Celoslovenské súťaže

Timravina studnička

1. miesto

Sofia Vargová, sekunda

iBobor

1. miesto

Andrea Novotná, tercia

Pátranie po predkoch

2. miesto

Simona Domová, kvarta

Literárny Lučenec

3. miesto

Nikola Kovácsová, sexta

iBobor

3. miesto

Martin Šagát, sekunda

Stredoškolská odborná činnosť

4. miesto

Alexandra Baníková, septima

Krajské súťaže

Stredoškolská odborná činnosť

1. miesto

Alexandra Baníková, septima

Stredoškolská odborná činnosť

1. miesto

Ján Debnár, septima

Stredoškolská odborná činnosť

2. miesto

Renáta Kelemenová, septima

Olympiáda v nemeckom jazyku

3. miesto

Richard Gono, sexta

Olympiáda v nemeckom jazyku

3. miesto

Dominik Ladoš, sekunda

 Biologická olympiáda

 8. miesto

Sofia Vargová, sekunda

Regionálne súťaže

 Hviezdoslavov Kubín

2. miesto

Zuzana Halgašová, oktáva

Regionálne športové súťaže

 Basketbal študentiek SŠ

1. miesto

Súkromné gymnázium, Lučenec

Okresné súťaže

Pytagoriáda

1. miesto

Martin Šagát, sekunda

Matamatická  olympiáda

1. miesto

Martin Šagát, sekunda

Olympiáda v nemeckom jazyku

1. miesto

Richard Gono, sexta

Olympiáda v nemeckom jazyku

1. miesto

Dominik Ladoš, sekunda

Olympiáda v anglickom jazyku

1. miesto

Margaréta Nociarová, oktáva

Olympiáda v anglickom jazyku

1. miesto

Lucia Spišiaková, prima

Matamatická  olympiáda

2. miesto

Júlia Gonová, prima

Timravina studnička

1. miesto

Sofia Vargová, sekunda

Timravina studnička

2. miesto

Oliver Obročník, tercia

Okresné majstrovstvá v SUDOKU

2. miesto

Nina Gáliková, sekunda

Timravina studnička

2. miesto

Simona Domová, kvarta

Olympiáda v slovenskom jazyku
a literatúre

3. miesto

Daniela Erlichova, kvarta

Šachový turnaj

3. miesto

Sojka, Skýpala, Gálikova, Obročník, tercia, Karman, kvarta

Basketbal študentiek stredných škôl

1. miesto

Súkromné gymnázium

Majstrovstvá okresu v plávaní

1. miesto, 50m prsia

Samuel Šebök, kvarta

Majstrovstvá okresu v plávaní

1. miesto, 50m voľný spôsob

Samuel Šebök, kvarta

Majstrovstvá okresu v plávaní

2. miesto, 50m znak

Martin Červenák, kvarta