Súkromné gymnázium Lučenec

Ako u nás zvoní na hodiny?

 0. hodina
7:00
 -7:45
 1. hodina
7:50 -8:35
 2. hodina
8:45 -9:30
 3. hodina
9:45 -10:30
 4. hodina
10:40 -11:25
 5. hodina
11:35
 -12:20
 6. hodina
12:30 -13:15
 7. hodina
13:45 -14:30
 8. hodina
14:35
 -15:20
 
AKTUALITY

Slávnostné otvorenie školského roka

/galeria/2015-2016/Peter_Nociar_vo_Francuzku/DSCN7429.JPG

Úspešná reprezentácia študenta Súkromného gymnázia vo Francúzsku

Po úspešnom celoštátnom kole SOČ v Bratislave, študent kvinty Peter Nociar, reprezentoval svoj environmentálny projekt, a tým aj Slovenskú republiku na Expo Science Europe, ktoré sa konalo 9. až 15. júla 2016 v meste Toulouse na juhu Francúzska. Možnosť reprezentovať Slovensko na tejto medzinárodnej prehliadke projektov si vybojovalo 5 študentov aj zo Slovenska. Spolu sa jej zúčastnilo 30 krajín nielen z Európy, ale aj Afriky, Stredného Východu, Ázie, či dokonca Strednej Ameriky. Z viac ako 100 projektov vybrali odborníci
5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené za osobitný a verejný rozvoj vedy, medailou Georges Charpaka. Jednu získal aj Slovák Dominik Juračka. Následne bolo odovzdaných 10 medailí- Médaille Michel Crozon, za výnimočnú vedeckú prácu, ktorá bola udelená aj nášmu úspešnému študentovi Petrovi Nociarovi .
Petrovi srdečne gratulujeme k dosiahnutému výnimočnému úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Súkromného gymnázia, mesta Lučenec ako aj Slovenskej republiky. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová, Peter Nociar

/galeria/2015-2016/Gardenparty/3.jpg

Garden party

Už tradične niekoľko rokov sa pri príležitosti ukončenia školského roka na našich súkromných školách koná veľmi milé a príjemné podujatie – záhradná slávnosť Súkromných škôl v Lučenci. Na tejto slávnosti sa schádzajú žiaci, učitelia, rodičia a priatelia všetkých našich škôl aby sa zúčastnili vyhodnotenia školského roka a ocenenia žiakov jednotlivými školami a udelenia výročných cien súkromných škôl. Garden party je tiež príležitosťou spoločného posedenia učiteľov a rodičov, výmeny názorov, nápadov a návrhov, aby naozaj platilo, že sme otvorenými školami akýmkoľvek podnetom a pripomienkam, a to i tým kritickým. Veď všetci sledujeme jeden spoločný cieľ, aby naši študenti a vaše deti dostali kvalitné vzdelanie a odchádzali od nás ako komplexné osobnosti schopné úspešne sa uplatniť v živote na akomkoľvek poste kdekoľvek doma i v zaqhraničí. Garden party 29. júna 2016 však bola tak trochu výnimočná a špecifická prvýkrát sa konala v areáli súkromných škôl v Opatovej. Príprava takéhoto podujatia vo vlastných priestoroch bola organizačne náročná, ale učitelia a zamestnaci súkromných škôl ju pod gesciou manažéra školy zvládli na výbornú. Krásne počasie, výborná účasť rodičov a priateľov súkromných škôl, množstvo sprievodných aktivít pre deti, guľáš a občerstvenie pre všetkých, veľkých i malých, umožnili všetkým stráviť v priateľskej atmosfére príjemné popoludnie a podvečer. Veľmi pozitívne hodnotenia tohoročnej záhradnej slávnosti nám vymedzili do nasledujúcich rokov náročnú úlohu – záhradnú slávnosť organizovať už len v areáli súkromných škôl a zvyšovať kvalitu jej sprievodných podujatí...
Výročné ceny za školský rok 2015/2016 boli jednotlivými súkromnými školami udelené nasledovne: Súkromná základná umelecká škola – Cornélia Hricová za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore, Súkromné gymnázium – Júlia Gonová za mimoriadne viacnásobne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle, Súkromná základná škola – Samuel Zachar za úspešnú a všestrannú reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Súkromné gymnázium udelilo v tomto školskom roku aj mimoriadnu cenu Petrovi Nociarovi za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Fotky

Píšu o nás

Po kliknutí na obrázok sa otvorí celý článok.

Článok z novín o našej ocenenej pani učiteľke V.Jakubove

Žiacka knižka