Učiteľ/ka SŠ - fyzika

Učiteľ/ka SŠ - geografia, telesná výchova