkeho filmu a z knihy čítal úryvok rodinný priateľ. Je to vôbec prvá knihy, ktorá spracovala holokaust na Južnom Slovensku.

2. Kniha Z Lučenca do Lučenca vyšla v roku 2008, autorom je p. J. Hidasi – Heksch, ktorý má 90 rokov a žije v Nemecku a jeho posolstvo, ktoré poslal, prečítal študent oktáya Ján Danko. Viac informácií o knihe v prezentácii doplnil a čítania úryvku sa zhostil p. Böszörményi.

3. Mengeleho dievča , knihu všeobecne známu z roku 2016, sme predstavili v interview našej oktavánky Ester Marákovej a autorkou knihy V.Homolovou – Tóthovou.

4. Maličká slzička - 2016 - knihu predstavila autorka Agáta Schindler, muzikologička slovenského pôvodu žijúca v Mníchove. Kniha obsahuje osudy 7 hudobníkov, ktorých životný príbeh ovplyvnil holokaust. Jednou z nich bola Margita Bokor, operná speváčka z Lučenca.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prítomnosťou napriek nedeli potvrdili, že aj týmto obetiam patrí miesto v našich spoločných spomienkach. Ďakujeme všetkým hosťom, že prišli a neľutovali námhu ani čas. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2018-2019/Medziriadky/40417588_10216944943839698_8130280079516237824_n.jpg

Medziriadky vyhlásili víťazov súťaže – Tvorivá Duchonka s našou Kristínou Binkovou

Deviaty ročník literárnej súťaže Medziriadky, do ktorého sa prihlásilo rekordných 370 začínajúcich autorov, vrcholí týždenným sústredením pri Duchonke- 26.-30.8.2018

Literárny projekt Medziriadky vyhlásil výsledky aktuálneho ročníka rovnomennej súťaže mladých tvorcov poézie, prózy a drámy. Porotcovia Mária Ferenčuhová, Marta Součková, Petr Borkovec, Mária Klapáková, Miroslav Dacho, Eva Kollárová, Matej Thomka či Mária Modrovich počas celého týždňa pracovali s asi 50 finalistami súťaže, ktorých texty v anonymne hodnotenej súťaži vyselektovali ako najlepšie. S porotcami a spisovateľmi trávili autori celý týždeň.

Naše želiezko v ohni – Kika Binková, ktorá na sústredenie postúpila spomedzi spomínaných 370 účastníkov, získala v kategórii POÉZIA ZŠ čestné uznanie, čo je vynikajúce. .Blahoželáme.

1. miesto - Katarína Melcherová, Anna Semková

2. miesto - Ema Frohlichová

3. miesto - Katarína Chmeliarová

 čestné uznanie: Kristína Binková, Zuna Hochelová, Mária Barnovská, Timon Angel Veverka, Veronika Tekerová ( viac fotá.)

Mgr. S.Vargová. Pripájame článok K.Binkovej o Medziriadkoch

galeria/2018-2019/Vlak_literatury/001.jpg

Vlak literatúry 12.9.2018

Tešíme sa, že Kristína Binková, študentka kvinty, zároveň 12.9. 2018 prijala účasť vo vlaku literatúry, ktorý z Lučenca vypravili do Kokavy nad Rimavicou a sedelo v ňom 20 autorov, ktorí nielen čítali svoje práce osadenstvu vlaku, ale aj koncertovali, prednášali o regionálnych autoroch a tešili sa z hovoreného i napísaného slova.Medzi nimi bola p. H.Košková, p. J.Lomenčík, p. M.Hlušíková a ďalší. Opäť to bol skvelý zážitok stretnúť sa s toľkou kreativitou. (viac fotá)

Mgr. S.Vargová

galeria/2018-2019/Esej/IMG_7405.JPG

Ďalší literárny úspech študentov SG

Dňa 5.9. 2018 počas tohtoročného Čítania mien obetí holokaustu a rasového násilia, každoročne organizovaného v Divadle P.O.Hviezdoslava v Bratislave, boli v prítomnosti prezidenta republiky A.Kisku vyhlásené aj výsledky literárnej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

Sme veľmi radi, že v auguste 2018 sme do súťaže mohli poslať 5 prác študentov terajšej oktávy : D. Dankovej, P. Ďuriša, M.. Križovej, L.Krpeľanovej a E.Marákovej. Porota ocenila práce E.Marákovej a P.Ďuriša. Spolu všetci dokázali, že sa už dokážu veľmi vnímavo a tvorivo vyjadrovať aj k vážnym témam súčasnosti.

Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme oceneným.

Mgr. S.Vargová

/galeria/2018-2019/Ovvorenie_sk.roku/P1220329_1.JPG

Otvorenie školského roka 2018/2019

Dňa 3. septembra 2018 sa na Súkromnom gymnáziu, Súkromnej základnej škole a na Súkromnej základnej umeleckej škole slávnostne otváral školský rok 2018/2019. Za prítomnosti zriaďovateľa, manažéra, riaditeľov, pedagógov a žiakov si prítomní popriali veľa šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle a ctižiadostivosti v práci a veľa pekných nových zážitkov.

Zvládnime ho teda spoločne všetci najlepšie, ako vieme. fotky

/galeria/2019_2020/Mlady_historik/IMG_3345.JPG

Mladý historik Samuel Bako ocenený v súťaži História Novohradu

28.11.2019 sa opäť stretli nadšenci histórie a regiónu Novohrad. Tentoraz nielen na Hradišti, ale aj na radnici v Lučenci. Pre záujemcov boli pripravené nové chuťovky v oblasti knižnej produkcie, zachytávajúcej historické udalosti Novohradu a dávajúcej príležitosť mnohým autorom, zaoberajúcim sa lokálnou históriou. Hlavným organizátorom nielen podujatia, ale aj rozrastajúcej sa zbierky kníh je p. Michal Šesták. Zároveň boli pripravené prednášky o vypálení Lučenca z roku 1849, ktorého výročie si pripomíname, nové informácie o významných osobnostiach Lučenca a okolia(napr. o A.H.Škultétym, J.N.Petianovi).
Plná sála mohla zatlieskať aj mladým historikom v 3. ročníku súťaže História Novohradu. Nakoľko traja naši mladí historici nedokončili svoje výskumy či bádania, môžu sa zúčastniť nasledujúceho ročníka. Mimoriadne ocenenie v súťaži nakoniec získal študent oktávy Samuel Bako, ktorý aj pod intenzívnym vedením svojej starej mamy p. Ádamovej, bývalej riaditeľky archívu v Lučenci, spracoval tému Stredoveké pamiatky v Turičkách. Práca dosahovala vysokú úroveň, čo ocenila aj porota súťaže, a tak škole zostala len úloha ju pravopisne či štylisticky skorigovať. K mimoriadnej cene patrila nielen finančná odmena, ale aj taška plná kníh a určite dobrý pocit autora.
Blahoželáme a aj ostatným mladým historikom želáme veľa chuti, trpezlivosti a podobne dobrý podporný tím. Fotky

Mgr. Soňa Vargová

 

Žiacka knižka