Sofia Gregorová 3. miesto Sudoku (okresné kolo)
Tomáš Novodomský     1. miesto NHvA - 100 m (okresné kolo)
1. miesto NHvA -skok do diaľky (okresné kolo)
2 x 1. miesto

Atletika žiakov SŠ (obvodné kolo)

2 x 3. miesto

Atletika žiakov SŠ (krajské kolo)

2. miesto

Genius Logicus (celoslovenské kolo)

Pavol Ďuriš        1. miesto Plávanie (okresné kolo)
1. miesto Timravina studnička (obvodné kolo)
1. miesto Šaliansky Maťko (okresné kolo)
1. miesto Pytagoriáda (obvodné kolo)
5. miesto Geografická olympiáda (okresné kolo)
8. miesto Pytagoriáda (celoštátne kolo)
5. miesto Matematická olympiáda (okresné kolo)
4. miesto Delfín - prír. korešp. sem. (krajské kolo)
Karin Paulínnyová 1. miesto Plávanie (okresné kolo) 
Martin Červenák 2 x 1. miesto Plávanie (okresné kolo)
Ján Danko 2. miesto Plávanie (okresné kolo)
Juliana Fekiačová 2. a 3. miesto Plávanie (okresné kolo)
družstvo chlapcov   1. miesto Basketbal žiakov ZŠ (obvodné kolo)
1. miesto Basketbal žiakov ZŠ (regionálne kolo)
2. miesto Basketbal žiakov ZŠ (krajské kolo)
Marko Grenda 1. miesto Timravina studnička (obvodné kolo)
družstvo chlapcov 3. miesto Bedminton žiakov ZŠ
družstvo chlapcov 2. miesto Stolný tenis žiakov ZŠ (obvodné kolo)
Júlia Gonová 1. miesto Olympiáda v ANJ (okresné kolo)
Gabriel Pál 2. miesto Olympiáda v ANJ (okresné kolo)
Dominik Ladoš  1. miesto Olympiáda v NEJ (okresné kolo)
3. miesto Olympiáda v NEJ (krajské kolo)
Denisa Gombalová   3. miesto Olympiáda v NEJ (okresné kolo)
2. miesto Beh o pohár MS (obvodné kolo)
2. miesto Atletika žiakov SŠ (obvodné kolo)
družstvo chlapcov 3. miesto Volejbal žiakov ZŠ (obvodné kolo)
družstvo chlapcov 3. miesto Florbal žiakov ZŠ (okresné kolo)
Kristína Sásiková  2. miesto Pytagoriáda (obvodné kolo)
4. miesto Genius Logicus (celoslovenské kolo)
Peter Nociar     1. miesto Geografická olympiáda (okresné kolo)
1. miesto Biologická olympiáda (obvodné kolo)
2. miesto Biologická olympiáda (krajské kolo)
1. miesto Delfín - prír. korešp. sem. (krajské kolo)
8. miesto Delfín - prír. korešp. sem. (celoštátne kolo)
V. M. Bánovská  3. miesto Čo vieš o hviezdach (okresné kolo)
2. miesto Astro, korešp. seminár (celoslovenské kolo)
Igor Žilák 2. miesto Hviezdoslavov Kubín (regionálne kolo)
Ester Maráková   1. miesto Biologická olympiáda (obvodné kolo)
8. miesto Biologická olympiáda (krajské kolo)
5. miesto Delfín - prír. korešp. sem. (krajské kolo)
Michal Sojka  1. miesto SOČ (krajské kolo)
2. miesto SOČ (celoštátne kolo)
Tomáš Skýpala 3. miesto SOČ (krajské kolo)

Andrea Novotná,
Matej Kulich,
Oliver Obročník

1. miesto Mladý Európan (regionálne kolo)
Šimon Géč,
Saša Katková,
Niklas Péter
3. miesto Memoriál M. R. Štefánika (obvodné kolo)
Lea Krpeľanová 3. miesto Slávik Slovenskoa (obvodné kolo)
Martin Šagát  2. miesto Atletika žiakov SŠ (obvodné kolo)
7. miesto Genius Logicus (celoslovenské kolo)
Oliver Sabó 2. miesto Atletika žiakov SŠ (obvodné kolo) 
Ivan Janák 3. miesto Atletika žiakov SŠ (obvodné kolo) 
Lukáš Čupka 3. miesto Atletika žiakov SŠ (obvodné kolo) 
Samuel Kubinec 11. miesto Pikomat (celoštátne kolo)
Miroslav Orság 8. miesto Genius Logicus (celoslovenské kolo) 
Peter Hric 6. miesto Delfín - prír. korešp. sem. (krajské kolo) 
Diana Danková 7. - 8. miesto Delfín - prír. korešp. sem. (krajské kolo) 
Lea Tatarková 7. - 8. miesto Delfín - prír. korešp. sem. (krajské kolo) 

Účasti:

LITERÁRNY LUČENEC - celoslovenské kolo: S.Vargová, I.Janák, B.Feketeová, O.Obročník
OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV – krajské kolo: B.Pechová
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo - 12.miesto P.Nociar
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo: M.Slíž
OLYMPIÁDA V ANJ – krajské kolo: Júlia Gonová
MLADÝ EURÓPAN – celoštátne kolo: A.Novotná, O.Obročník, M.Kulich
ČO VIEŠ O HVIEZDACH – krajské kolo: V.M.Bánovská
SOČ – krajské kolo: D.Gombalová, P.Novodomská, A.Novotná, N.Gáliková