Zuzana Sojková
 
3. miestoOlympiáda ľudských práv (celoštátne kolo)
2. miesto
Olympiáda v ANJ (okresné kolo)
úspešná účasť
Juvenes Translatores
Dominik Ladoš
 
úspešný riešiteľ
Olympiáda v NEJ (celoštátne kolo)
1. miesto
Olympiáda v NEJ (krajské kolo)
Samuel Galovič
   
účasť
Hviezdoslavov Kubín (celoslovenská prehliadka)
1. miesto
Sládkovičova Radvaň (krajské kolo)
1. miesto
Hviezdolsavov Kubín (okresné kolo)
3. miesto
Novohradské hry (okresné kolo)
Zoja Germušková
 
2. miesto
SOČ (krajské kolo)
2. miesto
Olympiáda v ANJ (okresné kolo)
Oliver Obročník
 
1. miesto
Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)
2. miesto
Sládkovičova Radvaň (krajské kolo)
Daniela Erlichová
 
3. miesto
Olympiáda v NEJ (okresné kolo)
10. miesto
Olympiáda v SJL (krajské kolo)
Denisa Gombalová
  
účasť
Matematická olympiáda (krajské kolo)
účasť
Matematický klokan
2. miesto
Atletika žiakov ZŠ (okresné kolo)
Ivan Janák
 
1. miesto
Európa v škole (okresné kolo)
6. miesto
Chemická olympiáda (krajské kolo)
Sofia Vargová
2. miesto
Dobšinského literárny Gemer (krajská súťaž)
Tomáš Novodomský   2. miesto
Atletika žiakov ZŠ (obvodné kolo)
3. miesto
Atletika žiakov ZŠ (obvodné kolo)
3. miesto
Novohradské hry (okresné kolo)
Tomáš Skýpala
2. miesto
Olympiáda v ANJ (okresné kolo)
Richard Gono
2. miesto
Olympiáda v NEJ (okresné kolo)
úspešná účasť
Juvenes Translatores
úspešná účasť
Medzinárodná olympiáda v NEJ
Patrick Gono
úspešná účasť
Juvenes Translatores
úspešná účasť
Medzinárodná olympiáda v NEJ
Ján Kováčik
úspešná účasť
Juvenes Translatores
Monika Stanková
úspešná účasť
Juvenes Translatores
Ema Kulichová
2. miesto
Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)
Simona Domová
2. miesto
Vansovej Lomnička (krajská šúťaž)
Tereza Katreniaková  2. miesto
Matematická olympiáda (okresné kolo)