Celoslovenské súťaže

Mladý Európan

2. miesto

Nina Krupová, VII.

 

2. miesto

Zuzana Sojková, VII.

 

2. miesto

Alexandra Koósová, VII.

SOČ

1. miesto

Barbora Balažovjechová, VII.

 

5. miesto

Patrick Gono, VII.

iBobor

2. miesto

Richard Gono, VII.

Krajské súťaže

Olympiáda v NEJ

2. miesto

Dominik Ladoš, III.

 

3. miesto

Richard Gono, VII.

Atletika

2 x 3. miesto

Patrik Krnáč, VII.

SOČ

1. miesto

Barbora Balažovjechová, VII.

 

1. miesto

Patrick Gono, VII.

 

3. miesto

Zuzana Sojková, VII.

 

3. miesto

Lukáš Belák, VII.

 

3. miesto

Adrián Janeček, VII.

 

2. miesto

Lukáš Porubovič, VII.

Okresné súťaže

Šaliansky Maťko

2. miesto

Ema Kulichová, II.

Matem. olymp a Pytagoriáda

3. miesto

Martin Šagát, III.

 

1. miesto

Terézia Katreniaková, III.

Olympiáda v NEJ

1. miesto

Dominik Ladoš, III.

 

3. miesto

Daniela Erlichová, V.

 

1. miesto

Richard Gono, VII.

Timravina studnička

1. miesto

Oliver Obročník, IV.

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto

Oliver Obročník, IV.

Šach

2. miesto

Denis Karman, VI.

Atletika

2., 3. miesto

Patrik Krnáč, VII.

Modelový Európsky parlament

3. miesto

Ján Kováčik, VII.

 

2. miesto

Monika Stanková, VII.