Celoslovenské súťaže

Poznaj a chráň, odbor zoológia, celoslovenské kolo

3. miesto

Marek Kotman, kvarta

English Essay Competition

práca v užšom výbere

Ladislav Kováčik, kvinta

Celoslovenský fyzikálny korešp. seminár

1. miesto v kraji

Aleš Ház, Milan Zubo, kvarta

Celoslovenský fyzikálny korešp. seminár

úspešný riešiteľ

Ján Fízeľ, Róbert Tóth, tercia

Krajské súťaže

Chemická olympiáda, krajské kolo

4. miesto           

Gábor Lancz, druhá

Majstrovstvá kraja v šachu          

4. miesto

Tomáš Sekula, 3.A

Poznaj a chráň, odbor zoológia, krajské kolo

2. miesto

Marek Kotman, kvarta

Sládkovičova Radvaň, krajské kolo HK

2. miesto

Zuzana Gáborová, druhá trieda

Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo

2. miesto

Kristián Farkaš, kvinta

Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo

3. miesto

Petra Príšinová, štvrtá

Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo

6. miesto

Martina Jurinová, kvarta

Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo

5. miesto

Lenka Košková, kvarta

Chemická olympiáda, krajské kolo

4. miesto

Tomáš Sarvaš, kvinta

Chemická olympiáda, krajské kolo

6. miesto

Peter Varga, kvinta

Regionálne súťaže

Timravina studnička, oblastné kolo

1. miesto

Zuzana Gáborová, druhá trieda

Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo

1. miesto

Zuzana Gáborová, druhá trieda

Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo

2. miesto

Zuzana Kontrišová, tretia trieda

Okresné súťaže

Európa v škole, okresné kolo

postup na celoslov. kolo

Lucia Eichlerová, tercia

Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo

1. miesto

Kristián Farkaš, kvinta

Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo

1. miesto

Martina Jurinová, kvarta

Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo

1. miesto

Petra Príšinová, štvrtá

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo

2. miesto

Lenka Košková, kvarta

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo

2. miesto

Peter Varga, kvinta

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo

2. miesto

Jana Pálešová, tretia A

Poznaj a chráň, odbor zoológia, okresné kolo

1. miesto

Marek Kotman, kvarta

Novohradské hry, beh na 100 metrov

3. miesto

Milan Czakó, štvrtá

Novohradské hry, skok do diaľky

2. miesto

Milan Czakó, štvrtá

Novohradské hry, štafeta 4 X 100 metrov

2. miesto

Celušáková, Šajgalíková, Rybárová, Gáborová

Novoročný turnaj v basketbale

3. miesto

družstvo chlapcov, starší

Majstrovstvá okresu v plávaní, prsia

1. miesto

Renáta Sekeráková, tercia

Majstrovstvá okresu v plávaní, prsia

3. miesto

Michal Stehlík, tercia

Majstrovstvá okresu v plávaní, kraul

2. miesto

Michal Stehlík, tercia

Majstrovstvá okresu v plávaní, štafeta 4 X 50m

2. miesto

Drugdová, Brémová, Sekeráková, tercia

Majstrovstvá okresu v basketbale

3. miesto

družstvo chlapcov, starší

Skokanská latka

2. miesto

Michal Kabelka, kvarta

Cestný beh o pohár Matice slovenskej

1. miesto

Veronika Meneková, kvarta

Cestný beh o pohár Matice slovenskej

2. miesto

Zuzana Gáborová, druhá

Lučenec v druhom tisícročí, mestská súťaž

víťazná práca

Marek Kotman, kvarta