Celoslovenské súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku, celoslovenské kolo

7. miesto

Kristián Farkaš, oktáva

Timravina Studnička, celoslovenské kolo

3. miesto

Margaréta Nociarová, sekunda

Štúrovo pero, celoslovenská súťaž

3. miesto v cene Markízy

Redakčná rada časopisu PHA

Debatný klub, celoslovenské finále

10. miesto

Peter Varga (oktáva), Aleš Ház, Michal Alexa (obaja septima)

Klokan, celoslovenská matematická súťaž

úspešní riešitelia

Michaela Činčurová (príma), Miroslav Hliva, Matúš Hrivnák, Kristína Pašková (sekunda), Oliver Kišš (tercia)


Krajské súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo

1. miesto

Kristián Farkaš, oktáva

Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo

3. miesto

Petra Mihalovicsová, kvarta

Súťaž debatných klubov, regionálne kolo

3. miesto

Peter Varga, oktáva, Aleš Ház, Michal Alexa , septima

Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo kategória 1C

3. miesto

Pavel Melo, kvarta

Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo kategória 1D

3. miesto

Silvia Eldringová, tercia

Krajská prehliadka SOČ, odbor 08

3. miesto

Marta Murárová, septima


Okresné súťaže

Matematická olympiáda, okresné kolo

1. miesto

Peter Halgaš, sekunda

Matematická olympiáda, okresné kolo

8. miesto

Dominika Lukáčová, sekunda

Matematická olympiáda, okresné kolo

3. miesto

Fridolín Pokorný, príma

Matematická olympiáda, okresné kolo

8. miesto

Michaela Činčurová, príma

Pytagoriáda, okresné kolo

4. miesto

Zlatka Matúzová, tercia

Pytagoriáda, okresné kolo

5. miesto

Oliver Kišš, tercia

Pytagoriáda, okresné kolo

7. miesto

Miroslav Hliva, sekunda

Pytagoriáda, okresné kolo

9. miesto

Michaela Činčurová, príma

Bystrá hlavička, okresné kolo

3. miesto

Katka Tomeková, príma

Bystrá hlavička, okresné kolo

4. miesto

Katarína Kalapáčová, tercia

Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo kategória 1C

1. miesto

Petra Mihalovicsová, kvarta

Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo kategória 2B

2. miesto

Michal Ragan, kvinta

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo kategória 1C

1. miesto

Pavel Melo, kvarta

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo kategória 1D

1. miesto

Silvia Eldringová, tercia

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo kategória 2C

2. miesto

Kristián Farkaš, oktáva

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo kategória 2B

4. miesto

Jozef Melich, kvinta

Geografická olympiáda, okresné kolo kategória H

2. miesto

Matúš Hrivnák, sekunda

Geografická olympiáda, okresné kolo kategória H

3. miesto

Andrej Vrabec, sekunda

Timravina studnička, prednes prózy, okresné kolo

1. miesto

Margaréta Nociarová, sekunda

Lučenský vrabec 2003

2. miesto

Jarka Blaážová, tercia

Maľovanie na kamene, súťaž ZŠ v Lučenci

1. miesto

Dominika Balážová, tercia

Biblická olympiáda, okresné kolo, I. kategória

3. miesto

Tomáš Bolyoš, tercia

Biblická olympiáda, okresné kolo, I. ktegória

3. miesto

Dominika Balážová, tercia

Basketbal chlapcov, okresné kolo

2. miesto

Alexa, Dedinský, Farkaš, Fürješ, Galovič, Hanes, kabelka, Kováčik R., Schneller, Stehlík, Zvara

Stolný tenis, okresné kolo družstiev

3. miesto

Balážová M., Eichlerová, Mrázová, Tomášová, Kováčik R., Dedinský, Kováčik P., Le Giang

Malý futbal, okresné kolo

2. miesto

Starší žiaci, Filip Halm, Štefan Bako, Ján Klátik, Tomáš Bolyoš, Radoslav Kulich, Maroš Varga, Michal Kulich, Stanislav Galovič, Lukáš Halm, Róbert Kováčik

Malý futbal, okresné kolo

3. miesto

Mladší žiaci, Michal Šagát, Ivan Líška, Štefan Bako, Filip Halm, Michal Kováčik, Marcel Kulich, Ján beňo, Milan Mrva, Emil Le Giang, Radoslav Kulich, Michal Španko, Maroš Varga

Cezpoľný beh, okresné kolo

2. miesto

Martina Balážová, (kvarta) Dominika Lukáčová, Kristína Pašková, (sekunda)

Novohradské hry v atletike, skok do diaľky

1. miesto (612 cm)

Michal Kabelka, septima