OZ Študent  a Vaša podpora vzdelávania na SG vďaka darovaným dvom percentám 

 
Vážení darcovia a priaznivci. dovoľte mi v prvom rade sa Vám všetkým poďakovať za možnosť opäť skvalitniť vyučovanie na našej škole, ale aj odmeniť študentov, ktorí svojou snahou prekračujú rámec vyučovacej povinnosti. Sme veľmi radi, že vďaka Vašim darom sme mohli odmeniť a zakúpiť ceny v hodnote 1034€ a odovzdať ich na Záhradnej slávnosti  v júni 2018. 
Samozrejme, nezaháľame a podarilo sa nám podať projekt, ktorý bol zameraný na podporu športu na našej škole. Radostnou novinou pre nás v Rade OZ Študent bola správa, že projekt bol úspešný a získali sme pre tento účel 5 500€ zo štátneho rozpočtu s našou 5 percentnou spoluúčasťou. 20.11.2018 bol príspevok poukázaný na náš účet a nám sa už podarilo všetky prostriedky investovať , nakoľko verejné obstarávanie bolo uskutočnené už skôr. Pri výbere kandidátov podľa cenových ponúk boli prítomní p. Žiláková, p. Kolbányi a p. Vargová. Zápisnica je u štatutára OZ Študent.
Odbornú stránku nákupu zabezpečoval a jednotlivé položky pre projekt charakterizoval a spracoval p. M.Berky (TŠV). V prílohe k textu sa nachádza zoznam zakúpených športových potrieb od švédskej debny, stolnotenisového stola  cez žinenky po lopty, terče a bránky. Cena celej faktúry, zaplatenej 20.12.2018,   a hodnota pomôcok bola 5763, 85€.
Chceme Vás opäť poprosiť o Vašu priazeň a 2% z Vašich daní za rok 2018 na dobrý účel a vždy správne nápady, ktoré realizujeme pomocou všetkých vyučujúcich našich súkromných škôl.

Príloha

Ďakujem.
S.Vargová, štatutár OZ Študent

 

 

Vyhlásenie 2% FO 2018

Potvrdenie 2% FO 2018

POUČENIE 2%

 

Projekt na podporu rozvoja športu 2018

Projekt realizovaný s finačnou podporou Úradu vlády SR - program podpora rozvoja športu na rok 2018

 

Zmluva o poskytnutí dotácie

Objednávka športového náradia

Faktúra športového náradia strana 1

Faktúra športového náradia strana 2