Školský rok 2017/2018

Zoran Trnka: Krajské kolo- odbor Matematika, fyzika : 3.miesto

Nikolas Kočiš: Krajské kolo - odbor 04-Biológia: 1. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

Peter Nociar : Krajské kolo- odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 1.miesto postup na celoštátne kolo, CK- 2. miestozískal aj cenu dekana spomedzi 16tich výborných prác z celého Slovenska.

Ester Maráková: Krajské kolo - odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 3. miesto

Igor Žilák: Krajské kolo - odbor História, filozofia, právne vedy  : 1. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

Diana Danková  : Krajské kolo - odbor – pedagogika, psychológia, sociológia. : 2. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

 

Školský rok 2016/2017

Lea Krpeľanová: Krajské kolo - odbor Zdravotníctvo a farmakológia : 1. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

Michaela Križová: Krajské kolo - odbor Zdravotníctvo a farmakológia : 2. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

 

Školský rok 2015/2016

Tomáš Tatárka: Krajské kolo- odbor Chémia,potravinárstvo: 3.miesto

Martin Miklušák: Krajské kolo - odbor Chémia, potravinárstvo: 1. miesto - postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

Peter Nociar: Krajské kolo - odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 1. miesto postup na celoštátne kolo, 1. miesto na CK , cena Dekana PF UK Bratislava –postup na súťaž Expo-Sciences Europe (ESE), Toulouse, France

Dominik Kubaník: Krajské kolo - odbor Zdravotníctvo a farmakológia : 1. miesto- postup na celoštátne kolo, 6. miesto na CK

 

Školský rok 2013/2014:

Miroslav Orság: Krajské kolo - odbor Chémia, potravinárstvo: 2. miesto - postup na celoštátne kolo 

Tomáš Križo: Krajské kolo - odbor Zdravotníctvo a farmakológia  : 3. miesto

Martin Šagát: Krajské kolo - odbor Životné prostredie, geografia, geológia: 3. miesto

Lukáš Martin Nguyen: Krajské kolo - odbor História, filozofia, právne vedy: 4. miesto

 

Školský rok 2012/2013:

Michal Sojka: Krajské kolo - odbor č. 06 - Zdravotníctvo a farmakológia: 1. miesto, postup na celoštátne kolo, Celoštátne kolo - 2. miesto

Tomáš Skýpala: krajské kolo – odbor  č. 02 - Matematika, fyzika:  3.miesto

 

Školský rok 2011/2012:

Oľga Šidová: Krajské kolo - odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia: 1. miesto - postup na celoštátne kolo, Celoštátne kolo - 1. miesto

 

Školský rok 2010/2011:

Zoja Germušková: Krajské kolo - odbor Pôdohospodárstvo a životné prostredie: 2. miesto - postup na celoštátne kolo

 

Školský rok 2008/2009:

Ján Debnár: Krajské kolo - odbor Biológia: 1. miesto - postup na celoštátne kolo
Alexandra Baníková:
Krajské kolo - odbor Zdravotníctvo: 1. miesto - postup na celoštátne kolo, Celoštátne kolo - 4.miesto
Renáta Kelemenová:
Krajské kolo - odbor História, politológia, filozofia, právne vedy - 2. miesto - postup na celoštátne kolo

 

Školský rok 2009/2010:

Barbora Balažovjechová: Krajské kolo - odbor Zdravotníctvo: 1. miesto - postup na celoštátne kolo 
Lukáš Porubovič: Krajské kolo - odbor Zdravotníctvo: 2. miesto - postup na celoštátne kolo
Patrick Gono
: Krajské kolo - odbor Ochrana a tvorba životného prostredia: 1. miesto - postup na celoštátne kolo
Lukáš Belák, Adrián Janeček: Krajské kolo - odbor ochrana a tvorba životného prostredia: 3. miesto
Zuzana Sojková: Krajské kolo - odbor Pedagogika, psychológia, sociológia: 3. miesto