CEZPOĽNÝ BEH

Obvodné kolo

Denisa Gombalová, 3.miesto
družstvo žiačok (E.Kulichová, D.Gombalová), 1.miesto

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY

Krajské kolo

D.Gombalová, 1.miesto
P.Nociar, 1.miesto

NOVOHRADSKÉ HRY V ATLETIKE

Okresné kolo

T.Novodomský, 1. a 3.miesto
D.Gombalová, 2.a 3.miesto

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY

Celoslovenské kolo

D.Gombalová,postup na Kongres v Zaragoze
P.Nociar, účasť

NÁBOJ JUNIOR 2013, mat.-fyz.súťaž

Medzinárodná tímová súťaž

5.miesto, tím: P.Ďuriš, N.Kočiš, N.Péter, A.Katkóová

LITERÁRNY LUČENEC

Celoslovenské kolo lit.súťaže vo vlastnej tvorbe

B.Feketeová, 3.miesto
O.Obročník, 3.miesto

PLÁVANIE

Okresné kolo

P.Ďuriš , 1.miesto 2x
D.Gombalová, 1.miesto
M.Šagát, 1.miesto
A.Ďurišová, 2.miesto
J.Danko, 2.miesto
D.Ladoš, 3.miesto 2x

BEDMINTON žiakov ZŠ

Obvodné kolo

P.Ďuriš, N.Kočiš, 1.miesto
S.Bako, M.Grenda, 2.miesto

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Okresné kolo

J.Gonová, 1.miesto
D.Gombalová, 2.miesto

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

Okresné kolo

D.Ladoš, 1.miesto
E.Kulichová, 2.miesto

BEDMINTON žiakov ZŠ

Regionálne kolo

P.Ďuriš, N. Kočiš, 2.miesto

BASKETBAL žiakov SŠ

Obvodné kolo

3.miesto, Janák, Križo, Nagy, Novodomský,m Nguyen, Paška, Šagát, Sásik

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Obvodné kolo

P.Nociar, 1.miesto

OLYMPIÁDA V ANGLICKOMJ JAZYKU

Krajské kolo

J.Gonová, 1.miesto

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

Krajské kolo

D.Ladoš, 2.miesto
N.Kočiš, 4.miesto

GEOGREAFICKÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo

P.Nociar, 1.miesto
S.Gragorová, 3.miesto

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Krajské kolo

P.Nociar, 1.miesto

JAZYKOVÝ KVET

Krajské kolo

A.Novodomský, 1.mimesto
A.Ďurišová, 3.miesto

JAZYKOVÝ KVET

Celoslovenské kolo

A.Novodomský, 3.miesto

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Celoslovenské kolo

P.Nociar, 1.miesto

SOČ

Krajské kolo

M.Orság, 2.miesto, účasť na celosl.kole

SOČ

Krajské kolo

M.Šagát, 3.miesto
T.Križo, 3.miesto
M.Nguyen, 4.miesto

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Regionálne kolo

O.Obročník, 1.miesto

BEH O POHÁR DOMU MS

Okresné kolo

N.Péter, 3.miesto

MEMORIÁL M.R.Štefánika

Okresné kolo

3.miesto, tím: Ďuriš, Kočiš, Žilák

ATLETIKA SŠ

Obvodné kolo

D.Deáková, 2.miesto
Š.Géč, 3.miesto
T.Novodomský, 1. a 2.miesto

ATLETIKA SŠ

Krajské kolo

T.Novodomský, 2.miesto

STREETBALL

Obvodné kolo

2.miesto, tím: Paška, Nguyen, Šagát

MEDZIRIADKY

Celoslovenké kolo

O.Obročník, ocenený