Jedálny lístok  Stiahni


 Manuál k prihlasovaniu a odhlasovaniu sa detí na obed v školskej jedálni

 

Prihlasovanie sa na obed:

  • Žiak si na každú poukážku a objednávku napíše svoje meno, dátum a vybraný obed A alebo C.
  • Objednávku vhodí do krabičky "Objednávky" a poukážku si necháva u vychovávateľa v ŠKD, resp. u seba, pokiaľ nenavštevuje ŠKD.

Odhlasovanie sa z obeda:

  • Rodič odhlasuje dieťa zo stravy minimálne jeden deň vopred u pani Ďurákovej na telefónnom čísle 0911 507 273. Môže tak urobiť telefonicky do 14:00 h alebo cez sms do 23:59 h. Dieťa sa takisto môže odhlásiť zo stravy deň vopred odovzdaním preškrtnutého lístka do krabičky "Odhlášky". Takýto lístok musí byť označený menom dieťaťa a dátumom.

Opätovné prihlasovanie sa na obed:

  • Rodič opätovne nahlási dieťa na obed min. deň vopred. Počas pracovného týždňa telefonicky do 14:00 h alebo cez sms do 23:59 h. Cez víkend len prostredníctvom sms do 18:00 h. Jedálny lístok je zverejnený na webovej stránke školy. 

Nepoužité stravné lístky:

  • V prípade, že dieťa nebolo v niektoré dni v danom mesiaci na obed prihlásené, má možnosť najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci nepoužité lístky odovzdať do krabičky "Odhlášky". Podmienkou je, aby mal lístok obe časti (poukážku aj objednávku) a aby bolo na ňom napísané meno a dátum, kedy tento lístok nebol použitý.

Uhrádzanie šekov:

  • Šeky poprosíme uhrádzať do 15. dňa v mesiaci vopred, nakoľko stravné lístky na nastávajúci mesiac sa vydávajú na základe uhradeného poplatku za stravovanie.