Potvrdenie 2% FO za rok 2019

Vyhlásenie 2% FO za rok 2019

Poučenie 2% FO za rok 2019

 

Projekt na podporu rozvoja športu 2018

Projekt realizovaný s finačnou podporou Úradu vlády SR - program podpora rozvoja športu na rok 2018

 

Zmluva o poskytnutí dotácie

Objednávka športového náradia

Faktúra športového náradia strana 1

Faktúra športového náradia strana 2