Svetové súťaže

Svetová gymnaziáda, výška

13. miesto (197 cm)

Michal Kabelka, sexta

Celoslovenské súťaže

Majstrovstvá SR SŠ, výška

2. miesto (200 cm)

Michal Kabelka, sexta

Majstrovstvá SR, dorastenci, výška

1. miesto (200 cm)

Michal Kabelka, sexta

Celoslovenská prehliadka SOČ, odbor: Ekológia a tvorba krajiny

zvláštne ocenenie

Martin Kaczara, septima

Mozaika, 2. fáza

2. miesto

Katka Kalapáčová, sekunda

Mozaika, 3. fáza

1. miesto

Katka Kalapáčová, sekunda

Mozaika, 5. fáza

1. miesto

Sandra Košťalová, sekunda

Mozaika, 5. fáza

3. miesto

Katka Kalapáčová, sekunda

Horúca téma roka 2002, Nezamestnanosť mládeže

diplom

Jana Hriňová, Kristína Ceplákova, Anna Brňáková, Peter Varga, Martin Fürješ , septima

Súťaž o najlepšiu www stránku študentskej spoločnosti Aplikovanej ekonómie 2002

5. miesto

Študentská spoločnosť inLC, septima

Krajské súťaže

Majstrovstvá kraja SŠ, výška

1. miesto (192 cm)

Michal Kabelka, sexta

Krajská prehliadka SOČ, odbor: Ekológia a tvorba krajiny

2. miesto

Martin Kaczara, septima

Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo, kategória 1C

2. miesto

Michal Ragan, kvarta

Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo, kategória 2C

3. miesto

Kristián Farkaš, septima

Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo, kategória 1D

3. miesto

Silvia Eldringová, sekunda

Poznaj a chráň (živočichy), krajské kolo

4. miesto

Ivan Karásek, kvinta

Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo, kategória 1C

4. miesto

Jozef Melich, kvarta

Olympiáda ľudských práv, krajské kolo

5. miesto

Zuzana Gáborová, štvrtá trieda

Olympiáda ľudských práv, krajské kolo

7. miesto

Róbert Murgaš, oktáva

Okresné súťaže

Poznaj a chráň (živočichy), okresné kolo

1. miesto

Ivan Karásek, kvinta

Poznaj a chráň (živočichy), okresné kolo

7. miesto

Veronika Bakšová, kvarta

Poznaj a chráň (rastliny), okresné kolo

účasť

Feldsamová Lucia, kvarta

Poznaj a chráň (rastliny), okresné kolo

účasť

Simona Doleželová, kvarta

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

2. miesto

Miroslava Urbančoková, príma

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

3. miesto

Margaréta Nociarová, príma

Matematická olympiáda, okresné kolo

1. miesto

Miroslav Hliva, príma

Matematická olympiáda, okresné kolo

2. miesto

Kristína Pašková, príma

Matematická olympiáda, okresné kolo

2. miesto

Peter Halgaš, príma

Matematická olympiáda, okresné kolo

3. miesto

Dominika Lukáčová, príma

Matematická olympiáda, okresné kolo

3. miesto

Zlatka Matúzová, sekunda

Okresné kolo stredných škôl v basketbale chlapcov

2. miesto

Michal Alexa, Martin Činčura, Kristián Farkaš, Martin Fürješ, Kamil Greguš, Martin Hanes, Aleš Ház, Michal Kabelka, Róbert Murgaš, Frederik Zvara